Transparent account

Name: Zdrav. nadační fond Královehradec. kraje | No.: 107-2508250237/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
28. 2. 2018 - 1,326.00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
26. 2. 2018 - 150,000.00 CZK 9262093324 / — / — KUBÁNKOVÁ MICHAELA (107-3421870227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
STIPENDIUM ZNF KHK
16. 2. 2018 - 120,000.00 CZK 9203064079 / — / — (2271923033/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
STIPENDIUM ZNF KHK
16. 2. 2018 - 120,000.00 CZK 9356223294 / — / — (259223895/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
STIPENDIUM ZNF KHK
14. 2. 2018 - 150,000.00 CZK 9255103429 / — / — JANČOVÁ KRISTÝNA (35-0341200297/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
STIPENDIUM ZNF KHK