1 - 2 - 3 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
31. 7. 2019 - 0.03 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
8. 7. 2019 50.00 CZK — / — / — SPOUSTOVÁ RAADOVÁ ZUZANA (35-1917210207/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
30. 6. 2019 - 6.00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
5. 6. 2019 - 4,880.00 CZK — / — / — SBÍRKA (107-0484410267/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Finanční dar pro Na kole dětem - Kadaň
30. 5. 2019 600.00 CZK — / — / — SPOUSTOVÁ RAADOVÁ ZUZANA (107-5219190227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Platba od Nely Bickové - poslední dražba