1 - 2 - 3 - 4 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
2. 8. 2019 500.00 CZK 47127996 / 308 / — SEDLÁČKOVÁ LENKA ING (51-1493060267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
ing. Lenka Sedláčková
4. 7. 2019 500.00 CZK 47127996 / 308 / — SEDLÁČKOVÁ LENKA ING (51-1493060267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
ing. Lenka Sedláčková
20. 6. 2019 - 5,000.00 CZK — / — / — VETPARK CLINICS S.R.O. (107-7215030217/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
akce kocour Frodo
31. 5. 2019 500.00 CZK 47127996 / 308 / — SEDLÁČKOVÁ LENKA ING (51-1493060267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
ing. Lenka Sedláčková
27. 5. 2019 1,698.00 CZK 190 / 308 / — Šimon & Šípek s.r.o. (995934329/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
dar - peněžitý sdružení veter. lék