Transparent account

Name: Základní škola Praha 7, Korunovační 8 | No.: 27800227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
31. 7. 2018 - 60.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 6. 2018 - 60.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 5. 2018 - 60.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 5. 2018 - 6.00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
29. 5. 2018 - 600.00 CZK 7777 / — / 357 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KORUNOVAČNÍ (51-2510070227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Nováková T., 3.C - ŠD 4-6_2018