IYKCAVNFR8QGF00HV840 2021-01-01 2021-12-31 IYKCAVNFR8QGF00HV840 2020-01-01 2020-12-31 IYKCAVNFR8QGF00HV840 2021-12-31 IYKCAVNFR8QGF00HV840 2020-12-31 IYKCAVNFR8QGF00HV840 2019-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2019-12-31 kb:SharePremiumAndOwnSharesMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2019-12-31 kb:CapitalFundsAndRetainedEarningsMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2019-12-31 ifrs-full:ReserveOfSharebasedPaymentsMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2019-12-31 ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2019-12-31 ifrs-full:ReserveOfGainsAndLossesFromInvestmentsInEquityInstrumentsMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2019-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2019-12-31 kb:HedgeOfForeignNetInvestmentMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2019-12-31 ifrs-full:ReserveOfGainsAndLossesOnFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2019-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2019-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2019-12-31 IYKCAVNFR8QGF00HV840 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2020-01-01 2020-12-31 kb:SharePremiumAndOwnSharesMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2020-01-01 2020-12-31 kb:CapitalFundsAndRetainedEarningsMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:ReserveOfSharebasedPaymentsMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:ReserveOfGainsAndLossesFromInvestmentsInEquityInstrumentsMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2020-01-01 2020-12-31 kb:HedgeOfForeignNetInvestmentMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:ReserveOfGainsAndLossesOnFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2020-01-01 2020-12-31 IYKCAVNFR8QGF00HV840 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2020-12-31 kb:SharePremiumAndOwnSharesMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2020-12-31 kb:CapitalFundsAndRetainedEarningsMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2020-12-31 ifrs-full:ReserveOfSharebasedPaymentsMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2020-12-31 ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2020-12-31 ifrs-full:ReserveOfGainsAndLossesFromInvestmentsInEquityInstrumentsMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2020-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2020-12-31 kb:HedgeOfForeignNetInvestmentMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2020-12-31 ifrs-full:ReserveOfGainsAndLossesOnFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2020-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2020-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2020-12-31 IYKCAVNFR8QGF00HV840 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2021-01-01 2021-12-31 kb:SharePremiumAndOwnSharesMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2021-01-01 2021-12-31 kb:CapitalFundsAndRetainedEarningsMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfSharebasedPaymentsMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfGainsAndLossesFromInvestmentsInEquityInstrumentsMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2021-01-01 2021-12-31 kb:HedgeOfForeignNetInvestmentMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfGainsAndLossesOnFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2021-01-01 2021-12-31 IYKCAVNFR8QGF00HV840 2021-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2021-12-31 kb:SharePremiumAndOwnSharesMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2021-12-31 kb:CapitalFundsAndRetainedEarningsMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfSharebasedPaymentsMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfGainsAndLossesFromInvestmentsInEquityInstrumentsMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2021-12-31 kb:HedgeOfForeignNetInvestmentMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfGainsAndLossesOnFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2021-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2021-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember IYKCAVNFR8QGF00HV840 2021-12-31 IYKCAVNFR8QGF00HV840 2019-12-31 iso4217:CZK iso4217:CZK xbrli:shares
image
image

Přehled vybraných ukazatelů za období 2017–2021

Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Konsolidované údaje (mil. Kč)
2021

2020

2019

2018
po úpravě
1)
2017
po úpravě
2)
Finanční výsledky
Čisté provozní výnosy 31 346 29 664 32 573 32 203 31 060
z toho: čisté úrokové výnosy 21 795 21 360 23 591 22 704 20 985
z toho: čistý výnos z poplatků a provizí 5 711 5 210 5 983 6 025 6 284
z toho: čistý zisk z finančních operací 3 630 2 884 2 804 3 209 3 576
Provozní náklady -15 099 -14 995 -14 932 -14 635 -14 510
Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti 12 727 8 156 14 901 14 846 14 930
Čistý zisk na akcii (Kč) 67,39 43,19 78,90 78,61 79,05
Rozvaha
Bilanční suma 1 244 353 1 167 131 1 077 334 1 059 932 1 001 652
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) 724 587 679 956 647 259 624 954 593 639
Závazky vůči klientům 956 929 906 217 821 507 812 451 762 043
Vlastní kapitál celkem 3) 123 509 113 816 105 540 99 931 94 450
Poměrové ukazatele (%) 4)
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) 5) 10,73 7,44 14,50 15,28 15,07
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) 5) 1,06 0,73 1,39 1,44 1,55
Čistá úroková marže 5) 1,93 2,03 2,03 2,33 2,33
Poměr provozních nákladů k provozním výnosům 48,17 50,55 45,84 45,45 46,72
Kapitál 6)
Kapitálová přiměřenost (%) 21,31 22,34 19,72 18,48 18,63
Přiměřenost Tier 1 (%) 20,87 21,73 19,14 17,91 18,02
Tier 1 101 072 97 906 84 062 80 788 76 525
Tier 2 2 136 2 784 2 546 2 578 2 560
Regulatorní kapitál 103 209 100 690 86 608 83 366 79 084
Celková rizikově vážená aktiva 484 372 450 628 439 237 451 052 424 566
Ostatní údaje
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 7 687 8 061 8 167 8 413 8 492

Poznámky:

1) Komerční banka reklasifikovala k 1. lednu 2019 poplatky za rezervaci finančních prostředků (poplatek za rezervaci zdrojů) z čistého výnosu z poplatků a provizí do čistého úrokového výnosu. Data za rok 2018 byla přepočtena.

2) Srovnatelné údaje za rok 2017 byly upraveny v souladu s vykazováním roku 2018 a reklasifikovány v konsolidované účetní závěrce. Rozvahové položky byly upraveny o dopad zavedení IFRS 9 k 1. lednu 2018.

3) Bez Nekontrolního podílu.

4) Podle metodiky Komerční banky.

5) Poměrové ukazatele za roky 2018–2021 jsou vypočteny z údajů podle IFRS 9, ukazatele za rok 2017 jsou vypočteny na základě údajů podle IAS 39.

6) Podle metodiky Basilej III.

Vymezení použitých alternativních výkonnostních ukazatelů poskytuje příslušná kapitola této výroční zprávy.

Ratingové hodnocení (ke konci února 2022) 1) Krátkodobé Dlouhodobé
Standard & Poor’s A-1 A
Moody’s Prime-1 A1
Fitch F1 A

1) KB byl přidělen rating společnostmi registrovanými dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013. KB zvážila pověření ratingových agentur ve smyslu článku 8d uvedeného nařízení a rozhodla se nepověřit ratingovou agenturu, jejíž podíl na trhu je nižší než 10 %.

Nekonsolidované údaje (mil. Kč)
2021

2020

2019

2018
po úpravě
1)
2017
po úpravě
2)
Finanční výsledky
Celkové provozní výnosy 28 996 26 288 30 599 30 707 29 216
z toho: čisté úrokové výnosy 19 100 18 611 20 550 19 694 17 756
z toho: čisté poplatky a provize 4 924 4 536 5 313 5 390 5 702
z toho: čistý zisk z finančních operací 3 629 2 878 2 802 3 181 3 570
Provozní náklady celkem -13 581 -13 573 -13 428 -13 155 -13 058
Čistý zisk 12 353 6 929 14 816 15 238 14 914
Rozvaha
Bilanční suma 1 169 147 1 093 508 1 011 519 1 001 504 944 230
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) 622 178 589 741 567 805 553 888 531 085
Závazky vůči klientům 899 654 849 029 762 157 755 039 702 053
Vlastní kapitál celkem 115 418 105 196 98 218 92 721 87 004
Poměrové ukazatele (%) 3)
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) 4) 11,20 6,81 15,52 16,96 16,42
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) 4) 1,09 0,66 1,47 1,57 1,64
Čistá úroková marže 4) 1,83 1,91 2,20 2,17 2,13
Poměr provozních nákladů k provozním výnosům 46,84 51,63 43,88 42,84 44,69
Kapitál 5)
Kapitálová přiměřenost (%) 23,02 23,82 21,10 19,60 19,41
Ukazatel Tier 1 (%) 22,50 23,13 20,46 18,97 18,75
Tier 1 97 182 93 360 80 982 77 769 72 622
Tier 2 2 236 2 775 2 546 2 578 2 560
Regulatorní kapitál 99 419 96 135 83 528 80 347 75 181
Celková rizikově vážená aktiva 431 973 403 622 395 828 409 958 387 330
Ostatní údaje
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 6 736 7 104 7 210 7 458 7 551
Počet obchodních míst 6) 243 243 343 365 387
Počet klientů (tisíce) 1 625 1 641 1 664 1 668 1 664
Počet bankomatů 860 809 796 776 764

Poznámky:

1) Komerční banka reklasifikovala k 1. lednu 2019 poplatky za rezervaci finančních prostředků (poplatek za rezervaci zdrojů) z čistého výnosu z poplatků a provizí do čistého úrokového výnosu. Data za rok 2018 byla přepočtena.

2) Srovnatelné údaje za rok 2017 byly upraveny v souladu s vykazováním roku 2018 a reklasifikovány v konsolidované účetní závěrce. Rozvahové položky byly upraveny o dopad zavedení IFRS 9 k 1. lednu 2018.

3) Podle metodiky Komerční banky.

4) Poměrové ukazatele za roky 2018–2021 jsou vypočteny z údajů podle IFRS 9, ukazatele za rok 2017 jsou vypočteny na základě údajů podle IAS 39.

5) Podle metodiky Basel III.

6) Včetně jedné pobočky na Slovensku.

Vymezení použitých alternativních výkonnostních ukazatelů poskytuje příslušná kapitola této výroční zprávy.

Další informace

Podrobné finanční a provozní informace o Skupině Komerční banky jsou k dispozici v dalších publikacích na webových stránkách KB pro akcionáře a investory https://www.kb.cz/investori . Další informace o společenské odpovědnosti a etice v Komerční bance a rovněž aktuální informace o správě společnosti se nacházejí v sekci Vše o KB ( https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb-rozcestnik ). Podrobnosti o produktech a službách KB jsou dostupné na domovské stránce KB www.kb.cz .

Tento dokument obsahuje předpovědi týkající se cílů a strategií Skupiny Komerční banky. Predikce jsou založeny na mnoha obecných a specifických předpokladech, a proto existuje riziko, že nebudou splněny. Jsou platné v době vzniku dokumentu, a proto nelze očekávat, že jsou nebo budou revidovány nebo aktualizovány na základě nových informací nebo pozdějších událostí. Čtenářům se proto doporučuje, aby nespoléhali na tyto informace ve větší než opodstatněné míře, protože budoucí výsledky Skupiny budou ovlivněny řadou faktorů, a tudíž se mohou od současných odhadů lišit.

Čtenáři by při investičním rozhodnutí učiněném na základě informací uvedených v tomto dokumentu měli brát v úvahu faktory nejistoty a rizika.

Kontaktní údaje

Komerční banka, a.s.

Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

Telefon: +420 485 262 800

E-mail: mojebanka@kb.cz

Intern et: www.kb.cz

Kontakt pro akcionáře a investory:

Vztahy s investory

Telefon: +420 955 532 155 +420 955 532 156 +420 955 532 734

Internet: www.kb.cz/investori E-mail: investor_relations@kb.cz

Obsah

Profil společnosti 6

Historie 7

Hodnocení ESG 7

Skupina Société Générale 7

Profil společnosti 8

Identifikační údaje Banky k 31. prosinci 2021 9

Strategie a obchodní výsledky

Zpráva představenstva 10

– Smysl, vize, strategie 10

– Principy činnosti 10

– Environmentální, sociální a správní (ESG) principy 10

– Hlavní události roku 2021 12

– Ekonomické a monetární prostředí v roce 2021 14

– Strategický plán KB Change 2025 15

– Vyhodnocení plnění cílů stanovených pro rok 2021 17

– Očekávaný vývoj a hlavní rizika pro tento vývoj v roce 2022 18

– Klienti Skupiny KB a jejich obsluha 20

Skupina Komerční banky 35

Správa společnosti 42

Akcionáři a valná hromada 43

Další informace podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu 46

Představenstvo 46

Organizační struktura Banky 53

Dozorčí rada 54

Vztahy se zaměstnanci 58

Řízení rizik 65

Správa rizik 65

Úvěrové riziko 66

Rizika finančních trhů 69

Finanční rizika 69

Operační riziko 70

Riziko compliance 73

Právní předpisy 80

Právní riziko 81

Interní audit 81

Informace o vnitřní kontrole a přístupu k rizikům v procesu účetního výkaznictví 81

Kapitál a likvidita

Regulatorní rámec 83

Kapitál a rizikově vážená aktiva 83

Likvidita a financování 88

Finanční výkonnost

Komentář ke konsolidovaným finančním výsledkům dle IFRS 89

Konsolidovaná účetní závěrka 94

Individuální účetní závěrka 189

Údaje o cenných papírech společnosti 282

Informace o odměnách auditorům 287

Příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry 287

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a další zprávy

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 288

Struktura vztahů celé skupiny SG 309

Zpráva dozorčí rady 327

Prohlášení vedení 327

Zpráva nezávislého auditora 328

Plné názvy společností (obchodní firmy) Skupiny KB zmiňovaných v této výroční zprávě jsou uvedeny v kapitole „Skupina Komerční banky“ .

Historie

Komerční banka byla založena v roce 1990 jako státní instituce a v roce 1992 byla transformována na akciovou společnost. Akcie KB jsou kotovány na Burze cenných papírů Praha již od jejího vzniku v roce 1993 a stejně tak i na trhu RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů.

V roce 2001 koupila státní 60% podíl v Komerční bance Société Générale. Po privatizaci začala KB vedle své tradičně silné pozice na trhu podniků a municipalit výrazně rozvíjet aktivity také pro individuální zákazníky a podnikatele.

Součástí rozvoje Banky nebyl pouze organický růst, ale i optimalizace přítomnosti Banky či celé Skupiny na trhu formou akvizic. Proto v roce 2004 byla krátce existující dceřiná společnost KB a SG, FRANFINANCE CONSUMER CREDIT, sloučena se společností ESSOX zaměřenou na spotřebitelské financování. V roce 2005 prodala Komerční banka 100% podíl ve společnosti zabývající se správou aktiv, Investiční kapitálová společnost KB, a.s., společnosti SG Asset Management a dále 51% podíl v Komerční pojišťovně společnosti SOGECAP S.A., kde si ponechala 49% menšinový podíl. V roce 2006 pak dokončila akvizici Modré pyramidy nákupem zbývajícího 60% podílu, kterým Banka získala plnou kontrolu nad třetí největší stavební spořitelnou v České republice. Dalším významným krokem v rozšiřování nabídky klientům byla v květnu 2011 akvizice 50,1% podílu ve společnosti SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., která je předním poskytovatelem financování zajištěného aktivy v České republice a prostřednictvím pobočky je aktivní také na Slovensku. V roce 2016 KB vytvořila obchodní alianci pro oblast akceptace plateb kreditními a debetními kartami, v rámci níž převedla podíl ve své dceřiné společnosti Cataps na společnost Worldline SA/NV. V červenci 2016 pak dceřiná společnost ESSOX dokončila převzetí 100% podílů ve společnostech financování automobilů PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., a PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o. V roce 2019 Banka založila dceřinou společnost KB SmartSolutions, s.r.o., jako platformu pro snadnější vznik nových služeb pro klienty. Tato společnost nabyla podíly v několika mladých společnostech v sektoru finančních technologií (fintech). V roce 2020 založila KB spolu s Českou spořitelnou a Československou obchodní bankou společnost Bankovní identita, a.s., pro poskytování služeb elektronické identifikace a podepisování na základě digitálních identit bankovních klientů.

Komerční banka od roku 1995 působí i na Slovensku, původně ve formě dceřiné společnosti. Komerční banka Bratislava přešla od 1. ledna 2009 úspěšně na jednotnou měnu euro (EUR). Od 1. ledna 2011 funguje Komerční banka Bratislava jako zahraniční pobočka Banky.

V roce 2018 Banka zahájila transformační program KB Change, který zahrnoval mj. zjednodušení řídicí a distribuční struktury a přechod důležitých centrálních funkcí na agilní metodiku práce.

Na plnou implementaci transformačních kroků tohoto plánu Komerční banka navázala v roce 2020 vyhlášením strategického programu KB Change 2025, který povede k zajištění vedoucí pozice Banky v nové éře digitálního bankovnictví.

Hodnocení ESG

Komerční banka je součástí série indexů FTSE4Good zahrnující společnosti, které vykazují dobrou praxi v oblastech životního prostředí i správy společnosti (Environmental, Social and Governance – ESG). KB je hodnocena na stupni BBB v ratingu MSCI ESG, který měří odolnost společností vůči dlouhodobým a relevantním rizikům z oblastí ESG.

Skupina Société Générale

Komerční banka je od října 2001 důležitou součástí mezinárodního retailového bankovnictví skupiny Société Générale, jedné z největších evropských finančních skupin. Skupina SG rozvíjí diverzifikovaný a integrovaný bankovní model, v němž spojuje finanční stabilitu a osvědčené odborné znalosti v oblasti inovací se strategií udržitelného a odpovědného růstu. Se závazkem k pozitivní transformaci světových společností a ekonomik Société Générale a její týmy usilují každý den společně s klienty o budování lepší a udržitelné budoucnosti s pomocí odpovědných a inovativních finančních řešení.

Skupina SG je činná v reálné ekonomice už více než 150 let s pevným postavením v Evropě a spojením se zbytkem světa. Société Générale má více než 133 000 pracovníků v 61 zemích a každodenně podporuje 30 milionů individuálních zákazníků, podniků a institucionálních investorů po celém světě tím, že nabízí širokou škálu poradenských služeb a finančních řešení na míru. Skupina se rozvíjí ve třech vzájemně se doplňujících hlavních oblastech:

Société Générale je součástí hlavních udržitelných indexů: DJSI (celosvětový a evropský), FSTE4Good (celosvětový a evropský), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion index, Euronext Vigeo (evropský a pro eurozónu) a čtyř indexů ze skupiny STOXX ESG Leaders a MSCI Low Carbon Leaders (celosvětový a evropský).

Profil společnosti

Komerční banka, a.s., (dále také „KB“ nebo „Banka“) je mateřskou společností Skupiny KB (dále také „Skupina“) a je součástí finanční skupiny Société Générale. Komerční banka patří mezi přední bankovní instituce v České republice a v regionu střední a východní Evropy. KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti retailového, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti Skupiny Komerční banky nabízejí další specializované služby, mezi které patří penzijní připojištění, stavební spoření, leasing, factoring, spotřebitelské úvěry a pojištění, které jsou dostupné prostřednictvím sítě poboček KB, přímého bankovnictví a vlastních distribučních sítí příslušných společností. KB působí rovněž ve Slovenské republice, a to prostřednictvím pobočky zaměřené na obsluhu korporátních klientů a prostřednictvím některých dceřiných společností.

Úvěry klientům – hrubý objem* Závazky vůči klientům**
(mld. Kč) 31. prosince 2021 31. prosince 2020 31. prosince 2021 31. prosince 2020
Skupina KB 738,9 691,4 948,6 893,0
KB (včetně KB Slovensko) 635,4 599,6 890,2 835,1
– Občané 289,2 271,7 354,9 322,0
– Podniky a ostatní (včetně KB Slovensko) 346,2 327,9 535,3 513,2
– Podnikatelé a malé podniky 41,3 39,8 234,9 218,9
– Podniky a municipality 116,8 110,2 196,1 190,9
– Velké podniky a ostatní (včetně KB Slovensko) 188,1 178,0 104,3 103,3
Modrá pyramida 76,0 63,9 60,9 60,8
ESSOX (včetně PSA FINANCE) 17,3 17,7 0,2 0,2
Factoring KB 11,4 8,3 0,7 0,8
SGEF 30,7 30,3 n.a. n.a.
BASTION 2,2 2,5 n.a. n.a.
Konsolidační a jiné úpravy -34,2 -31,0 -3,3 -3,9

* IFRS čísla, která vstupují do konsolidace, po vyloučení Ostatních pohledávek za klienty a repo operací s klienty, ale po zahrnutí dluhopisů vydaných korporátními klienty KB.

** IFRS čísla, která vstupují do konsolidace, po vyloučení repo operací s klienty.

Identifikační údaje Banky k 31. prosinci 2021

Komerční banka, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

Datum zápisu:

5. března 1992

Sídlo:

Praha 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, PSČ 114 07

Identifikační číslo:

45317054

Identifikační kód právnické osoby (LEI):

IYKCAVNFR8QGF00HV840

Právní forma:

akciová společnost

Předmět podnikání:

I. Předmět podnikání Banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Tímto předmětem podnikání je:

a) přijímání vkladů od veřejnosti,

b) poskytování úvěrů,

c) investování do cenných papírů na vlastní účet,

d) finanční pronájem (finanční leasing),

e) platební styk a zúčtování,

f) vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků,

g) poskytování záruk,

h) otevírání akreditivů,

i) obstarávání inkasa,

j) poskytování investičních služeb zahrnující:

• hlavní investiční službu – přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům,

• hlavní investiční službu – provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům,

• hlavní investiční službu – obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům,

• hlavní investiční službu – obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů,

• hlavní investiční službu – upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům,

• doplňkovou investiční službu – úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům,

• doplňkovou investiční službu – pronájem bezpečnostních schránek,

• doplňkovou investiční službu – poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu, a to ve vztahu k investičním instrumentům,

• doplňkovou investiční službu – poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků,

• doplňkovou investiční službu – služby související s upisováním emisí, a to ve vztahu k investičním instrumentům,

• doplňkovou investiční službu – poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům,

• doplňkovou investiční službu – provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb,

k) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem,

l) finanční makléřství,

m) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků),

n) výkon funkce depozitáře,

o) poskytování bankovních informací,

p) pronájem bezpečnostních schránek,

q) vydávání hypotečních zástavních listů,

r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v písmenech a) až q).

II. Dále jsou předmětem podnikání činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu Banky a provozu jí ovládaných jiných bank, spořitelních a úvěrových družstev, obchodníků s cennými papíry, pojišťoven, zajišťoven, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb v tomto rozsahu:

a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,

b) zprostředkování obchodu a služeb,

c) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,

d) realitní činnost, správa a údržba nemovitostí,

e) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti,

f) poskytování softwaru, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,

g) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně-hospodářské povahy.

Základní kapitál:

19 004 926 000 Kč, splaceno: 100 %

Způsob založení:

V souladu s privatizačním projektem státního peněžního ústavu Komerční banka se sídlem v Praze, Na příkopech 28, schváleným usnesením vlády ČSFR č. 1 ze dne 9. 1. 1992 a č. 109 ze dne 20. 2. 1992, založil Fond národního majetku České republiky jako jediný zakladatel podle § 172 obchodního zákoníku zakladatelskou listinou ze dne 3. 3. 1992 akciovou společnost Komerční banka, a.s.

Odštěpný závod:

Označení: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Sídlo: Bratislava, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Slovenská republika

Zpráva představenstva

o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny

Smysl

Vytvářet společně s našimi klienty lepší a udržitelnou budoucnost pomocí odpovědných a inovativních finančních řešení.

Vize

Být lídrem v nové éře bankovnictví pro dva miliony aktivních klientů.

Pilíře strategie

Rozvoj, vstřícnost, odpovědnost.

Principy činnosti

Zásady činnosti Komerční banky jsou součástí řádné správy a řízení společnosti. KB respektuje právní předpisy včetně mezinárodních úmluv, kterými je vázána. KB při své činnosti respektuje mimo jiné následující obecné zásady:

Činnosti KB jsou prováděny s ohledem na základní lidská a pracovní práva. Diskriminace ve vztahu k zaměstnancům, uchazečům o zaměstnání, stejně tak i ve vztahu ke klientům, obchodním partnerům či dodavatelům není přípustná.

Při svých činnostech KB respektuje práva k duševnímu vlastnictví, zejména klade velký důraz na dodržování licenčních práv k softwarovým produktům.

Při svých činnostech, a zejména při kontaktech se zástupci a zaměstnanci jiných bank a finančních institucí dodržuje KB pravidla hospodářské soutěže.

KB dodržuje požadavky na zveřejňování informací o KB určených akcionářům a investorům na finančních trzích, jakož i veřejnosti. KB uveřejňuje informace o své současné situaci a o předpokládaném vývoji včas, dostupnou formou, v dostatečném rozsahu a vyváženě.

KB přistupuje aktivně k plnění svých povinností v oblasti boje proti korupci, legalizaci výnosů z trestné činnosti a proti financování terorismu.

KB respektuje soukromí klientů, obchodních partnerů a zaměstnanců. Za tímto účelem vyžaduje a používá pouze takové informace o klientech, obchodních partnerech a zaměstnancích, které jsou nutné k jejich obsluze, ke zvyšování kvality služeb KB, resp. řízení lidských zdrojů KB a k dodržování povinností stanovených právními předpisy;

KB uplatňuje jí vybrané uznávané a osvědčené principy a postupy k naplnění požadavku řádné správy a řízení společnosti (tzv. „uznávané standardy) a politiky Société Générale, které mateřská společnost vyžaduje uplatňovat i v dceřiných společnostech. Standardem, který KB aplikuje pro správu a řízení, je Kodex správy a řízení společností založený na principech OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)1 a Zásady vnitřního řízení úvěrových institucí Evropské bankovní autority (EBA Guidelines).

KB spolupracuje s Českou národní bankou a dalšími regulatorními orgány odpovědnými za dohled nad činností KB. Poskytuje jim pravdivé, úplné, aktuální a transparentní informace o své činnosti.

KB podporuje princip společenské zodpovědnosti. Při svých aktivitách KB dbá na minimalizaci jejich dopadu na životní prostředí a šetrně využívá přírodní zdroje a energii. KB se řídí mezinárodními úmluvami, ke kterým se přihlásila sama nebo ke kterým se přihlásila skupina SG.

KB zachovává politicky neutrální postoje. KB nepodporuje žádnou politickou stranu ani politické hnutí prostřednictvím darů nebo jakékoli jiné formy podpory.

KB trvale usiluje o dlouhodobou tvorbu hodnoty pro akcionáře.

KB dále respektuje řadu specifických zásad své činnosti, včetně zásad obchodních, pro jednání s klienty, pro řídicí a kontrolní systém a zásad odměňování.

Environmentální, sociální a správní (ESG) principy

Komerční banka a její dceřiné společnosti jednají odpovědně ve svých vztazích s klienty, zaměstnanci, akcionáři a dalšími zainteresovanými stranami a partnery. KB je přesvědčena, že odpovědné podnikání je v souladu se zájmy a očekáváním zainteresovaných stran i regulace. Odpovědnost je základem partnerství a je podmínkou udržitelnosti a dlouhodobého úspěchu Banky a Skupiny.

Environmentální, sociální a správní (ESG) strategie Skupiny KB je založena na posouzení materiality, které idenfitikuje nejdůležitější faktory ESG pro zainteresované strany KB, pro růst a rizika Skupiny. Strategie ESG je plně v souladu se smyslem, vizí a strategií KB, jak byla formulována v plánu KB Change 2025. V době publikování této výroční zprávy je ESG strategie v revizi a její aktualizovaná verze bude zveřejněna v průběhu roku 2022.

Skupina KB je připravena v budoucnu uplatňovat holistický přístup k ESG regulacím a dále prohlubovat zapojení ESG faktorů do svých hlavních činností a pravidel. Skupina postupně zvyšuje své schopnosti zjišťovat, měřit a vykazovat ESG data.

KB rozvíjí odpovědné podnikání v environmentální, sociální a správní oblasti řadou aktivit na všech úrovních a jako integrální součást celé organizace. Skupina KB má velmi malý nebo žádný apetit rozvíjet obchodní vztahy v následujících sektorech: politické strany a hnutí, ekonomické sektory vyloučené v politikách společenské odpovědnosti a všechny aktivity, které mohou pravděpodobně vést k vytváření rizik compliance a reputačních.

Podrobné informace o činnostech a výsledcích Komerční banky v oblastech společenské odpovědnosti jsou součástí Nefinanční zprávy KB za rok 2021, která byla vydána spolu s touto výroční finanční zprávou. V souladu s § 32g odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, neuvádí KB některé nefinanční informace, které jsou uvedeny ve zprávách společnosti Société Générale jako konsolidující účetní jednotky.2 Informace o činnostech KB v oblastech týkajících se dodržování lidských práv, sociálních a pracovněprávních vztahů jsou uvedeny především v kapitole Vztahy se zaměstnanci této výroční finanční zprávy. Informace o činnostech zaměřených na zlepšování spokojenosti klientů, zavádění vylepšení a inovací jsou popsány v kapitole Klienti a jejich obsluha. Informace o boji proti korupci a úplatkářství jsou uvedeny v kapitole Řízení rizik.

Trvale udržitelný rozvoj

Strategickou ambicí KB je být lídrem v oblasti udržitelnosti na českém finančním trhu a v rámci skupiny SG a být vnímána jako zelená banka v České republice.

Komerční banka si je vědoma vlivu své činnosti na prostředí, ve kterém působí, a považuje za důležité chovat se vůči životnímu prostředí zodpovědně. Přijímá proto adekvátní opatření, jež mají za cíl na jedné straně eliminovat negativní vliv na prostředí a na straně druhé přispět k jeho ochraně a zlepšení. KB sleduje dopad svých činností na životní prostředí a identifikuje oblasti, na které je třeba se zaměřit. Následně přijímá opatření, která vedou k účinnému snížení negativního vlivu na životní prostředí.

Firemní kultura a hodnoty

Strategickou vizí Komerční banky v oblasti lidských zdrojů je vytvářet se zaměstnanci profesionální vztah založený na důvěře, respektu, vzájemné komunikaci, dodržování rovných příležitostí a nabídce zajímavého profesního a kariérního růstu. KB vytváří inspirativní a podporující prostředí, kde lidé chtějí pracovat, být úspěšní a stávají se brand ambasadory značky. Vzájemná spolupráce mezi zaměstnanci se opírá o čtyři základní hodnoty neboli principy chování, kterými jsou týmový duch, inovace, zaujetí a odpovědnost. Společně tvoří základ firemní kultury, na níž KB staví svou budoucnost.

Správa společnosti

Komerční banka přijala a dodržuje všechny hlavní standardy řízení společností stanovené Kodexem správy a řízení společností ČR (2018), vydaným Institutem členů správních orgánů, který vychází z mezinárodních standardů corporate governance3 (zejména Principy správy a řízení společností zemí OECD/G20 z roku 2015). Představenstvo Komerční banky uplatňuje a rozvíjí tyto standardy správy a řízení společnosti v duchu transparentnosti, odpovědnosti a dlouhodobé perspektivy a promítá tyto osvědčené postupy do svých vnitřních postupů a předpisů.

Pravidla jednání Pouze etický přístup k podnikání a poskytování bankovních služeb může vést k dlouhodobému udržení a vylepšení pozice KB na trhu. Jedním ze základních předpokladů úspěšného rozvoje společnosti je profesionální chování a jednání zaměstnanců, které je založeno na budování přímých a otevřených vztahů s klienty a na posilování vzájemné důvěry. Komerční banka od všech svých zaměstnanců očekává, že si plně uvědomují závazek jednat vždy v souladu s etickými normami vyjádřenými v Etickém kodexu KB.

Daňová politika

Komerční banka dbá o to, aby celá Skupina plně respektovala daňová pravidla všech zemí, ve kterých Skupina podniká. V rámci této politiky Banka plní zákonné oznamovací povinnosti, které se na ni vztahují, nepodporuje ani nepodněcuje daňové úniky u sebe ani u svých klientů a zdržuje se operací, jejichž hlavní účel by byl daňově motivovaný, pouze s výjimkou případů, kdy by tento případ byl záměrem zákonodárce.

Komerční banka striktně respektuje správné daňové postupy a ve vztazích s příslušnými orgány správy daní udržuje otevřené a transparentní vztahy a své dobré jméno. KB dodržuje Kodex daňového jednání skupiny SG4 a k jeho dodržování jsou zavázáni všichni zaměstnanci Banky. Dohled nad daňovou politikou vykonává v rámci KB úsek Interního auditu. Externí dohled v rámci stanoveném daňovou legislativou České republiky provádí Specializovaný finanční úřad.

Hlavní události roku 2021

Leden

Od ledna 2021 se společnost ESSOX stala výhradním partnerem pro financování automobilů Hyundai a Kia. Návazně na partnerství se skupinou PSA (Peugeot, Citroen), které existuje již od roku 2016, tak výrazně posílila své postavení na trhu financování nových aut.

Komerční banka úspěšně upsala premiérovou emisi hypotečních zástavních listů v objemu 500 000 000 EUR, vydaných v rámci nově založeného programu eurových hypotečních zástavních listů o objemu 5 miliard EUR. Dluhopisy jsou hodnoceny ratingovým stupněm AAA (Fitch), mají splatnost 5 let s možností prodloužení o jeden rok (tzv. soft bullet) a jsou obchodovány na Lucemburské burze cenných papírů.

KB vybrala pro zpracování bankovních transakcí ve své nové digitální bance inovativní základní bankovní platformu Transact od společnosti Temenos, předního světového dodavatele bankovního softwaru. Zjednodušené a konsolidované interní prostředí pomůže Komerční bance rychleji přinášet inovativní produkty a služby na český trh.

Ve spolupráci se společností Direct Fidoo a.s. nabídla KB svým firemním klientům moderní aplikaci pro digitalizaci procesu zpracování a vyúčtování všech firemních výdajů, včetně předplacené karty Fidoo pro zjednodušení administrativy hotovostních záloh, plateb kartou či cestovních příkazů.

KB spustila novou generaci digitální platformy Otevřeného bankovnictví, která zpřístupňuje produkty Banky i jejích partnerů v režimech „Bank-as-a-Platform“ a „Bank-as-a-Service“, navíc rozšířené o služby Bankovní identity.

Komerční banka začala poskytovat kompletní asistenci klientům při vyřizování dotací z Modernizačního fondu EU, který pomáhá národním energetikám s přechodem na čisté zdroje.

Únor

Osobní půjčku je možné sjednat plně digitálně přes Mobilní banku nebo internetové bankovnictví. Díky tomu mají klienti peníze na účtu během pouhých několika minut. Tento produkt navíc získal 1. místo v kategorii Spotřebitelské víceúčelové úvěry v 11. ročníku soutěže Finanční produkt roku pořádané specializovaným webovým portálem Finparáda.cz.

Také společnost ESSOX nabídla novou hotovostní půjčku, jejíž uzavření probíhá kompletně online na www.CashShop.cz.

Internetové bankovnictví KB MojeBanka umožnilo fulltextové vyhledávání.

Komerční banka začala majitelům studentských účtů G2 vydávat ekologické platební karty, vyrobené z 85 % z recyklovaných materiálů.

Skupina Komerční banky pak v únoru získala ještě řadu dalších ocenění, mimo jiné jako zaměstnavatel získala KB první místo v kategorii bankovnictví a investice v průzkumu „TOP zaměstnavatele 2021“ mezi studenty vysokých škol, který organizuje Asociace studentů a absolventů a provádí agentura pro výzkum veřejného mínění GfK. Mobilní banka se umístila na 1. místě v nezávislém hodnocení mobilních aplikací na českém a slovenském bankovním trhu TOP APP Award, které organizuje společnost Byzkids, s.r.o.

The Harvard Business School vydala případovou studii s názvem Podniková agilita v Komerční bance (Enterprise Agility at Komerční banka).5

Březen

KB zahájila poskytování služeb digitální autentifikace založených na Bankovní identitě s pomocí nástroje KB Klíč pro přístup klientů ke službám veřejné správy.

KB spustila nový webový portál Společně udržitelně, který poskytuje příklady dobré praxe a rady při přechodu k udržitelnějším obchodním modelům.

Nadace KB Jistota zahájila novou dlouhodobou spolupráci s INCIEN (Institut cirkulární ekonomiky) zaměřenou na rozvoj cirkulární ekonomiky. Nadace také uskutečnila sbírkovou kampaň na podporu rodičů samoživitelů v obtížných životních a zdravotních situacích.

Komerční banka spustila pro své klienty novou službu „Investiční specialista po Skype do obýváku“, která jim pomůže s investicemi a zároveň jim ušetří cestu na pobočku.

KB SmartSolutions založila plně vlastněnou dceřinou společnost Finbricks, s.r.o., se základním kapitálem ve výši 1,5 milionu Kč. Společnost Finbricks provozuje agregační platformu pro finanční služby nabízené podle směrnice PSD2.

Duben

Valná hromada schválila Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky za rok 2020, řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2020 a rozhodla o převedení celého zisku do zisku minulých let. Na návrh výboru pro jmenování valná hromada zvolila členy dozorčí rady pana Petra Dvořáka, pana Alvaro Huete Gomeze, pana Giovanni Luca Somu a paní Jarmilu Špůrovou. Pan Giovanni Luca Soma byl též zvolen členem Výboru pro audit. Dále valná hromada schválila změnu stanov a Zprávu o odměňování.

Komerční banka se připojila jako první banka z ČR ke Covered Bond Label, mezinárodnímu označení zdůrazňujícímu bezpečnost, transparentnost a kvalitu programů krytých dluhopisů.

V souladu s počáteční strategií snížila Komerční banka svůj majetkový podíl ve společnosti Bankovní identita, a.s., na 17 %, a umožnila tak vstup dalších bank do národní platformy pro poskytování služeb digitální identifikace.

Květen

Komerční banka odstartovala příjem žádostí o nové investiční úvěry s podporou Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) – COVID Invest pro firmy s nejvýše 500 zaměstnanci.

Kromě strategických kroků směřujících k dosažení uhlíkové neutrality vlastního provozu do roku 2026 se Komerční banka rovněž zavázala, že bude postupně snižovat svou expozici vůči projektům aktivně spojeným s uhelným sektorem.

Červen

V rámci skupiny Société Générale se KB zavázala k akčnímu plánu ve prospěch genderové diverzity. Skupina usiluje o dosažení zásadního cíle – do roku 2023 dosáhnout alespoň 30% podílu žen v řídících orgánech Skupiny.

KB SmartSolutions, s.r.o., navýšila svůj podíl ve společnosti upvest s.r.o. z předchozích 18,9 % na 31,06 %.

Vzhledem ke končícím úrokovým sazbám LIBOR a EONIA implementovala KB nástupnické tzv. Risk-Free rate pro příslušné měny a představila produkty úrokového zajištění na tyto sazby navázané.

Červenec

KB nasadila novou technologii OLEG (omnichannel lead generation), která podporuje konzistentní a jasnou komunikaci s klienty napříč kanály, zlepšuje reakci na požadavky klientů a efektivnější zacílení nabídky Banky.

Komerční banka získala za lednovou emisi hypotečních zástavních listů v eurech prestižní mezinárodní ocenění The Covered Bond Report Awards for Excellence 2021 v kategorii Průkopník, vyhlašované renomovaným časopisem GlobalCapital.

Srpen

Novým předsedou představenstva a generálním ředitelem Modré pyramidy se od začátku srpna stal Michael Pupala.

Prostřednictvím platformy KB SmartSolutions navázala KB partnerství s cloudovým systémem iÚčto, který malým firmám usnadňuje účetnictví, daňové a manažerské výkaznictví, fakturaci i evidenci zásob.

Září

KB začala nabízet autentizační služby prostřednictvím Bankovní identity pro komerční poskytovatele služeb.

Komerční banka se stala hlavním partnerem extraligy ledního hokeje a zároveň hlavním partnerem národního hokejového týmu.

Cenu odborné poroty za Reporting dle SDGs české Asociace společenské odpovědnosti si odnesla KB za Zprávu o udržitelném podnikání Skupiny KB v roce 2020.

Říjen

Prvních 500 klientů z řad zaměstnanců KB začalo testovat služby nové digitální banky, zásadního projektu strategického plánu KB Change 2025.

KB odstartovala pilotní provoz Centra vzdálené obsluhy, ve kterém se klienti se svými bankéři setkávají online nebo telefonicky.

Modrá pyramida otevřela možnost sjednání Rychloúvěru na bydlení přes mobilní aplikaci MP Home.

KB uzavřela strategické partnerství se skupinou ČEZ na podporu udržitelnosti. Spolupráce je zaměřena na snižování vlastní uhlíkové stopy i emisí produkovaných klienty. K prvním krokům patří společná nabídka fotovoltaických střešních instalací jako služby a nákup energie z obnovitelných zdrojů od ČEZ ESCO Komerční bankou.

Listopad

Komerční banka začala poskytovat službu zaručeného podepisování dokumentů BankID Sign pomocí Bankovní identity.

Společnost ESSOX spustila online rozloženou platbu pro zákazníky e-shopů.

KB spolu se společnostmi VISA, HEUREKA a s Asociací společenské odpovědnosti představila projekt „Udržitelný e-shop“ pro podporu a motivaci udržitelného podnikání e-shopů.

ESSOX vybral společnosti Unicorn a SAP pro přechod na novou generaci podnikového IT systému (SAP S/4HANA).

V ocenění Mastercard Banka roku 2021 vyhrála Komerční banka první místo v kategorii Korporátní banka roku a v kategorii Udržitelná banka roku.

Komerční pojišťovna byla vyhlášena Nejlepší životní pojišťovnou v soutěži Nejlepší pojišťovna roku 2021 v anketě Hospodářských novin.

Privátní bankovnictví Komerční banky získalo ocenění Best Performing Private Bank in Central and Eastern Europe, udělované v rámci Global Private Banking Awards od časopisů The Banker a Professional Wealth Management ze skupiny Financial Times.

Generální ředitel a předseda představenstva Jan Juchelka získal od Národní hodnotitelské komise České manažerské asociace ČR ocenění Nejlepší manažer v České republice. Jan Juchelka získal i titul TOP Odpovědného leadera v udržitelnosti od platformy Byznys pro společnost.

Komerční banka se se svými dceřinými společnostmi Modrá pyramida a ESSOX dobrovolně připojila k iniciativě Milostivé léto, jejímž cílem je pomoci lidem, kteří se dostali do exekuce v důsledku nesplácení svých úvěrů, tím, že do konce ledna 2022 mohli splatit svůj závazek v prodlení bez dodatečných sankčních a exekučních nákladů.

Prosinec

Prestižní časopis The Banker označil Komerční banku za banku roku 2021 v Česku. Porota se zaměřila na pomoc bank zákazníkům a ekonomice v uplynulém roce, schopnost neustále inovovat a také na udržitelný přístup k podnikání.

Ekonomické a monetární prostředí v roce 2021

Vývoj české ekonomiky v roce 2021 byl velmi volatilní. První měsíce roku byly poznamenány další pandemickou vlnou, která si vyžádala výrazné omezení ekonomického života. Druhé čtvrtletí naopak přineslo významné zlepšení pandemické situace, a tedy i nad očekávání rychlé rozvolňování restriktivních opatření. To vedlo k obratu ve vývoji reálné ekonomiky, kdy obnovení ekonomické aktivity začalo přinášet velmi dobrá ekonomická data. Ta byla navíc opticky zvyšována i srovnávací základnou, která byla kvůli proticovidovým opatřením z roku 2020 extrémně nízká. Optimismus ale nevydržel dlouho, když ve druhé polovině roku na českou ekonomiku tvrdě dopadl nedostatek výrobních součástek, zejména čipů, který znemožňoval dokončit výrobu především automobilů. Ani se začátkem závěrečného čtvrtletí roku 2021 se situace nelepšila, spíše naopak. V polovině října pokračovaly odstávky autoprůmyslu kvůli nedostatku komponent. Nedostatek čipů byl ale jen částí problému. Surovin a materiálů se nedostávalo ve většině průmyslových odvětví či stavitelství, problémem byl i nedostatek pracovní síly. Náznaky, že by tyto problémy mohly odeznívat, se začaly objevovat až v závěru loňského roku.

Za celý loňský rok česká ekonomika podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu vzrostla o 3,3 %. Růst byl podpořen výdaji na konečnou spotřebu a změnou stavu zásob, naopak negativní roli sehrály čisté exporty. Růst hrubé přidané hodnoty byl nejvýrazněji ovlivněn vývojem v průmyslu, ve skupině odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství a skupině odvětví veřejné správy, vzdělávání a zdravotní a sociální péče.6

Situace českého průmyslu nebyla v roce 2021 snadná. Kvůli pandemii sice již nedocházelo k uzavírání provozoven, firmy ale omezovaly výrobu v důsledku nedostatku výrobních komponent. Zatímco ještě v březnu průmyslová výroba slušně rostla, v dubnu a květnu přišlo výrazné zhoršení jejího výkonu. Ve zbytku roku byly výsledky proměnlivé, závislé na aktuálním dostatku či nedostatku komponent. Za celý loňský rok pak průmyslová produkce nakonec vzrostla o 6,4 %. Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly v roce 2021 meziročně vyšší o 10,5 %, nové zakázky o 14,9 %.7

Spotřeba domácností po rozvolnění protipandemických opatření na jaře roku 2021 rychle rostla. Její mezičtvrtletní reálný růst činil 7,4 % ve druhém čtvrtletí a 4,0 % ve čtvrtletí třetím. Propad spotřebitelské důvěry na podzim minulého roku v souvislosti s prudkým nárůstem cen energií a částečně i zvýšeným pandemickým rizikem však vedl k jejímu útlumu. Maloobchodní tržby (kromě motorových vozidel) očištěné o kalendářní vlivy za celý rok 2021 reálně meziročně vzrostly o 4,5 %, bez očištění o tyto vlivy pak o 4,4 %.8 Tržby rostly ve všech skupinách nepotravinářského zboží, přičemž nejvíce stoupaly prodeje přes internet či prostřednictvím zásilkové služby.

Oživení ekonomiky vedlo v loňském roce k dalšímu snížení míry nezaměstnanosti. Sezonně očištěná míra nazměstnanosti dosáhla svého vrcholu v dubnu (na úrovni 4,2 %) a od té doby postupně klesala. Míra nezaměstnanosti v metodice MPSV v prosinci po sezonním očištění činila 3,5 %. V meziročním srovnání tak byla o půl procentního bodu nižší. Důvodem poklesu bylo oživení domácí ekonomiky a vysoká poptávka po pracovní síle. Počet volných pracovních míst dosáhl lokálního dna v říjnu roku 2020 a od té doby rostl až na rekordních 360 tisíc v září 2021. Jeho následné snížení bylo pouze důsledkem nástupu zimy a s tím spojeného konce sezonních prací. Po sezonním očištění se naopak počet volných míst ještě mírně zvýšil.9

Rozvolnění ekonomické aktivity a silnější poptávka, která pramenila z vynucených úspor, když domácnosti nemohly utrácet, však narazily na ochromenou nabídku. K tomu se přidal nedostatek vstupních surovin. Speciální kategorií pak byly ceny energií a plynu, kde se spojily s faktory negativně ovlivňující nabídku (nepříznivé počasí v Německu, nižší dodávky plynu z Ruska) se strukturálními změnami vyvolanými přechodem k zelenější energetice. Výsledkem byl pak prudký nárůst inflace, jež v závěru loňského roku dosáhla 6,6 %.10 Průměrná míra inflace v roce 2021 dosáhla 3,8 %, což bylo o 0,6 procentního bodu více než v roce 2020. V průběhu celého roku se meziroční tempo růstu v jednotlivých čtvrtletích postupně zvyšovalo (z 2,2 % v 1. čtvrtletí na 6,2 % ve 4. čtvrtletí). Vývoj inflace ovlivnil zejména růst cen v kategoriích doprava, bydlení, alkoholické nápoje, tabák. Zdražovalo se ale ve většině kategorií spotřebitelského koše.11 Směrem nahoru vyskočily i ceny v primárních okruzích. Ty u průmyslových výrobců vzrostly v roce 2021 v průměru o 7,1 %, což bylo nevíce od roku 1995. U zemědělských výrobců to pak bylo v průměru o 6,9 %. Stoupaly i ceny stavebních prací (5,1 % meziročně), přičemž ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly v průměru za celý rok 2021 o 10,9 %.12

Reakce České národní banky na sebe nenechala dlouho čekat. Poprvé k utažení měnových podmínek sáhla již v červnu loňského roku, kdy zvýšila základní repo sazbu z 0,25 % na 0,5 %. V utahování měnové politiky pokračovala i na dalších zasedáních, celkově pět zvýšení na každém měnověpolitickém zasedání. Na posledním prosincovém zasedání zvedla základní repo sazbu o celý jeden procentní bod na výsledných 3,75 %. Současně rozhodla ve stejném rozsahu zvýšit diskontní sazbu na 2,75 % a lombardní sazbu na 4,75 %. V loňském roce tak úrokové sazby vzrostly v souhrnu o 350 bb.13

Stejně jako vývoj české ekonomiky i vývoj kurzu koruny byl značně turbulentní. První čtvrtletí bylo na regionálních finančních trzích ve znamení vrcholu pandemie, což se promítlo i do vývoje měnových kurzů. V březnu tak koruna oslabila až na úroveň 26,4 CZK/EUR. Druhé čtvrtletí pak přineslo popandemické uklidnění, přičemž Česká národní banka poprvé zvýšila úrokové sazby. To pomohlo domácí měně na o jednu korunu silnější úroveň (25,4 CZK/EUR). Začátek letních prázdnin však tento trend zlomil a kombinace tradičně nízké likvidity, globálních obav z dalších mutací koronaviru a sílícího dolaru koruně v dalším posilování zabránila. Zbytek roku se pak nesl ve znamení překvapivě rychle rostoucí inflace, nečekaně agresivního utahování domácí měnové politiky na straně jedné a slábnoucího eura vůči americkému dolaru na straně druhé. Rekordně rozevřený úrokový diferenciál však přece jen převážil, a koruna se tak v závěru loňského roku probojovala pod hladinu 25,00 CZK/EUR.14

Pandemická situace se odrazila i v hospodaření vlády, které loni skončilo deficitem 419,7 mld. CZK (6,9 % HDP). Celkové příjmy vzrostly meziročně o 0,8 %, výdaje ale o 3,5 %. Na příjmové straně sice narostlo inkaso daně z příjmů právnických osob i z DPH, to bylo ale do značné míry kompenzováno mj. menším výběrem daní z příjmů fyzických osob v důsledku zrušení superhrubé mzdy a zvýšením slevy na poplatníka. Na nárůstu výdajové strany se podílely především sociální dávky, výrazně též narostly transfery zdravotním pojišťovnám a značný byl rovněž vliv podpůrných programů souvisejících s pandemií.15

Strategický plán KB Change 2025

Komerční banka představila 5. listopadu 2020 svůj plán KB Change 2025, který aktualizuje strategické směrování a odpovídá na nové výzvy a příležitosti pro budování silné banky zaměřené na klienty.16 Cílem Komerční banky je budovat společně se svými klienty lepší a udržitelnou budoucnost prostřednictvím odpovědných a inovativních finančních řešení. KB chce být lídrem v nové éře bankovnictví pro 2 miliony aktivních klientů.

Strategie staví na pilířích vstřícnosti, rozvoje a odpovědnosti a je rozpracována v deseti tematických oblastech.

KB vybuduje novou digitální banku, založenou na nové technologické a procesní infrastruktuře, která nabídne nové služby a nové partnery a bude podpořena chytrými inovacemi. Jako společnost založená na datech bude KB maximalizovat obchodní hodnotu dat při současném zajištění ochrany soukromí klientů. Banka vyvine nový poradenský model podporovaný datovou analýzou. Aby Banka dále rozvíjela svou agilní, adaptivní a efektivní organizaci, implementuje postupy DevOps (develop-operate) a koncept organizace pracoviště smart office. Očekává se, že obě metody práce se projeví ve zvýšení míry loajality a spokojenosti zaměstnanců. Nová digitální KB upraví svou organizaci směrem k plně digitálnímu prodeji a službám. Pozice Skupiny KB na trhu financování bydlení posílí vytvořením jednotné hypoteční továrny dodávající řešení pro klienty KB i Modré pyramidy. KB se zaměří na udržení už dnes na trhu unikátně vysoké úrovně spokojenosti klientů firemního a investičního bankovnictví zaměřením se na rychlost, předvídatelnost a efektivitu zpracování zákaznických požadavků. Díky digitalizaci a automatizaci procesů se zahrnutím komponent umělé inteligence a datové vědy a zároveň pokročilé prevenci podvodů se řízení rizik Komerční banky zaměří na identifikaci nově vznikajících rizik a omezování ztrát z rizik vyplývajících z nového světa digitálního bankovnictví a nestabilního prostředí. Celkové zvýšení produktivity, centralizace podpůrných funkcí, služeb i prostor pro celou Skupinu KB, optimalizace pobočkové sítě a nákupu umožní Skupině potvrdit vedoucí pozici ve středoevropském regionu v provozní efektivnosti. Komerční banka se také bude na českém finančním trhu, ale i v rámci skupiny Société Générale prosazovat jako zelená banka a lídr v oblasti udržitelného rozvoje.

Finanční cíle strategie byly stanoveny pro celou Skupinu KB a management je přesvědčen o dosažitelnosti těchto cílů. Na základě organického růstu by výnosy Skupiny KB měly po dosažení dna v důsledku pandemie v roce 2021 zaznamenat dynamické tempo růstu na horizontu roku 2025. Zvyšování výnosů bude taženo především rostoucími obchodními objemy, digitálními prodeji, poradenským modelem podporovaným datovou analytikou a novými zdroji příjmů. Pozitivně by měla přispět i rychlejší normalizace úrokových sazeb. Provozní náklady porostou pomaleji než výnosy a pomaleji než inflace. Snižování poměru výnosů a nákladů pomohou i úspory plynoucí ze zjednodušování a vyřazování starých technologií a snižování počtu poboček a zaměstnanců. Poměr nákladů k výnosům se má posunout pod 40 % s výrazným zlepšením v letech 2024–2025, taženým novými výnosy a úsporami ze zavedení nové digitální banky. S cílem posílit rozsah obchodů KB, a tím optimalizovat efektivitu a konkurenceschopnost v segmentech s vysokým potenciálem zváží KB možnosti zvýšení své výkonnosti pomocí prvků neorganického růstu. Realizace každé takové ambice bude předmětem dalšího pečlivého prozkoumání a posouzení. Minimální ambice pro počet klientů Banky včetně případného příspěvku z neorganického růstu je stanovena na 2 000 000. Cílový poměr nákladů k výnosům méně než 40 % platí i pro scénář neorganického růstu. Po úspěšné implementaci složek neorganického růstu a za předpokladu normalizace nákladů rizika na úrovni 25 bazických bodů usiluje Skupina KB o překročení 15% výnosnosti vlastního kapitálu v roce 2025.

Postup naplňování strategie KB Change 2025 během roku 2021

Během roku 2021 již Banka dosáhla hmatatelného pokroku v deseti oblastech, ve kterých je strategie KB Change 2025 rozpracována.

Budování nové digitální banky s jádrem postaveným na systému Temenos Transact již dosáhlo první fáze, v níž funkční banku se základními funkcionalitami testuje pět stovek klientů z řad zaměstnanců Banky. KB a Modrá pyramida rovněž budují novou společnou infrastrukturu a front-end systém pro produkty zaměřené na financování bydlení. Pobočky zůstávají důležitým stavebním blokem multikanálové strategie KB. Banka vytvořila nový model obsluhy a designu poboček, příznivější pro poskytování poradenství a efektivní řešení různých finančních potřeb klientů. První pobočka podle nového konceptu byla otevřena v červenci 2021 v Praze-Dejvicích. V aplikaci mobilního bankovnictví mohou klienti nově získat několik dalších produktů, jako je spotřebitelský úvěr, pojištění majetku, spořicí účet, kontokorent nebo pojištění peněženky. Podíl prodejů spotřebitelských úvěrů realizovaných kompletně přes digitální kanály se zvýšil na 29 % za rok 2021 oproti 11 % v roce 2019. Navíc bylo 19 % účtů MůjÚčet zřízeno digitálně oproti 4 % v roce 2019 a přibližně 15 % rámcových smluv pro investice do podílových fondů bylo v roce 2021 sjednáno plně online.

S cílem zajistit nové zdroje výnosů buduje KB ekosystém doplňkových finančních služeb, a to pomocí vlastního vývoje, spolupráce se začínajícími i zavedenými poskytovateli služeb, včetně získávání podílů ve fintech společnostech prostřednictvím své 100% vlastněné dceřiné společnosti KB SmartSolution. K nedávným aktivitám patří založení společnosti Finbricks, s.r.o., agregační platformy finančních služeb fungujících na základě směrnice PSD2, zvýšení podílu KB v upvest s.r.o., crowdfundingové platformy pro realitní projekty, spuštění služeb digitální identifikace pro služby veřejného sektoru prostřednictvím společnosti Bankovní identita, a.s., a společná nabídka s ČEZ ESCO na instalaci fotovoltaických elektráren na střechy obytných domů i průmyslových továren.

KB usiluje o posílení své vedoucí pozice na trhu v oblasti služeb pro firemní klientelu. Představila poradenský portál spolecne-udrzitelne.cz pro udržitelný rozvoj a transformaci obchodních modelů. Firemní klienti také ocenili novou platformu Trade & Finance Online pro správu dokumentárních plateb, záruk a dalších služeb v oblasti mezinárodního obchodu. V meziročním srovnání se tržní podíl KB v oblasti poskytování úvěrů podnikům zlepšil ke konci roku 2021 o přibližně 0,5 procentního bodu na 17,6 %.

Komerční banka hodlá přispět k ochraně klimatu podporou spravedlivého, ekologického a inkluzivního energetického přechodu, přičemž respektuje, že ne všechny zdroje energie jsou svými náklady pro spotřebitele rovnocenné a že energetický sektor představuje tisíce pracovních míst. Banka se zavázala působit proti globálnímu oteplování a snížit své přímé emise (scope 1 a 2) v souladu se scénářem nepřekročení hranice 1,5 °C dle Pařížské dohody. KB přispěje na projekty snižování uhlíkových emisí s cílem dosáhnout uhlíkové neutrality svého vlastního provozu do roku 2026. V roce 2020 se celkové emise Banky meziročně snížily o 35 % na 25 050 tun ekvivalentu CO2, což představuje 15,2 kilogramu na klienta. Měření je každoročně auditováno neziskovou organizací Preferred by Nature. Auditovaný objem skleníkových plynů emitovaných v roce 2021 bude zveřejněn v dubnu 2022. Za rok 2021 Banka uzavřela úvěrové smlouvy v objemu 21,9 miliardy Kč na financování projektů s udržitelným pozitivním dopadem a představila nové produkty kompatibilní s cíli životní prostředí a sociálními cíli, jako jsou podílové fondy investující do společností, které podnikají v souladu se standardy pro životního prostředí, sociální odpovědnost a správu společnosti (ESG); poradenství a financování projektů energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie; nebo platební karty vyrobené z recyklovaných plastů. Komerční banka se dále zavázala do roku 2030 postupně snižovat na nulu svou expozici v projektech aktivně spojených s uhelným sektorem. Na tomto základě již Banka neposkytuje nové finanční produkty klientům, kteří mají více než 50 % výnosů spojených s uhlím. Pro stávající klienty, kteří mají více než 25 % svých výnosů spojených se sektorem energetického uhlí, se KB zdržuje poskytování nových produktů nebo služeb, pokud neexistuje veřejný, časově omezený plán přechodu na odchod z tohoto sektoru.

V rámci řízení rizik KB dokončila revizi a aktualizaci klientských dat s cílem zajistit soulad s nejnovějšími předpisy. KB dále posílila své schopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a prevence podvodů. V oblasti úvěrového rizika byly implementovány nástroje využívající algoritmy strojového učení pro identifikaci a vyhodnocení signálů včasného varování ohledně expozice Banky vůči korporátním klientům, což analytikům Banky umožňuje ušetřit čas na rutinní monitorování a zaměřit se na složitější případy. Nasazení nových modulů řízení rizik podpořilo automatizaci a digitalizaci poskytování úvěrů.

Zvýšení průměrné frekvence aktualizací bankovních aplikací na 11 ročně na produkt zlepšilo schopnost KB představovat produktové inovace a reagovat na požadavky nebo upozornění klientů. Agilní a efektivní spolupráci a konzistentní stanovování cílů posílila implementace metodiky Cílů a klíčových výsledků (Objectives and Key Results – OKR) v celé Bance. Pro zvýšení efektivity a posílení interního know-how také vytvořila KB několik desítek nových pracovních míst pro zajištění úkolů, které byly dříve pořizovány od externích dodavatelů.

Spolu s centralizací hlavních podpůrných funkcí napříč Skupinou KB se do centrály Skupiny v Praze-Stodůlkách přesunula ústředí všech zbývajících dceřiných společností s výjimkou společnosti ESSOX, která zůstává řízena z Českých Budějovic. Průměrný počet zaměstnanců za rok 2021 se ve srovnání s předchozím rokem snížil o -4,6 %.

Provozní cíle plánu, které jsou formulovány pro samotnou Komerční banku, byly potvrzeny. KB si klade za cíl zvýšit úroveň spokojenosti klientů měřenou Net Promoter Score (NPS) v segmentu retailových klientů a malých a středních podniků a stabilizovat tuto spokojenost na již tak velmi vysoké úrovni (nad 50 bodů) v segmentu velkých korporací. Měření v segmentu občanů v průběhu roku 2021 ukázala nárůst NPS na 39 z 32 v roce 2019, mezi malými podniky na 41 ze 32, u klientů korporátního a investičního bankovnictví na 45 bodů. Bezproblémová multikanálová zkušenost klientů by měla Bance pomoci dosáhnout organickým růstem počtu 1 850 000 klientů do roku 2025. K 31. prosinci 2021 KB obsluhovala 1 625 000 klientů a celá Skupina KB měla 2 251 000 klientů. Vývoj v uplynulých dvanácti měsících byl ovlivněn nutností zrušit několik desítek tisíc klientských účtů v případech, kdy klienti neposkytli dostatek informací nezbytných pro naplnění zpřísněných požadavků pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Pobočky zůstanou pro klienty důležitým kontaktním místem, ale vzhledem k tomu, že poskytování finančních služeb se stále více přesouvá na digitální kanály, bude mít KB na horizontu strategie 200 poboček. KB urychlila dříve plánovanou redukci pobočkové sítě v reakci na rychlý přesun klientského provozu z poboček do digitálních kanálů během pandemie. K 31. prosinci 2021 měla KB 242 poboček, k 31. prosinci 2019 jich bylo 342. Optimalizace provozu prostřednictvím digitalizace, redukce poboček a přechod na bezhotovostní bankovnictví, automatizace middle-a back-office a dalších podpůrných funkcí a nasazení robotů bude znamenat, že kompletní provoz a služby samotné Banky bude na konci roku 2025 zajišťovat přibližně 5 500 zaměstnanců ve srovnání se 7 210 zaměstnanci v Bance v roce 2019 a 6 736 lidmi v roce 2021.17 Modernizované metody práce a řízení povedou k posílení samostatnosti zaměstnanců a efektivní týmové práci. Lepší motivace, pocit důležitosti a uznání a efektivní vedení by měly pomoci ke zvýšení úrovně míry angažovanosti zaměstnanců měřené kompozitním indexem na úroveň 83 bodů ze solidních 78 bodů v roce 2019. K naplnění tohoto cíle by mělo přispět zavedení konceptu hybridní práce z kanceláře a z domova smart office, program Moje Vitalita podporující zdravý životní styl, nabídka právního a životního poradenství všem kolegům nebo i zavedení podpůrných opatření pro skupinu zaměstnanců nejvíce ohroženou pandemií. Index angažovanosti zaměstnanců v roce 2021 činil 77 bodů.

KB věří, že snaha o udržitelnost v podnikání a provozu vytváří dlouhodobou výhodu při uzavírání nových obchodů, hodnotu pro akcionáře a je rovněž v souladu s českými a evropskými předpisy. Jako měřítko vyspělosti v oblastech životního prostředí, sociální a správy společnosti (ESG) zvolila KB celosvětově uznávaný index udržitelně řízených společností FTSE4Good, cílem bude překonat v hodnocení hranici 4 bodů. V červnu bylo potvrzeno zařazení KB do indexu FTSE4Good s hodnocením na úrovni 3,3, tedy stejným jako o rok dříve. Navíc se KB v listopadu umístila v 73. percentilu (mezi 27 % nejlépe hodnocenými bankami) v celosvětovém hodnocení udržitelnosti firem S&P Global ESG Score – Corporate Sustainability Assessment.

Jako potvrzení správného směřování své strategie vnímá KB ocenění The Bank of the Year in the Czech Republic od prestižního časopisu The Banker. Porota se zaměřila na pomoc Banky klientům a ekonomice v uplynulém roce, její schopnost neustále inovovat a rovněž na její udržitelný přístup. Tato cena korunovala řadu vyznamenání, které společnosti Skupiny KB v průběhu roku obdržely, včetně titulu Mastercard Korporátní banka roku a Udržitelná banka roku pro KB a Nejlepší životní pojišťovna pro Komerční pojišťovnu od Hospodářských novin.

Vyhodnocení plnění cílů stanovených pro rok 2021

Vývoj ekonomického prostředí v České republice v roce 2021 se poněkud odlišil od předpokladů podmínek podnikání, ze kterých KB vycházela ve svém výhledu publikovaném 10. února 2021. Hlavní rozdíl vyplynul z opakovaných vln pandemie Covid-19, které vyhrotily narušení globálních dodavatelských řetězců a projevily se nedostatkem různých vstupních materiálů a výrobků, zatímco agregátní poptávka byla podporována vládními protikrizovými programy. To vedlo k mnohem rychlejšímu růstu cen výrobců i spotřebitelských cen oproti původnímu očekávání finančních trhů. Následně zahájila ČNB normalizaci měnověpolitických sazeb dříve, než se čekalo.

KB dosáhla dobrých obchodních výsledků

Růst úvěrového portfolia Skupiny dosáhl úrovně předpokládané ve zveřejněném výhledu. Oproti očekávání rostly rychleji úvěry na bydlení (na celém trhu), ale to vyvážil pomalejší než plánovaný růst spotřebitelských úvěrů. Portfolio retailových úvěrů Skupiny rostlo nepatrně pomaleji než tento segment celého českého trhu. Financování korporátních klientů naplnilo ambice pro rok 2021 i přesto, že podniky byly stále opatrné se zahajováním nových investičních projektů a že vykázanou korunovou hodnotu úvěrů podnikům, často poskytnutých v eurech, negativně ovlivnilo posílení české měny. Tržní podíl KB v úvěrování podniků meziročně vzrostl.

Růst vkladů dokonce mírně překročil rozpočtovanou úroveň, zejména v segmentu občanů, kde KB dokonce posílila v roce 2021 svůj tržní podíl. Skupina rovněž dokázala zrychlit růst objemu nebankovních aktiv klientů ve správě (podílové fondy, penzijní fondy, životní pojištění), přičemž růst celkových objemů v podílových fondech byl doprovázen postupným přesunem preference klientů k akciovým produktům, což odpovídá strategii KB.

Finanční výkonnost překonala významně plán

Konsolidované výnosy rostly rychleji, než se plánovalo, v podstatě ve všech složkách. Čisté úrokové výnosy mírně stouply díky růstu obchodních objemů a dřívějšímu začátku normalizace úrokových sazeb. Čisté výnosy z poplatků a provizí těžily z úspěšného vývoje prodejů podílových fondů a služeb poskytovaných korporátním klientům na dluhových kapitálových trzích. Schopnost KB nabídnout relevantní, a tedy vysoce poptávané řešení zajištění finančních rizik v nejistém prostředí a pomoc klientům s několika velkými financujícími transakcemi na kapitálových trzích byly rovněž důvodem překonání rozpočtu na čistý výsledek z finančních operací.

Provozní výdaje zůstaly v souladu se schváleným rozpočtem, protože KB zvládla zvýšení povinného odvodu do Fondu řešení krize kompenzovat úsporami ve všeobecných administrativních nákladech, a to i přes vysokou inflaci.

Projekce nákladů rizika se v průběhu roku postupně snižovala, jak Skupina zaznamenávala setrvale dobrou kvalitu svých aktiv, včetně úvěrových portfolií, které dříve využily moratorií a angažovaností v sektorech zasažených pandemií Covid-19.

KB dosáhla v roce 2021 zdravé úrovně ziskovosti a udržovala si své robustní vybavení kapitálem a silnou likviditu.

Očekávaný vývoj a hlavní rizika pro tento vývoj v roce 2022

Poznámka: Tento výhled byl poprvé prezentován dne 10. února 2022 v rámci vyhlášení výsledků KB za rok 2021. Dne 24. února 2022 došlo k materializaci rizika vojenské eskalace konfliktu ve východní Evropě tím, že Ruská federace zahájila invazi na Ukrajinu. Skupina KB si je vědoma, že prudce zhoršená geopolitická situace bude mít podstatný vliv na hospodářství evropských zemí. Vzhledem k velké globální nejistotě a turbulentnímu vývoji však není možné v současné době plně vyhodnotit a vyčíslit všechny dopady. Skupina neustále sleduje a vyhodnocuje možné dopady současné krize na akvitity své a svých klientů. Přímá angažovanost Skupiny v Rusku a na Ukrajině je omezená, nicméně Skupina posuzuje rovněž nepřímé vlivy a jejich dopady, jako závislost na dodávkách surovin, narušení dodavatelských řetězců atd. Pokud bude třeba, KB upraví své postupy v obchodu, řízení rizik i v provozu, a případně přistoupí i k úpravě tvorby opravných položek a rezerv v souladu s účetním standardem IFRS 9.

Následující výhled vychází z předpokladů platných v době jeho první publikace dne 10. února 2022. V době publikace této výroční zprávy nemá Skupina zpracován jiný výhled, který by plně zohlednil dopady války na Ukrajině na ekonomickou situaci v Evropě a v České republice. Lze očekávat, že oproti níže uvedenému očekávání může být růst českého hospodářství v roce 2022 pomalejší a inflace vyšší. Společenské změny vyvolané konfliktem mohou rovněž ovlivnit poptávku po některých finančních produktech a službách, a také nastavení některých parametrů finančních trhů. Vývoj geopolitické situace byl ve dnech předcházejících vydání této zprávy velmi dynamický, což neumožnilo provést spolehlivou a kompletní revizi předpokladů a výhledů pro zbytek roku 2022. Vedení je nicméně nadále přesvědčeno, že níže uvedený výhled poskytuje nejlepší dostupný odhad trendů vývoje obchodní a finanční výkonnosti Skupiny, zejména rychlejšího růstu výnosů oproti provozním nákladům a udržení nákladů rizika pod kontrolou.

Vzhledem k vysoké míře nejistoty kolem konfliktu na Ukrajině a pandemické situace, navíc k obvyklým rizikům při projektování budoucích obchodních výsledků, by investoři měli před přijetím investičních rozhodnutí s přihlédnutím k následujícím odhadům a cílům postupovat opatrně a uvážlivě.

KB ve svém základním makroekonomickém scénáři pro rok 2022, očekává, že česká ekonomika by měla zrychlit svůj růst na 4,9 % díky očekávanému uvolnění dodavatelských řetězců, protipandemických restrikcí a rovněž sebeomezení, která postihují části sektoru služeb. Růst by měl být tažen oživením čistého exportu a fixních investic a spotřeba domácností by měla i nadále přispívat pozitivně. Nedostatek volné pracovní síly v ekonomice zůstane faktorem omezujícím růstový potenciál.

Očekává se, že průměrná míra inflace v roce 2022 dosáhne téměř 9 %, přičemž meziroční míra inflace bude pravděpodobně vrcholit v první polovině roku na dvouciferném čísle. Růst cen je tažen kombinací globálních i domácích faktorů, většinou alespoň nepřímo souvisejících s pandemickou situací. Nezaměstnanost zůstane velmi nízká, což bude také přiživovat inflaci prostřednictvím mzdových požadavků.

V boji s těmito inflačními tlaky Česká národní banka pravděpodobně naváže na prudké zvýšení měnověpolitických sazeb započaté v polovině roku 2021. Dvoutýdenní repo sazba v průběhu roku 2022 patrně dosáhne vrcholu viditelně nad 4 %, přičemž počátek obratu (tj. prvního snížení) této sazby je možný již na přelomu let 2022 a 2023. Krátkodobé korunové úrokové sazby, např. 3měsíční PRIBOR, budou úzce zrcadlit měnovou sazbu ČNB, zatímco dlouhodobé sazby porostou mírněji, což povede k obrácené výnosové křivce.

Regulační prostředí bude ovlivněno zrušením některých opatření přijatých v reakci na koronavirovou krizi. ČNB se vrátila k přísnější regulaci poskytování hypotečních úvěrů a s účinností od 1. dubna 2022 obnovila limity na poměr dluhu k příjmu a dluhové služby k výnosu a také snížila maximální poměr velikosti hypotéky k hodnotě zajištění (LTV).18 Dále rozhodla o zvýšení sazby proticyklické kapitálové rezervy ve dvou krocích v průběhu roku 2022 a v dalším kroku od 1. ledna 2023, čímž tuto sazbu posune na 2,0 %. V září 2021 Česká národní banka také oznámila, že již nebude plošně omezovat výši bankovních dividend.19 Jakmile se vyřeší situace přebytku kapitálu nashromážděného omezením dividend během pandemie, začne KB postupně přijímat úvěry od mateřské společnosti Société Générale, aby splnila regulatorní požadavky na vlastní zdroje a způsobilé závazky (MREL) vyplývající ze směrnice EU o ozdravení a řešení problémů bank (protože v rámci skupiny SG se uplatňuje koncept jednotného vstupního bodu). Banky budou také podléhat některým novým informačním povinnostem, zejména v oblasti udržitelnosti.

Bankovní trh bude pozitivně ovlivněn oživující se ekonomikou. Celkový objem úvěrů na trhu by se měl zvýšit o střední jednotky procent. Prodej nových úvěrů na bydlení se ve srovnání s rokem 2021 sníží kvůli vyšším nákladům a regulačním omezením, ale zůstatky těchto úvěrů by se měly přesto mírně zvyšovat. Spotřebitelské úvěry by měly s odezníváním pandemie zrychlit na střední jednociferné tempo. Úvěry korporacím by měly růst, jakmile společnosti budou mít větší důvěru a předvídatelnost budoucnosti. Vklady klientů v bankách by měly růst stále rychleji než úvěry, a to v retailovém i korporátním segmentu, podpořeny vyššími nominálními výnosy.

Komerční banka bude pokračovat v implementaci změn v souladu se svým programem KB Change 2025, který byl vyhlášen v listopadu 2020. Mimo jiné bude vyvíjet novou digitální banku tak, aby mohla v roce 2023 začít nabízet její služby zákazníkům na trhu.

V tomto kontextu vedení KB očekává, že úvěrové portfolio Skupiny zaznamená v roce 2022 střední jednociferné tempo růstu, a to jak v oblasti retailových, tak korporátních úvěrů. Objem úvěrů na bydlení by měl i nadále růst, i když se očekává, že nové prodeje těchto úvěrů ve srovnání s rekordní úrovní dosaženou v roce 2021 poklesnou. Růst celkových vkladů by měl dosáhnout středně jednociferného tempa, u Modré pyramidy bude pomalejší. Očekává se, že klienti budou přesouvat některé své vklady na termínované účty.

Celkové čisté bankovní výnosy Skupiny KB za rok 2022 by měly ve srovnání s rokem 2021 růst dvouciferným tempem. Čistý úrokový výnos poroste dvouciferným tempem díky nárůstu tržních sazeb a objemu obchodů. Čisté poplatky a provize by se měly zlepšit o nižší jednociferné hodnoty, hlavně díky křížovému prodeji. Čistý zisk z finančních operací se oproti mimořádné úrovni dosažené v minulém roce pravděpodobně poněkud sníží.

Navzdory zvýšené inflaci a očekávanému dalšímu výraznému zvýšení regulatorních odvodů do Fondu pro řešení krize zůstanou provozní náklady pod přísnou kontrolou a porostou méně než míra inflace. Skupina bude pokračovat v transformaci, která zahrnuje investice do budování nové digitální infrastruktury, celkové zjednodušení a snižování počtu zaměstnanců a využívaných prostor. Průměrný růst mezd nepřesáhne 3 %. Vedení KB také rozhodlo o dalším postupu optimalizace pobočkové sítě v roce 2022. K 1. dubnu bude uzavřeno 25 poboček a na dalších 19 pobočkách budou hotovostní služby nadále poskytovány pouze prostřednictvím bankomatů. K 1. červenci pak KB zjednoduší řízení pobočkové sítě, včetně nahrazení regionálních retailových divizí centrálním liniovým a segmentovým řízením společným pro všechny distribuční kanály. Výběr poboček k uzavření Banka provedla na základě dlouhodobé analýzy návštěvnosti poboček, pokrytí a potenciálu lokalit a změn chování klientů, kteří upřednostňují vzdálený prodej či asistované služby v digitálním prostředí.

Náklady na riziko budou ovlivněny mixem různých faktorů, včetně ekonomického oživení, vyšších úrokových sazeb, posílení české koruny a začínající fiskální konsolidace. V základním scénáři KB by náklady na riziko v roce 2022 měly zůstat viditelně pod odhadovanou normalizovanou úrovní 30–40 bazických bodů během celého hospodářského cyklu.

Mezi klíčová rizika výše popsaných očekávání patří další prodlužování pandemické situace s opakujícími se omezeními, nedostatek klíčových vstupních materiálů pro český průmysl, náhlý a prudký posun od předchozí expanzivní fiskální politiky vlády nebo vojenská eskalace konfliktu ve východní Evropě. Obecně je otevřená česká ekonomika citlivá na zhoršení vnějšího ekonomického prostředí, zejména v případě recese v eurozóně.

Vedení očekává, že činnost KB bude v roce 2022 generovat dostatečný zisk k pokrytí kapitálových potřeb Skupiny vyplývajících z rostoucího objemu aktiv a také k výplatě dividend.

1  https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/odborne-studie-a-vyzkumy/2019/kodex-spravy-a-rizeni-spolecnosti-cr-201-34812.

2  https://www.societegenerale.com/en/publications-documents

3 https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/odborne-studie-a-vyzkumy/2019/kodex-spravy-a-rizeni-spolecnosti-cr-201-34812 .

4  https://www.kb.cz/getmedia/f90ec583-178c-45e3-add8-97f47cf1049b/SG-Tax_Code_of_Conduct_CZ.pdf.aspx.

5 https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=59771 .

6 https://www.czso.cz/csu/czso/cri/predbezny-odhad-hdp-4-ctvrtleti-2021 .

7 https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumysl-prosinec-2021 .

8 https://www.czso.cz/csu/czso/cri/maloobchod-prosinec-2021 .

9 https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni .

10 https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-prosinec-2021 .

11 https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-indexu-spotrebitelskych-cen-4-ctvrtleti-2021 .

12 https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-cen-vyrobcu-prosinec-2021 .

13 https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/br-zapisy-z-jednani/Rozhodnuti-bankovni-rady-CNB-1643904000000/ .

14 Bloomberg.

15 https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/pokladni-plneni-sr-44160.

16  Konsolidovaná výroční zpráva Komerční banky 2020, strana 10 a následující.

17  Průměrný přepočtený stav zaměstnanců.

18  https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/CNB-nove-nastavi-limity-ukazatelu-LTV-DTI-a-DSTI-u-hypotecnich-uveru-zvysi-i-proticyklickou-kapitalovou-rezervu-na-2-/.

19  https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/CNB-se-vyjadrila-k-zamerum-bank-na-vyplatu-dividend/.

Klienti Skupiny KB a jejich obsluha

Obchodní model

KB je univerzální bankou s multikanálovým distribučním modelem. Obchodní model Komerční banky je založen na budování dlouhodobých vztahů se zákazníky a nabídce relevantních řešení pro situace, ke kterým v životě zákazníků dochází. Obchodní strategie KB se zaměřuje na posílení nebo dosažení vedoucí pozice ve spokojenosti klientů v cílových klientských segmentech a po všechny fáze života. KB se na trhu odlišuje prvotřídním poradenstvím, rozsáhlou nabídkou relevantních produktů, která je umožněna globálním rozsahem aktivit skupiny Société Générale a schopností nabízet lepší a na míru šité služby jednoduchým a účinným způsobem.

Komerční banka proaktivně hledá způsoby, jak zvýšit hodnotu pro klienty a jak zlepšit jejich zákaznickou zkušenost. Přitom spolupracuje s externími tvůrci služeb, které mohou obohatit nabídku KB. Vývoj nových zákaznických i interních řešení se uskutečňuje v mezioborových týmech, pracujících metodou agile@KB.

KB vnímá jako své konkurenční výhody na bankovním trhu hodnotu svých partnerství s klienty, schopnost bankovních poradců poskytovat kvalitní poradenství, širokou nabídku relevantních a výhodných finančních produktů, blízkost klientům prostřednictvím sítě poboček a vyspělého a bezpečného přímého bankovnictví a schopnost své služby poskytovat efektivním způsobem podle potřeb a preferencí zákazníků.

Integrální součástí multikanálového distribučního modelu je digitální bankovnictví, přičemž Banka usiluje o posilování vedoucí pozice na českém trhu v digitálním bankovnictví.

Model obsluhy v retailovém bankovnictví KB je zaměřen na poskytování profesionálního poradenství jako odborné pomoci klientům, nejlépe na předem dohodnutých schůzkách s klienty. Při formulaci doporučení bankovní poradci využívají analýzu klientských potřeb na základě dat, která Banka o zákazníkovi zná. To umožňuje navrhnout nejlepší řešení pro konkrétního klienta. Pro běžné servisní úkony jsou pro klienty vytvořena místa rychlé obsluhy, kde bankovní poradci zákazníkům pomáhají, aby běžné transakční a servisní operace zvládli provádět sami ve svém mobilním nebo internetovém bankovnictví.

Obslužný model v korporátním bankovnictví je přizpůsoben potenciálním i aktuálním finančním potřebám klientů s cílem vytvářet přidanou hodnotu pro zákazníky a efektivně alokovat zdroje KB. Vztahy se skupinami ekonomicky propojených osob jsou obvykle řízeny na úrovni celých skupin.

Vlastní síť Komerční banky dále doplňují distribuční kapacity dceřiných společností (zejména Modré pyramidy) a v případě vybraných produktů i sítě obchodních partnerů. Služby a produkty ostatních společností Skupiny KB jsou dostupné v jejich vlastních distribučních sítích, v digitálních kanálech a pobočkové síti KB, případně prostřednictvím obchodních partnerů.

KB se organizačně skládá z úseků, tribů a samostatných nezávislých odborů. Úseky jsou přímo řízeny členy představenstva nebo výkonnými řediteli, kteří podléhají buď předsedovi představenstva, nebo jednotlivým členům představenstva. Triby, jejichž cílem je umožnit rychlejší a lepší identifikaci a naplnění klientských potřeb prostřednictvím realizace změn, jsou přímo řízeny tribe leadery, kteří podléhají buď předsedovi představenstva, nebo jednotlivým členům vrcholného vedení.

Struktura tribů je vytvořena tak, aby upřednostnily holistický pohled na jednotlivé potřeby zákazníků a zákaznických segmentů, spíše než aby se zaměřovaly na konkrétní parametry jednotlivých produktů. V první fázi implementace metody agile@KB pracují v tribech společně lidé odpovědní za obchodní realizaci a IT vývoj. V další fázi Banka rozvíjí tzv. BizDevOps koncept, kdy v rámci tribu vedle obchodníků a vývojářů společně pracují i zaměstnanci odpovědní za provoz příslušných IT aplikací.

Komerční banka se striktně řídí regulatorními požadavky ve všech oblastech své činnosti a rozvíjí koncept „Poznej svého klienta“. KB poznání klienta a jeho potřeb vnímá jako nedílnou součást obchodního vztahu se zákazníky a proces odrážející respekt, zodpovědnost a důvěryhodnost vůči svým klientům. Znalost klientů je také základním předpokladem, aby Banka mohla zákazníkům nabízet adekvátní poradenství a služby odpovídající jejich skutečným potřebám. V tomto smyslu je tento koncept obchodní aktivitou přímo ovlivňující zákaznickou zkušenost. Komerční banka věnuje zvýšenou pozornost vzdělávání zaměstnanců v této oblasti a průběžné aktualizaci obchodních postupů tak, aby maximalizovala obchodní efektivitu a zajistila soulad s vyvíjejícími se regulatorními nároky.

Ve vztazích se zákazníky rozvíjí KB systém podrobné segmentace. Segmenty nejvyšší úrovně jsou v Bance následující:

Dále je rozpracována soustava dodatečných kvalifikačních kritérií a subsegmentů.

Nová digitální banka

Nová digitální banka (NDB) je programem vybudování nové bankovní informační infrastruktury a přepracování všech bankovních procesů, který byl zahájen v roce 2020 jako součást transformační strategie KB Change 2025.

NDB zahrnuje stavbu modulární flexibilní infrastruktury včetně platformy pro zpracování bankovních transakcí (core banking), systému pro správu platebních karet, platebního centra a systému pro správu zákaznických informací. Na tomto základě KB připraví nové jednoduché digitální produkty a řízení vztahů se zákazníky založené na jednotné sadě informací ve všech kanálech a systémech s prvky umělé inteligence. Jednotné zdroje provozních, obchodních a finančních dat poskytnou prostor pro vysoce efektivní reporting a analytiku. Zároveň KB buduje i nový vícekanálový soubor nástrojů pro přístup klientů a bankovních poradců do banky, ve kterém jsou všechny funkčnosti a nastavení vždy dostupné z mobilních zařízení (mobile first approach). Pobočková síť a osobní setkávání s klienty přitom zůstávají jedněmi z pilířů obsluhy s důrazem na profesionální poradenství zákazníkům.

Nová digitální banka umožní kontinuální zpracování transakcí, analytiku a vytváření obchodních příležitostí v režimu 24/7. Podstatně se zkrátí cyklus inovací díky možnosti nasazovat a uvolňovat softwarové aplikace na denní bázi. V NDB se zvýší účinnost naplňování potřeb klientů i interních potřeb banky, včetně regulatorních povinností, reportingu a řízení vztahů se zákazníky. Následné ukončování jednotlivých součástí původní bankovní infrastruktury povede k významným úsporám provozních nákladů.

Komerční banka si vybudováním NDB klade za cíl zvýšení spokojenosti zákazníků měřené ukazatelem Net Promoter Score a spolu s tím i zvýšení počtu zákazníků a průměrných výnosů. Podíl digitálních prodejů má přesáhnout 50 %. Komunikace s klienty se kompletně zbaví papírových dokumentů a zvýší se produktivita práce včetně počtu klientů na zaměstnance.

Pro zpracování bankovních transakcí v NDB vybrala Komerční banka na začátku roku 2021 platformu Transacta od společnosti Temenos, kterou dodá a implementuje společnost Syncordis. V souladu s agilní metodikou vývoje v KB je NDB budována inkrementálně, v předem definovaných krocích. V první fázi, která byla zahájena v říjnu 2021, jsou základní funkcionality NDB dostupné na klientské straně zhruba 500 zájemců z řad zaměstnanců Banky. Smyslem je získat relevantní zpětnou vazbu pro dotvoření vhodných vlastností a zajištění skvělé zkušenosti budoucích uživatelů. V roce 2023 dosáhne vývoj NDB takového stupně, který umožní představit novou digitální banku na českém trhu a zahájit akvizici nových klientů a postupnou migraci stávajících klientů ze starého systému. Migrace bude zahájena v segmentu občanů, následovat budou malé podniky a podnikatelé a dokončena bude v segmentu korporátních klientů. Tento harmonogram odpovídá i souslednosti při vývoji nových produktů a služeb pro NDB. Dokončení migrace je plánováno v roce 2026, což umožní i postupné vyřazení komponent dosavadní infrastruktury KB.

Spokojenost zákazníků

Rozvoj a růst zákazníků Komerční banky (osobní i jejich podnikání), vstřícnost k nim a odpovědnost jsou tři hodnotové pilíře značky KB. Vyjadřují to, jak chce být Banka na trhu vnímána a jaké vyznává hodnoty. Pilíře značky KB jsou její podstatou. Komerční banka chce být v povědomí klientů jako banka, která svou vstřícností, odpovědností a důrazem na udržitelnost významně přispívá k jejich osobnímu i obchodnímu rozvoji. Spokojenost klientů tak představuje jednu z hlavních priorit Komerční banky.

Zákazníci KB jsou pravidelně dotazováni, monitorují se i jednotlivé fáze zákaznické cesty a na základě zpětných vazeb Banka upravuje a nastavuje své nabídky tak, aby byly pro uživatele co nejpřívětivější. Rozhovory s klienty, tzv. uživatelská testování, jsou součástí vývoje nových produktů a služeb. Na spokojenost zákazníků se Banka ptá po nákupu produktu s ohledem na to, zda klient dostal vše, co měl, ve správný čas a zda všemu rozumí, případně zda nepotřebuje pomoci s nastavením. KB sleduje i hodnocení jednotlivých obslužných kanálů, jako jsou pobočka, kontaktní centrum, mobilní či internetové bankovnictví. Všechna tato měření probíhají kontinuálně celý rok. Kromě jednotlivých interakcí s Komerční bankou se měří i hodnota NPS (Net Promoter Score – zda by klient doporučil KB svým známým či rodině). Tento ukazatel v čase ukazuje afinitu klientů ke značce KB.

Tímto způsobem je ročně nasbíráno přes 200 000 zpětných vazeb. Kromě časových řad a jednotlivých indexů výzkumy spokojenosti generují obrovské množství velmi cenných komentářů, čeho si klienti cení nebo co pro ně není nastaveno optimálně. Se zpětnou vazbou se pracuje dvěma způsoby. V prvé řadě jsou kontaktováni klienti, kteří vyjádřili nespokojenost, ze strany poboček nebo kontaktního centra a zaměstnanci KB řeší situaci napřímo, a to do 48 hodin od vyplnění dotazníku. Řešení situace většinou představuje přenastavení produktu, vysvětlení jeho použití, případně doporučení jiné výhodnější služby. Pokud situaci nelze jednoduše vyřešit okamžitě a vyžaduje plošnou úpravu služeb, tým zákaznické zkušenosti tyto podněty sbírá a zadává požadavky na zlepšení napříč celou Bankou. Díky těmto podnětům provedla KB v roce 2021 téměř stovku konkrétních úprav nabídek. Na základě zpětných vazeb od klientů v roce 2021 KB například sjednotila a rozšířila otevírací dobu poboček.

Klíčové pro Banku je klientům přinášet přidanou hodnotu a usnadnit jejich každodenní starosti. Trumfy KB jdou napříč mnoha oblastmi: od každodenního bankovnictví přes financování až po investování, např. studentský účet mohou klienti u KB využívat až do 30 let a jeho vedení mají zdarma. Okamžité platby nabízí Komerční banka bez jakéhokoli příplatku všem klientům. Důležitá pro KB je i bezpečnost, a tak platby klientů Banka prověřuje, a pokud narazí zaměstnanci na podezřelou nebo neobvyklou transakci na účtu nebo na kartě, hned klientovi volají a situaci řeší. Banka chce svým klientům pomáhat snižovat náklady, proto jim kreditní karta pro podnikatele z každé platby vrací 1 % zpět na běžný účet. Takových es, která klienti oceňují a považují za atraktivní, je v KB celá řada.

Úsilí, které KB věnuje měření, analýze a následným aktivitám na vylepšení své nabídky pro klienty, se vrací ve zlepšování spokojenosti klientů, které se odráží ve zvyšování indexu NPS. K vysoké hodnotě NPS nejvíc přispívá spokojenost klientů s personálem v pobočkách i v kontaktním centru. Klienti si u zaměstnanců Banky cení jejich profesionality, ochoty a snahy najít odpovídající řešení. Velmi důležitým prvkem, proč klienti KB doporučují, je pocit bezpečí a kvalitní digitální kanály, zejména pak mobilní bankovnictví.

Na spokojenost zákazníků má také zásadní vliv jejich cenové vnímání služeb Komerční banky. Ta se dlouhodobě snaží, aby klienti za cenu, kterou za službu zaplatí, dostali tu nejlepší hodnotu. Ceny jsou férové, transparentní a v porovnání s ostatními bankami na trhu i velmi konkurenceschopné.

Cenotvorba v KB bere v potaz i udržitelnost. Nastavením ceny služeb KB motivuje klienty, aby využívali zejména elektronické a digitální služby, které jsou šetrnější k životnímu prostředí a zároveň jsou pro klienty cenově výhodnější.

Pokud i přes veškerou snahu nejsou klienti s některou ze služeb Komerční banky spokojeni, mohou si prostřednictvím Garance spokojenosti požádat, aby jim poplatky za službu byly vráceny.

Komerční banka vytvořila systém řešení stížností, který je v souladu s regulací a bankovními standardy. Řešení stížností postupuje podle Pravidel pro řešení stížností, která jsou dostupná v pobočkách i na webových stránkách KB.1

Řešení stížností a reklamací může probíhat až ve třech stupních: v pobočce, v útvaru Zákaznické zkušenosti a u ombudsmana Skupiny KB.

Nezávislý ombudsman řeší podněty klientů společností Skupiny KB v České republice a na Slovensku. Činnost ombudsmana se řídí a je vymezena Chartou ombudsmana. Na ombudsmana se mohou obrátit klienti v případě nespokojenosti s řešením své stížnosti nebo reklamace ve druhé instanci (v případě klientů KB – útvar Zákaznická zkušenost). Rozhodnutí ombudsmana není pro žádnou ze stran právně závazné, nicméně v rámci smírčí procedury se společnosti Skupiny Komerční banky zavazují jej respektovat.

Dne 5. ledna 2022 byla uvedena do funkce ombudsmanky Skupiny Komerční banky profesorka JUDr. Marie Karfíková, CSc., dlouholetá advokátka, jedna z předních tuzemských odbornic v oboru finančního práva, vedoucí katedry finančního práva a finanční vědy na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Profesorka Karfíková na pozici ombudsmana Skupiny KB vystřídala pana Josepha Franciscuse Vedlicha, LLM, který tuto funkci zastával od prosince 2009.

Vnitřní předpisy dále upravují povinnost řešitele stížnosti informovat podle věcné příslušnosti útvar Compliance, Provozních rizik anebo Ochrany dat. Roční zpráva o řešení stížností je předkládána představenstvu a dozorčí radě.

Vybrané obchodní ukazatele
Distribuční síť (počet) 31. prosince 2021 31. prosince 2020
Pobočky KB (Česká republika) 242 242
Obchodní místa Modré pyramidy 202 201
Obchodní místa SGEF 9 9
Skupina ESSOX – obchodní místa 1) 1 943 1 843
Bankomaty 860 809
z toho: bankomaty přijímající vklady 502 429
z toho: bezkontaktní bankomaty 604 304

1) Počet partnerů s platnou smlouvou.

Počet klientů 31. prosince 2021 31. prosince 2020
Klienti Skupiny KB 1) 2 251 000 2 293 000
Komerční banka 1 625 000 1 641 000
– občané 1 383 000 1 389 000
– klienti internetového bankovnictví 1 465 000 1 443 000
– klienti mobilního bankovnictví 1 034 000 932 000
Modrá pyramida 485 000 485 000
KB Penzijní společnost 520 000 525 000
ESSOX (včetně PSA FINANCE) 2) 137 000 151 000

1) Meziroční pokles byl ovlivněn ukončením účtů v rámci remediace KYC (pravidla pro informace o zákaznících).

2) Meziroční pokles byl ovlivněn ukončením vztahů s klienty s neaktivními kreditními kartami.

Platební karty a digitální peněženky 31. prosince 2021 31. prosince 2020
Aktivní platební karty KB 1 604 000 1 588 000
– debetní karty 1 420 000 1 407 000
– kreditní karty 184 000 181 000
Aktivní kreditní karty společnosti ESSOX 55 000 61 000
Počet tokenizovaných karet do mobilních zařízení 390 000 283 000
KB Klíč – počet klientů s   autentifikační aplikací 963 000 812 000
Úvěry klientů – hrubý objem
(mld. Kč)
1)
31. prosince 2021 31. prosince 2020
Hrubá výše úvěrů klientům Skupiny KB 738,9 691,4
KB – celkové úvěrové portfolio 635,4 599,6
– úvěry občanům 289,2 271,7
– objem hypoték 262,7 245,5
– objem spotřebitelských úvěrů
a ostatních úvěrů
26,6 26,2
– úvěry podnikatelům
a malým podnikům
41,3 39,8
– úvěry podnikům a municipalitám 116,8 110,2
– úvěry velkým podnikům
a ostatní úvěry
2)
188,1 178,0
Modrá pyramida – celkové úvěrové portfolio 76,0 63,9
ESSOX – celkové úvěrové portfolio (včetně PSA FINANCE) 17,3 17,7
Factoring KB – celkové úvěrové portfolio 11,4 8,3
SGEF – celkové úvěrové portfolio 30,7 30,3
BASTION – celkové úvěrové portfolio 2,2 2,5
Konsolidační a jiné úpravy -34,2 -31,0

1) Po vyloučení Ostatních pohledávek za klienty a repo operací s klienty, ale po zahrnutí dluhopisů vydaných korporátními klienty KB.

2) Včetně úvěrů poskytnutých pobočkou KB Slovensko.

Závazky vůči klientům a aktiva ve správě (mld. Kč) 31. prosince 2021 31. prosince 2020
Vklady Skupiny KB 1) 948,6 893,0
KB vklady 890,2 835,1
– občané 354,9 322,0
– podnikatelé a malé podniky 234,9 218,9
–  středně velké podniky a   municipality 196,1 190,9
– velké podniky a ostatní vklady 2) 104,3 103,3
Modrá pyramida – stavební spoření 60,9 60,8
ESSOX 0,2 0,2
Factoring KB 0,7 0,8
Konsolidační a jiné úpravy -3,3 -3,9
Nebankovní aktiva ve správě 204,3 191,8
Aktiva ve správě v podílových fondech 3) 83,0 73,4
Klientská aktiva spravovaná KB Penzijní společností 72,1 68,6
Technické rezervy životního pojištění Komerční pojišťovny 4) 49,2 49,8

1) S vyloučením repo operací s klienty.

2) Včetně depozit v pobočce KB Slovensko.

3) Aktiva klientů Skupiny obhospodařovaná správci mimo Skupinu.

4) KP je konsolidovaná ekvivalenční metodou.

Nové produkty a služby
Leden 2021 KB ve spolupráci s Direct Fidoo a.s. aplikace Fidoo pro digitalizaci zpracování a vyúčtování všech firemních výdajů, včetně předplacené karty Fidoo pro zjednodušení administrativy hotovostních záloh, plateb kartou či cestovních příkazů.
KB nová generace digitální platformy Otevřeného bankovnictví, která zpřístupňuje produkty Banky i   jejích   partnerů, v režimech „Bank-as-a-Platform“ a   „Bank-as-a-Service“, navíc rozšířené o služby Bankovní identity.
KB s pořicí k onto Bonus Invest je s poři c í účet, který motivuje klienty chrán i t své úspory před inflací investováním. Polovinu prostředků klienti vkládají do investic a druhá p o l ovina se zhodnocuje atraktivním úročením (v roce 2021 to byl a 3 %).
Únor 2021 ESSOX nová hotovostní půjčka, ke sjednání kompletně online na www.CashShop.cz.
KB i nternetové bankovnictví MojeBanka umož ňuje fulltextové vyhledávání.
KB plně digitální poskytnutí spotřebitelského úvěru v mobilním bankovnictví pro stávající klienty Banky. Peníze mají klienti na účtu do 5 minut od podpisu úvěrové smlouvy.
Březen 2021 KB digitální autentifikace pro přístup klientů ke službám veřejné správy založená na B ankovní identitě .
Factoring KB a Roger Supply Chain Financing (SCF) , r everzní faktoring pomáhá klientům optimalizovat pracovní kapitál bez nutnosti upravovat vnitřní procesy a omezovat externí financování. Pomocí platformy SCF, napojené na stávající ERP systémy, mohou klienti posílit finanční stabilitu svých dodavatelů zkrácením splatnosti jejich pohledávek nebo okamžitou platbou.
KB ve spolupráci s partnery ( i nnogy, ČEZ a další) spotřebitelský úvěr na investice do udržitelných technologií s výhodami k jednotlivým řešením poskytovaným od jejich dodavatelů partnerů KB. V   souladu s Green retail strategií KB.
Duben 2021 KB nová síť specialistů na pojištění , t i zdarma nabízejí optimalizaci pojistek i sjednání nových pojistných ochran v oblasti životního i neživotního pojištění , a to jak fyzicky v pobočkách KB, tak vzdáleně.
Květen 2021 Modrá pyramida čerpání Rychloúvěru i Hypoúvěru na bydlení přes mobilní aplikaci MP Home .
KB a Národní rozvojová banka COVID Invest , investiční úvěry s podporou Českomoravské záruční a   rozvojové banky (nově Národní rozvojové banky) pro podniky do 500 zaměstnanců.
KB Online P ortfolio , aplikace umož n ila obchodování na Burze cenných papírů Praha.
Červen 2021 KB n ové Risk-Free-Rates pro jednotlivé měny a   produkty úrokového zajištění na tyto sazby navázané, nahrazují končící úrokov é sazby LIBOR a EONIA.
KB Investiční portál , nová pobočková front-end aplikace pro nabídku investičních fondů a investiční ho poradenství.
KB Finanční průvodce , forma finančního poradenství založená na detailní diagnostice finanční situace klienta. Bankéřům zjednodušuje přípravu na obchodní schůzku a pomáhá strukturovaně vést poradenský rozhovor. Klientovi usnadňuje orientaci v jeho financích.
Srpen 2021 KB ve spolupráci s Direct Accounting s.r.o. aplikace iÚčto , nástroj pro klienty / podnikatele pro online účetnictví a fakturaci, ale také zpracování daňové evidence, plateb, reporting a evidence skladových zásob.
Září 2021 KB autentizační služby pro komerční poskytovatele služeb prostřednictvím B ankovní identity.
Říjen 2021 Modrá pyramida online sjednání Rychloúvěru .
KB nový produkt úrokového zajištění, u kterého se jedna ze složek ceny odvíjí dle plnění cílů v oblasti environmentální, sociální a společenské odpovědnosti.
SGEF, KB a ČEZ ESCO Fotovoltaika za korunu , firmám a obcím výrazně usnadňuje pořízení střešní fotovoltaické elektrárny. SGEF financuje řešení, které naprojektuje ČEZ ESCO přesně dle potřeb individuálního klienta.
Listopad 2021 KB spolu s dalšími bankami BankID Sign , zaručený podpis smlouvy nebo dokumentu ve formátu PDF, založený na B ankovní identitě.
ESSOX Rozložená platba , zákazníkům e - shopů umožní rozložit úhradu kupní ceny až do čtyř splátek. Sjednání probíhá online.
Prosinec 2021 ESSOX Carolina , nová verze oblíbené motoristické aplikace vedle dalších vylepšení přin e sla možnost sjednat si online hotovostní půjčku až 500 000 Kč nebo pojištění přímo v aplikaci.
Vybraná ocenění
Leden 2021 Časopis Global Banking & Finance Review :
Factoring KB Nejlepší faktoringová společnost
České republiky za rok 2020
Komerční banka Nejlepší banka pro Treasury & Cash Management 202 1 v České republice
únor 2021 Finparada.cz - cena Finanční produkt roku:
Komerční banka 1. místo pro Osobní půjčku v   kategorii nezajištěných spotřebitelských půjček
Modrá pyramida 3. místo pro Moudré spoření v   kategorii stavebního spoření
Nejlepší zaměstnavatel průzkum mezi studenty vysokých škol, který organizuje Asociace studentů a   absolventů a provádí jej agentura na výzkum veřejného mínění GfK:
Komerční banka 1. místo jako zaměstnavatel v   kategorii bankovnictví a investice
TOP APP Award nezávislé ocenění nejlepších mobilních aplikací v Česku a na Slovensku udělované společností Byzkids:
Komerční banka 1. místo pro Mobilní banku v   kategorii bankovnictví ČR
duben 2021 Master c ard Awards 2020 v České republice:
Komerční banka Nejrychleji rostoucí kreditní karta 4U
Wordline a KB SmartPay Zvláštní uznání poradců pro projekt během pandemie „Česko platí kartou“
květen 2021 Společnost FocusEconomics:
Komerční banka 2. místo v kategorii nejlepší celková prognóza v České republice
Komerční banka 2. místo v kategorii nejlepší prognóza měnového kurzu v České republice
Komerční banka 2. místo v kategorii nejlepší prognóza fiskální rovnováhy na Slovenské republice
červenec 2021 The Covered Bond Report publikace zaměřující se na trh krytých dluhopisů:
Komerční banka prestižní mezinárodní ocenění The Covered Bond Report Awards for Excellence 2021 v   kategorii Průkopník za lednovou emisi hypotečních zástavních listů v eurech
září 2021 Asociace společenské odpovědnosti:
Komerční banka Zpráva o udržitelnosti za rok 2020 , cena odborné poroty za Reporting
listopad 2021 Sodexo Zaměstnavatel roku:
Komerční banka 3. místo v kategorii firem zaměstnávajících více než 5 000 zaměstnanců
Global Private Banking Awards magazínů The Banker a   Professional Wealth Management:
Komerční banka Nejvýkonnější privátní banka
ve střední a východní Evropě
Národní hodnotitelské komise České manažerské asociace ČR:
Komerční banka g enerální ředitel a předseda představenstva KB Jan Juchelka získal ocenění Nejlepší manažer v České republice
Byznys pro společnost:
Komerční banka g enerální ředitel a předseda představenstva KB Jan Juchelka obdržel ocenění
T OP Odpovědný leader roku pro oblast udržitelnosti
Cena Hospodářských novin Nejlepší pojišťovna 2021:
Komerční pojišťovna 1. místo v kategorii
Nejlepší životní pojišťovna
Komerční pojišťovna 2. místo v kategorii
Klientsky ne j přívětivější životní pojišťovna
Soutěž Hospodářských novin Bankovní inovátor 2021:
Komerční banka 2. místo pro Dashboard bezpečnosti v Mobilní bance
Mastercard Banka roku 2021:
Komerční banka 1. místo v kategorii
Korporátní banku roku
Komerční banka 1. místo v kategorii
Udržitelná banka roku
Komerční banka 3. místo v kategorii
Hypotéka roku a Privátní banka roku
Výsledky každoročního Indexu odpovědného půjčování vyhlašovaného neziskovou organizací Člověk v tísni:
ESSOX opakující se lídr v oblasti úvěrových nákladů a   hotovostních úvěrů
Časopis Euromoney:
Komerční banka 1. místo mezi bankami v oblasti cash managementu v České republice, získání titulu Euromoney Market Leader
Flema Media Awards soutěž mediálních kampaní
na českém a slovenském trhu:
Komerční banka a její reklamní agentury PHD a PUSE cena za pořad Cesty z dluhů v kategorii Nejlepší využití TV
prosinec 2021 Časopis The Banker ocenění Banka roku:
Komerční banka Nejlepší banka České republiky
Top inovace výzkum agentury IPSOS:
Komerční banka 1. místo za eko logickou kartu z   recyklovaného plastu

Indikátory obchodní výkonnosti

Úvěry klientům

Celkový hrubý objem úvěrů vzrostl meziročně o 6,9 % na 738,9 miliardy Kč.2

V rámci úvěrování občanů stoupl celkový objem úvěrů na bydlení o 9,5 %. Z toho objem hypoték KB občanům narostl o 7,0 % na 262,7 miliardy Kč a Modrá pyramida vykázala silný růst portfolia o 18,9 % na 76,0 miliardy Kč. Prodeje úvěrů na bydlení poklesly koncem roku po zvýšení hypotečních sazeb, které odráželo prudký nárůst tržních úrokových sazeb. Objem spotřebitelských úvěrů poskytovaných Skupinou KB (Bankou a společnostmi skupiny ESSOX v České republice a na Slovensku) se zvýšil o 1,9 % na 33,3 miliardy Kč.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům a ostatních úvěrů vzrostl meziročně o 5,0 % na 366,9 miliardy Kč. Úvěry malým podnikům stouply o 4,3 % na 47,9 miliardy Kč. Celkové úvěry poskytnuté KB středním a velkým podnikům a ostatním klientům v České republice a na Slovensku3 se meziročně zvýšily o 5,6 % na 288,3 miliardy Kč. Úvěrové a leasingové financování společností SGEF dosáhlo 30,7 miliardy Kč, meziročně více o 1,1 %.

Vklady klientů a aktiva ve správě

Celkový objem vkladů ve Skupině KB se zvýšil meziročně o 6,2 %, a dosáhl tak 948,6 miliardy Kč.4 Vklady občanů v KB se zvýšily meziročně o 10,2 % na 354,9 miliardy Kč. Depozita v Modré pyramidě se zvýšila o 0,2 % na 60,9 miliardy Kč. Vklady korporátních a podnikatelských klientů vzrostly o 4,3 % na 535,3 miliardy Kč.

Klientská aktiva ve správě KB Penzijní společnosti narostla o 5,1 % na 72,1 miliardu Kč. Technické rezervy životního pojištění v Komerční pojišťovně meziročně poklesly o -1,3 % na 49,2 miliardy Kč. Objemy prostředků klientů Skupiny KB v podílových fondech se zvýšily o 13,0 % na 83,0 miliardy Kč, rostly především akciové a smíšené fondy.

Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů5 a depozit (bez repo operací s klienty, ale včetně dluhopisů vydaných klienty Banky a držených KB) dosáhla 76,4 %. Míra krytí likvidity Skupiny (LCR) činila 148 %, což je výrazně nad regulatorním limitem 100 %.

Retailové bankovnictví

Retailové bankovnictví představuje provozní segment Skupiny Komerční banky, který zahrnuje poskytování produktů a služeb fyzickým osobám, malým firmám a živnostníkům, jako jsou běžné a spořicí účty, termínované vklady, stavební spoření, penzijní pojištění, kontokorentní úvěry, půjčky na kreditní karty, osobní půjčky a hypotéky, stejně jako služby privátního bankovnictví. Služby retailového bankovnictví jsou poskytovány primárně prostřednictvím kanálů přímého bankovnictví včetně kontaktních center a v síti poboček nebo prostřednictvím partnerství s nezávislými prodejními agenty.

Udržitelné retailové bankovnictví

KB usiluje o snižování přímých environmentálních dopadů svých aktivit. Na cestě k udržitelné budoucnosti chce podporovat a pozitivně motivovat i své klienty, pomoci jim se ještě lépe orientovat v otázkách udržitelnosti, včetně minimalizace dopadu na životní prostředí, ekonomické návratnosti a úspor, případně i potenciálu veřejných podpor v této oblasti. Produktová nabídka Skupiny KB zahrnuje udržitelné investiční příležitosti i financování udržitelných technologií.

V oblasti každodenního bankovnictví KB usiluje o maximální digitalizaci svých služeb. Tím chce klientům šetřit jejich čas a peníze, ale také životní prostředí. Pro snazší komunikaci s úřady a firmami klienti mohou bezplatně využívat Bankovní identitu KB.

Zveřejňování informací souvisejících s udržitelností při poradenství a distribuci finančních produktů

Komerční banka implementovala nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (SFDR) a zveřejnila konkrétní informace o svém přístupu k začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost při aktivitách finančního poradce, správě portfolia a distribuci finančních produktů.6 Odkaz na tato prohlášení je součástí předsmluvních informací o produktech. Rizika udržitelnosti jsou rovněž zohledněna v politice odměňování. Banka bude uvedené informace aktualizovat podle vývoje regulace.

Odpovědné investování

K udržitelné budoucnosti mohou klienti přispět svým investováním s ohledem na environmentální a sociální dopady konkrétních společností. Klienti si mohou vybrat z několika ESG fondů a investovat například do vodních zdrojů, výživy pro budoucí generace nebo ochrany klimatu. Retailoví klienti KB investovali v roce 2021 do udržitelných fondů, kterých se týkala podzimní nabídka nulového vstupního poplatku, téměř 2,5 miliardy Kč, což představuje více než 16 % celkových investic do podílových fondů. Nabídka ESG udržitelných fondů se bude neustále rozšiřovat.

Půjčka na udržitelné technologie

Domácnosti mohou využít výhodného financování udržitelných technologií, jako jsou fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla, rekuperační jednotky, zařízení na recyklaci šedé vody, zařízení na zachytávání dešťové vody, kořenové čističky odpadních vod, mokřadní střechy nebo zelené fasády.

Pro klienty, kteří plánují ve svém domě pořízení nových technologií pro úspornější bydlení a větší soběstačnost, má KB připravené společně s prověřenými partnery projekty na klíč. Partneři zajistí realizaci projektu až po instalaci, včetně vyřízení dotace, a KB zajistí zvýhodněné financování těchto projektů. Díky tomu jsou klienti Banky schopni nejen snížit svou závislost na vnějších dodávkách vody a energií, ale i výrazně snížit náklady na energie. V roce 2021 KB spolupracovala se společnostmi ČEZ a innogy při pomoci klientům s pořízením fotovoltaické elektrárny a se společnostmi ASIO a Filipendula, která stojí za projektem kořenových čistíren, v oblasti udržitelného hospodaření s vodou a odpadními vodami. Od března 2021 začala KB nabízet zvýhodněnou půjčku na udržitelné technologie, kterou využilo celkem 147 klientů v celkovém objemu více než 35,5 milionu Kč. Průměrná výše jedné půjčky byla cca 240 tisíc Kč.

Občané

Z pohledu počtu obsluhovaných klientů patří Komerční banka mezi tři největší banky v ČR.7 V segmentu občané v loňském roce KB nově získala téměř 72 000 klientů, což je oproti roku 2020 nárůst o 44 %. Celkový počet klientů dosáhl 1 383 000. KB si také udržuje významnou pozici v segmentu dětí a mladých lidí. Více než 352 000 klientů má dětské a studentské účty a další mladí lidé mají standardní účty.

V roce 2021 byla završena důkladná revize klientského portfolia z pohledu zajištění všech informací o klientech potřebných k zabránění zneužití Banky pro nelegální činnosti („Know Your Customer“, KYC) v souladu s platnou regulací. V důsledku zpřísnění sledovaných kritérií bylo nezbytné i v roce 2021 důsledně rozvázat vztah s klienty, kteří přísné požadavky nesplnili. Dalším důvodem pro ukončení vztahu s některými klienty byl prodej jejich nesplácených závazků vůči Bance.

V rámci úvěrování občanů stoupl celkový objem úvěrů na bydlení o 9,5 %. Z toho objem hypoték KB občanům narostl o 7,0 % na 262,7 miliardy Kč a Modrá pyramida vykázala silný růst portfolia o 18,9 % na 76,0 miliardy Kč. Objem spotřebitelských úvěrů poskytovaných Skupinou KB (Bankou a společnostmi skupiny ESSOX v České republice a na Slovensku) vzrostl o 1,9 % na 33.3 miliardy Kč.

Vklady občanů v KB se zvýšily meziročně o plných 10,2 % na 354,9 miliardy Kč. Depozita v Modré pyramidě se zvýšila o 0,2 % na 60,9 miliardy Kč. Vklady korporátních a podnikatelských klientů vzrostly o 4,4 % na 527,1 miliardy Kč.

Klientská aktiva ve správě KB Penzijní společnosti narostla o 5,1 % na 72,1 miliardu Kč. Technické rezervy životního pojištění v Komerční pojišťovně meziročně poklesly o 1,3 % na 49,2 miliardy Kč. Objemy prostředků klientů Skupiny KB v podílových fondech se zvýšily o 13,0 % na 83,0 miliardy Kč, když se prodeje podílových fondů vloni zotavily.

Podle nezávislého průzkumu spokojenosti klientů provedeného na reprezentativním vzorku napříč českou společností se ukazatel Net Promoter Score spokojenosti klientů a jejich ochoty doporučit služby KB v segmentu Občanů zvýšil v roce 2021 na 39 bodů. Klienti jsou dlouhodobě velmi spokojeni s úrovní obsluhy bankovními poradci v pobočkách a v kontaktních centrech, další zlepšení spokojenosti KB zaznamenala se stabilitou digitálních bankovních kanálů.

Rok 2021 byl bohužel opět významně ovlivněn epidemickou situací. Banka pokračovala ve vývoji a implementaci vzdálených možností obsluhy. Dalším tématem bylo i zlepšování kvality obsluhy bankéři jak fyzicky v pobočkách, tak na dálku. KB zavedla nové principy obsluhy, které vedou ke zlepšení klientské zkušenosti a zároveň i k vyššímu využívání digitálních řešení. V rámci schůzek bankovní poradci procházejí s klienty jejich finanční situaci prostřednictvím nového nástroje Finanční průvodce, který pomáhá lépe nacházet správná řešení potřeb klientů.

I v roce 2021 se KB dařilo zvyšovat počet klientů, kteří využívají pro komunikaci s Bankou online nástroje. Ke konci roku 2021 bylo již 963 tisíc klientů vybaveno KB klíčem, který jim umožňuje jak bezpečný přístup do Banky, potvrzování 3D Secure plateb na internetu, tak i využívání pro ověřování jejich identity mimo KB. Klienti nyní využívají jak přístup přes KB Klíč ke státním institucím, tak i pro přístup ke službám třetích stran.

Podnikatelé a malé podniky

Mnohé firmy byly v roce 2021 zasaženy dopady koronavirové krize a nejistoty, zhoršenou dostupností materiálu a dílů pro svou výrobu, omezeními na straně zákazníků a obchodních partnerů a během roku pak i rychlým růstem nákladů a rostoucí inflací v tuzemsku i na zahraničních trzích. Jedním z důsledků byl rekordní počet podnikatelů, kteří během roku své podnikání ukončili nebo přerušili. Tato skutečnost se negativně promítla i do vývoje klientského portfolia. I když si své účty v KB otevřelo více než 12 tisíc nových klientů (+11 % meziročně), jejich celkový počet se snížil na 230 tisíc (-4 % meziročně).

Vklady podnikatelů a malých podniků v KB meziročně vzrostly o 7,3 % na 234,9 miliardy Kč. Celkový objem financování od KB malým podnikům stoupl o 3,8 % na 41,3 miliardy Kč.

Banka dále rozšiřovala a zkvalitňovala dostupnost služeb online, což se navzdory snižujícímu počtu poboček projevilo v nárůstu hodnoty ukazatele spokojenosti NPS na 41 bodů. Klienti pozitivně hodnotili zejména spolehlivost systémů, schopnost KB poskytnout relevantní poradenství a rostoucí rychlost vyřizování požadavků. Klienti oceňovali trvalou dostupnost škály možností financování provozních i investičních potřeb počínaje startovacími úvěrovými limity pro začínající podnikatele přes kreditní karty a povolené debety na účtu pro pokrytí nárazových potřeb až po klasické podnikatelské úvěry. KB svým klientům zprostředkovávala po celý rok možnost využívání záručních programů Národní rozvojové banky (dříve Českomoravské záruční a rozvojové banky – ČMZRB) i Evropského investičního fondu. Zajištěné úvěry od KB představovaly 39 % celkového objemu úvěrů v nejvýznamnějším podpůrném programu COVID III.

Klientům byly zároveň po celý rok k dispozici další možnosti financování od společností Skupiny KB, např. úvěry či leasing od společností SGEF a ESSOX, případně faktoring pohledávek od Factoringu KB. Více než 200 milionů Kč ve fakturách bylo profinancováno s využitím nově nabízené faktoringové služby Roger Platba. Pro klienty provozující e-shopy byla nabídka rozšířena o jednoduché a rychlé online financování od společnosti Lemonero.

Více než 3 tisíce firem využilo zvýhodněné nabídky platebních terminálů v rámci projektu Česko platí kartou a začalo ve svém podnikání akceptovat platby kartami. Firmy se zájmem o optimalizaci a digitalizaci řízení a evidence výdajů mohou nově využít zvýhodněných služeb od partnerské společnosti Fidoo, včetně jejího propojení s firemním účtem a platebními kartami od KB. Firmy hledající řešení pro online účetnictví a návazné služby mohou nově využít zvýhodněné služby pro klienty KB iÚčto.

Začínající podnikatelé se mohli mimo využití služeb KB zúčastnit 9. ročníku grantové soutěže Nastartujte se8, které se zúčastnilo 43 projektů z různých oblastí podnikání.

V roce 2022 se Banka zaměří na další zlepšování dostupnosti služeb a poradenství jak v pobočkách a firemních centrech, tak i online. Větší komfort a efektivitu v samotném podnikání budou klientům přinášet rozšiřující se možnosti využití Bankovní identity KB. Banka bude lépe schopna identifikovat individuální potřeby klientů a proaktivně komunikovat s využitím nového kampaňového systému. Budou pokračovat přípravy na přechod na jednodušší digitální služby pro podnikatele a menší firmy v nové digitální bance. Již na začátku roku 2022 představila KB novou službu PayPhone, platební terminál v mobilu, která dále zjednoduší a zpřístupní možnosti přijímání plateb kartami i řemeslníkům nebo menším dodavatelům služeb.

Privátní bankovnictví

Privátní bankovnictví KB zajišťuje kompletní obsluhu movitých klientů s finančními aktivy nad 30 milionů Kč ve svých pobočkách v Praze, Brně a v Ostravě. Pro klienty s aktivy nad 3 miliony Kč jsou k dispozici vybrané produkty Privátního bankovnictví.

Poskytované služby zahrnují zejména správu portfolia pod mandátem, širokou nabídku investičních instrumentů, kompletní bankovní servis, realitní a lombardní úvěry pro financování soukromých potřeb klientů, investice do fondů kvalifikovaných investorů (realitní fondy a private equity), investice do korporátních dluhopisů, asistenci při prodeji firem, služby pro svěřenské fondy a další instrumenty mezigeneračního převodu majetku.

Rostoucí význam v rámci nabídky Privátního bankovnictví získávají investiční produkty a podkladová aktiva zohledňující kritéria environmentální, sociální a dobré správy (ESG). V roce 2021 KB u obhospodařovaných portfolií zúžila seznam přípustných akciových investic pouze na společnosti splňující definovaná ESG kritéria, tzv. ESG Universe, který připravuje SG Private banking. Přímé akciové investice jsou již realizovány pouze do společností zařazených na tento seznam, které mají minimální požadovaný ESG rating a nebyla u nich zaznamenána závažná negativní kontroverze. Faktory udržitelnosti jsou u obhospodařovaných portfolií zohledňovány také při samotné valuaci a stanovování cílových cen akcií ze strany SG Cross Asset Research. Klienti KB Private Banking tak mohou ještě více benefitovat z rozsáhlého analytického zázemí a expertizy Skupiny SG, která udržitelné investování výrazně podporuje. V roce 2021 bylo také prohloubeno partnerství s renomovanými globálními správci aktiv a do nabídky KB Private Banking byla zařazena řada udržitelných fondů klasifikovaných dle článku 9 SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Poprvé v historii získalo Privátní bankovnictví Komerční banky ocenění Best performing private bank in Central and Eastern Europe, udělované v rámci Global Private Banking Awards. Mezinárodní porotu, která cenu udělila, jmenovali zástupci renomovaných finančních magazínů The Banker a Professional Wealth Management, které patří do mediální skupiny Financial Times. Banka si váží těchto ocenění, která potvrzují silnou pozici Komerční banky na trhu a kvalitu služeb jejího privátního bankovnictví. Již v minulých čtyřech letech se KB umístila na předních místech, opakovaně jako nejlepší privátní banka v České republice. Letos porota vybrala KB za vítěze v regionálním kontextu.

Mezi priority roku 2022 bude nadále patřit další rozvoj služeb portfolio managementu, investičního poradenství v otevřené architektuře digitálních služeb. Dále se privátní bankovnictví zaměří na rozvoj privátních služeb pro majitele velkých a středních firem v souvislosti s prodejem firmy, mezigenerační strukturování majetku, služby pro správce svěřenských fondů, budování portfolia finančních aktiv a depozit a na strukturované financování privátních projektů. Klíčovým tématem, jehož aspekty bude privátní bankovnictví KB nadále rozvíjet, je udržitelnost a odpovědné investování a posilování významu ESG kritérií v rámci investičního procesu. Připravované iniciativy přitom znatelně přesahují nové regulatorní požadavky EU.

Korporátní a investiční bankovnictví

Korporátní a investiční bankovnictví je organizační část Komerční banky, která zahrnuje poskytování produktů a služeb firemním zákazníkům (s obratem přesahujícím 60 mil. Kč), stejně jako různým typům veřejnoprávních institucí, neziskovému sektoru a státním a samosprávným úřadům, jako jsou běžné a spořicí účty, termínované vklady, provozní či investiční úvěry, jiné typy půjček, specializované služby bankovnictví zahraničního obchodu či investičního bankovnictví, služby oběhu hotovosti, stejně jako další specializované služby, které poskytuje KB sama či ve spolupráci s ostatními partnery, popř. Société Générale. Služby korporátního bankovnictví jsou poskytovány prostřednictvím kanálů přímého bankovnictví, sítě obchodních center nebo bankovních poradců.

Podpora podnikatelům a firmám postiženým dopady pandemie Covid-19

Od března 2020 se Komerční banka zapojila do podpory živnostníků a malých a středních firem, jejichž podnikání bylo omezeno v důsledku koronavirové pandemie. První programy – COVID II a COVID Praha – byly zaměřeny především na financování provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájemné a náklady na energie. Jejich rozšíření přineslo další prostředky pro investice, firmy tak mohly z úvěru financovat stroje, technologie, licence a další.

Největší podporu poskytla Komerční banka ale v rámci programu COVID III, který běžel od 2. června 2020 do 31. prosince 2021. KB v něm poskytla financování 2 619 subjektům v celkové výši 17,8 miliardy korun, nejvíce ze všech zapojených bank. Do konce prosince 2021 pak v celkem pěti COVID programech poskytla klientům 25,5 miliardy korun. Celkem tak svou podporu poskytla 3 636 subjektům.

Přehled poskytnutých úvěrů Komerční bankou od dubna 2020 ke konci roku 2021 v rámci COVID programů, ve kterých jsou ručiteli Národní rozvojová banka či EGAP:

Program Počet smluv Objem úvěrů
C OVID II  920  4,0 mld. Kč 
C OVID Praha  64  0,4 mld. Kč 
COVID Plus  20  3,1 mld. Kč 
COVID Invest  13  0,2 mld. Kč 
COVID III  2 619  17,8 mld. Kč 

Jako další zdroj podpory využila Komerční banka i svou dlouhodobou spolupráci s Evropským investičním fondem (EIF) a poskytla nové financování v programech EIF COSME (3 002 úvěrů v objemu 4,1 miliardy Kč) a specificky pro kulturní sektor v unikátním programu EIF Eurocreative (28 úvěrů v objemu 123 mil. Kč).

Udržitelné podnikové bankovnictví

V rámci strategie udržitelnosti byly definovány hlavní oblasti, na které se KB prioritně zaměřuje v oblasti korporátního bankovnictví:

Aby Banka podpořila zájem firem i veřejného sektoru o oblast udržitelných financí, rozšířila balíček služeb podporujících udržitelné investování klientů, například o produkt Fotovoltaika za korunu. Kromě komplexního finančního a dotačního poradenství tak klientům KB nově nabízí:

Komerční banka podporuje financování environmentálně a sociálně prospěšných projektů. Od dubna 2021 jsou investiční úvěry Bankou označovány, zda jsou přínosné z pohledu ESG. Toto ESG označování vychází z EU taxonomie a z kategorizace využívané v Société Générale. Pokud je úvěr označen jako ESG, Banka využívá podporu formou zvýhodněné úrokové sazby dotované ze speciální ESG obálky.

V roce 2019 se Société Générale stala signatářem tzv. Principles of Responsible Banking, čímž přijala závazek za celou skupinu SG zohledňovat principy trvale udržitelného financování ve všech činnostech a přijala vlastní cíle pro podporu Pařížské klimatické dohody. Komerční banka v této souvislosti a v zájmu budování dlouhodobě udržitelného podnikání a vlastní dobré pověsti implementovala z toho vyplývající zásady do své činnosti.

KB se zapojila do plnění ESG závazků skupiny Société Générale týkajících se kontroly environmentálních a sociálních rizik činností a projektů svých klientů, které financuje. Na začátku roku 2020 zavedla v korporátním bankovnictví systém řízení environmentálních a sociálních rizik (ESRM), který zohledňuje i požadavky dobrovolných pravidel pro posuzování větších průmyslových a infrastrukturních projektů Equator Principles a zajišťuje soulad s požadavky sektorových politik skupiny SG. V roce 2020 Banka začala u větších firemních klientů, kteří působí v sektorech potenciálně generujících klimatická rizika (např. energetika, doprava, hutnictví, těžba nerostných surovin, ropný průmysl a plynárenství), vyhodnocovat tzv. Indikátor klimatické zranitelnosti (Climate Vulnerabilty Indicator).

Posouzení environmentálních a sociálních (E&S) aspektů v korporátním bankovnictví KB se stalo součástí due diligence všech nových transakcí a součástí prověřování nových klientů v rámci procesu KYC. Posouzení E&S aspektů zahrnuje kontrolu vůči seznamu vyloučených subjektů a vůči seznamu citlivých činností a projektů, jakož i kontrolu vůči vylučovacím kritériím E&S sektorových politik (například nefinancování klientů a transakcí spojených se sektorem těžby uhlí a uhelné energetiky, nefinancování některých zbrojních vývozů) a prověření reputačních rizik klientů souvisejících s E&S aspekty. U klientů v sektorech se zvýšeným E&S rizikem jsou oni sami a jejich transakce posuzováni expertem KB na E&S rizika. Banka prostřednictvím bankovních poradců komunikuje své E&S standardy klientům zejména v citlivých sektorech a snaží se klienty podporovat při plnění těchto pravidel. Nejvíce se jedná o souvislost s energetickou transformací a klimatickými závazky Banky. U všech klientů v korporátním, municipálním a globálním bankovnictví je prováděna kategorizace ESG rizika. Experti KB provádějí podrobnou ESG prověrku u klientů s ročním obratem nad limitní velikost, dále u klientů, kteří působí v citlivých sektorech a jsou kategorizováni jako klienti se zvýšeným E&S rizikem. Výsledky ESG prověrky, které indikují vysoké riziko klienta nebo vyžadují od klienta nápravné kroky, jsou validovány pracovníky oddělení Compliance, případně jsou eskalovány do centrály Société Générale. V případech, kdy ESG rizika představují potenciálně i kreditní riziko, se k validaci ESG prověrky přistupuje vždy.

V roce 2021 prošlo 24 % aktivně financovaných klientů segmentu Global Banking podrobným posouzením ESG rizik.

Při implementaci ESRM systému byli v roce 2020 proškoleni všichni bankovní poradci a kreditní analytici v segmentech Podniky a municipality a Globální bankovnictví, pro které je ESRM systém povinný, a školení bude probíhat opakovat minimálně každé 2 roky. Navíc pracovníci těchto částí Banky v roce 2021 povinně absolvovali online kurz Řízení environmentálních a sociálních rizik, připravený skupinou SG.

V roce 2021 poskytla KB financování dvěma projektům, které jsou předmětem posuzování podle pravidel Equator Principles. Oba projekty byly kategorie C – projekty logistických center.

KB se aktivně zapojila do financování projektů úzce souvisejících s bojem proti klimatickým změnám. V roce 2021 Banka financovala deset projektů obnovitelných zdrojů energie a projekt modernizace městských tepláren a jejich přechodu od uhelných paliv na biomasu a plyn.

Pro poskytování poradenských služeb v oblasti dotací, energetiky, obnovitelných zdrojů, cirkulární ekonomiky a odpadového hospodářství KB zřídila speciální poradenský tým KB Advisory.

S cílem podpory udržitelného růstu klientů a českého průmyslu KB v březnu 2021 spustila novou webovou stránku Společně udržitelně ( splecne-udrzitelne.cz ). Na webu jsou publikovány informace z oblasti životního prostřední, cirkulární ekonomiky, ekonomiky i z oblasti sociální. Články a příklady z praxe přinášejí inspiraci o tématech ESG zejména pro firmy. Jednou za dva týdny je odesílán newsletter s výběrem nejzajímavějších aktualit. Na obsahu webu Banka spolupracuje s odborníky z CIRA Advisory.

Komerční banka, společnost VISA, HEUREKA a Asociace společenské odpovědnosti společně připravily projekt Udržitelný e-shop. Jeho cílem je identifikovat a označit e-shopy, které usilují o udržitelný provoz a myslí na dopady svého podnikání. Díky tomu se zákazníci, pro které je kritérium udržitelnosti důležité, mohou při nákupech snadněji rozhodnout. Projekt má zároveň podpořit a motivovat prodejce v přechodu na udržitelný model podnikání.

Digitální podnikové bankovnictví

Nové produkty či služby připravuje KB ve spolupráci s fintech společnostmi na platformě dceřiné společnosti KB Smart Solutions. V roce 2021 postavila KB Smart Solutions rovněž startupový projekt Finbricks, který dále testuje na trhu. Jedná se o openbanking službu, která pomáhá klientům získat přístup k základním bankovním operacím u všech jejich bankovních institucí skrze jediné jednoduché rozhraní. Za posledních 12 měsíců společnost významně vzrostla, aktuálně pokrývá služby již jedenácti klíčových českých bank a pracuje na pokrytí Slovenska, kde má již připojeno 5 bank.

Fintech společnost Roger, do které KB majetkově vstoupila v závěru roku 2020, začala v roce 2021 poskytovat služby firmám a zahájila přípravy na rozšíření digitálních nástrojů pro korporátní klienty (supply chain financing).

Loňské spojení KB a Direct Fidoo, které klientům prostřednictvím aplikace Fidoo přináší digitalizaci a následnou automatizaci interních procesů, KB v roce 2021 dále vylepšila. Jako jediná banka v ČR tak nabízí připojení firemních bankovních karet přímo do této aplikace, což ještě více zjednodušuje interní účetní procesy ve firmách.

V roce 2021 pokračovala Banka v trendu digitalizované výměny dokumentů mezi Bankou a klienty. Při využití nejen metod KB, ale i kvalifikovaného podpisu bylo v oblasti korporátního bankovnictví vyměněno téměř 44 tisíc dokumentů. V lednu KB rozšířila pro klienty možnosti odeslání bankovní zprávy pro účely auditu, kdy byla upravena elektronická Žádost o bankovní zprávu a nově zpřístupněna i v elektronickém bankovnictví včetně elektronických podpisů Banky. V dubnu Banka po ročním vývoji nasadila do pilotního a následně ostrého provozu novou aplikaci FINSTA, která se stane do budoucna jediným vstupním bodem pro správu finančních výkazů. Aplikace má v sobě implementované robotické zpracování doručených dokumentů, které umožní většinu výkazů zpracovat bez nutnosti ručního typování.

Přelomovou novinkou nejen v KB, ale na celém bankovním trhu bylo spuštění jednotné platformy pro elektronickou identitu BankID. Od března 2021 KB umožnila využívat BankID pro své individuální klienty, kteří měli možnost prostřednictvím KB klíče přihlásit se na Portál občana, případně využít BankID při daňovém přiznání či sčítání obyvatel. Ke konci září 2021 spustila KB službu BankID také pro své firemní klienty. Tedy možnost prostřednictvím BankID začít využívat služby u komerčních subjektů.

Ekonomické prostředí korporátního bankovnictví

Celý rok 2021 byl poznamenán pandemickou situací, která byla umocněna narušením globálních výrobních a dodavatelských řetězců. Jarní rychlé rozvolnění protipandemických opatření na chvíli skokově nastartovalo ekonomiku, nicméně hned v létě přišla první komplikace v podobě nedostatku surovin a materiálů (zejména čipů) ve většině průmyslových odvětví nebo ve stavebnictví. K tomu se ke konci roku přidal rychlý růst cen, tažený zejména energiemi. Nejistota a omezení plynoucí z konfliktu na Ukrajině, růst inflace, zvyšování úrokových sazeb ČNB jsou faktory, které budou ovlivňovat korporátní ekonomické prostředí i v roce 2022. Tyto faktory a volatilita na finančních trzích mohou nadále tlumit investiční aktivitu, zasaženou už od počátku pandemie v roce 2020.

Podniky a municipality

Konkurence v korporátním bankovnictví zůstala v roce 2021 velmi intenzivní. KB si však udržela v tomto segmentu vedoucí pozici, kdy její služby využívalo zhruba 45 % malých a středních podniků.9 Komerční banka stále zůstává jednou ze dvou největších bank ve financování veřejného sektoru s rostoucím trendem. KB obsluhuje nyní 52 % klientů z tohoto sektoru.10 Počet klientů se meziročně zvýšil o 6 % na 10 900, k čemuž přispěl i růst firem, které byly dříve obsluhovány v rámci sítě pro malé podniky a podnikatele.

V roce 2021 dále posilovala depozita, kdy se meziročně zvýšil jejich objem o 2,7 % na 196,1 miliardy Kč. I přes pandemickou situaci trh úvěrů podnikům a korporacím rostl a KB z toho profitovala i díky své iniciativě a podpoře v distribuci státní pomoci formou zaručených úvěrů. Objem financování poskytnutého Bankou se zvýšil oproti předchozímu roku o 6 % na 116,8 miliardy Kč. Roste rovněž financování veřejného sektoru, kde se na investicích do infrastruktury podílejí zdroje národní i strukturální fondy EU.

Spokojenost klientů v segmentu, vyjádřená ukazatelem Net Promoter Score, vzrostla a dosáhla hodnoty 44. Podobně tomu bylo u municipalit, kde skončila na hodnotě 43 na škále od -100 do 100. Klienti oceňovali zejména transparentnost, dodržování slibů, schopnost Banky reagovat na jejich potřeby a nabídnout vhodné produkty či služby. V neposlední řadě byl vysoce hodnocený i vztah s bankovními poradci.

Novinkou, kterou Banka reagovala na rostoucí zájem firem o komerční instalace fotovoltaických elektráren v rámci podnikových provozů, bylo spuštění produktu „Fotovoltaika za korunu“. Ten připravily společně KB, SGEF a ČEZ ESCO a v říjnu 2021 jej uvedly na trh. Prostřednictvím tohoto produktu si mohou firmy instalovat FVE panely např. na střechy svých průmyslových či skladových objektů, a to bez vstupních investic a starosti o provoz elektrárny včetně souvisejících administrativních či technických záležitostí. Investiční náklady firma následně splácí v cenách odebírané elektřiny z jejich fotovoltaické elektrárny, která se po 15 letech za 1 Kč stává jejich majetkem.

Globální bankovnictví11

Komerční banka si stabilně udržuje silnou pozici v obsluze a financování velkých podniků s obratem nad 1,5 miliardy korun, přičemž portfolio a počet klientů v segmentu velkých podniků je poměrně stabilní. Mezi klienty KB patří okolo 56 % velkých společností v České republice s obratem přesahujícím 1,5 miliardy Kč.12

Banka klientům tohoto segmentu poskytuje úplnou nabídku bankovních produktů a služeb, včetně těch vysoce specializovaných, zejména v oblasti investičního bankovnictví, exportního, strukturovaného a syndikovaného financování. Zároveň přináší řešení pro unikátní transakce na bankovním trhu, a to i v oblasti primární emise domácích dluhopisů, M&A poradenství či v oblasti Real Estate. Nabídku doplňují služby dceřiných a sesterských společností poskytujících leasing nebo faktoringové služby. Klienti se mohou spolehnout na profesionální přístup a znalosti stabilního týmu bankovních poradců KB i zkušenosti a kontakty v mezinárodní síti skupiny Société Générale, zejména v oblastech financování zahraničního obchodu, přeshraničního platebního styku, mezinárodních cash poolingových struktur a investičního bankovnictví. Členství v opravdu globální bankovní skupině je v tomto segmentu významnou konkurenční výhodou KB, neboť Banka dokáže prostřednictvím SG zajistit korporátním klientům přístup ke službám všech hlavních světových finančních center.

Spokojenost velkých korporátních klientů s KB zůstává vysoká. Ukazatel NPS v tomto segmentu se v roce 2021 zvýšil a dosáhl hodnoty 60, což je nárůst o 8 bodů oproti roku 2020. Nejlépe jsou i nadále hodnoceny služby, šíře jejich nabídky a servis poskytovaný bankovními poradci.

Výše vkladů v roce 2021 zaznamenala meziročně nárůst o 0,5 % na 94,5 miliardy Kč. Celkový objem úvěrů (bez reverzních repo operací) v segmentu velkých podniků vzrostl o 8,1 % na 168,0 miliardy Kč.

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky (KB SK)

KB SK je jedinou zahraniční pobočkou Komerční banky. Na Slovensku působí na základě jednotné bankovní licence vydané ČNB. KB SK je důvěryhodným finančním partnerem pro největší korporace působící na Slovensku i pro korporátní klienty skupin KB a SG, které na tomto trhu působí.

I přes dopady pokračující pandemie onemocnění Covid-19 se ekonomika v roce 2021 ve srovnání s rokem 2020 zotavila. Růst HDP se pro rok 2021 vrátil do kladných hodnot a v průběhu roku 2022 se očekává další zlepšení. Ekonomická důvěra na Slovensku však zůstává otřesená a investoři váhaví, což probíhající válečný konflikt na Ukrajině pravděpodobně ještě posílí.

Do výkonnosti KB SK se v roce 2021 promítla situace na slovenském trhu a otřesená důvěra investorů, vedoucí k nižším objemům úvěrů poskytnutých klientům ve srovnání s předchozími roky. Postupný posun zaměření KB SK na strukturovanější klientské transakce probíhající již několik let pomohl udržet dopad snižujících se marží na standardní korporátní financování na Slovensku a umožnil KB SK vykazovat meziroční nárůst generovaného čistého úrokového výnosu. Disciplinované řízení provozních výdajů bylo zásadní a znovu potvrdilo nízký poměr nákladů k výnosům ve srovnání s ostatními bankami působícími na Slovensku. Náklady na riziko v roce 2021 zůstaly ovlivněny pandemií a jejím dopadem na makroekonomickou situaci, cykličností některých sektorů a prudkým nárůstem cen energií, které zásadně ovlivňují podnikání klientů banky. Jejich meziroční pokles potvrzuje lepší stav ekonomiky a optimističtější výhled do dalších období. I když klienti KB SK prošli dalším náročným rokem, pobočka zaznamenala ve svém portfoliu velmi dobrou platební disciplínu, čímž potvrdila obezřetnost interních schvalovacích procesů KB SK a velmi úzký vztah s jejími klienty. KB SK dosáhla zlepšení čistého zisku s výrazným přispěním výnosů z poplatků z jednorázových transakcí.

KB SK, která má vedoucí pozici při financování zelené transformace, je hrdá na to, že v roce 2021 mohla spolu s dalšími čtyřmi místními a mezinárodními bankami rozšířit spolupráci s U. S. Steel Košice prostřednictvím nezajištěného revolvingového úvěru vázaného na udržitelnost.

Tým KB SK zůstal stabilní a jeho bankéři poskytovali služby klientům KB SK na vysoké úrovni. Ta byla opětovně potvrzena spokojeností klientů, kdy 78 % firemních klientů by banku doporučilo svým partnerům nebo kolegům. KB SK pravidelně shromažďuje zpětnou vazbu od klientů pomocí objektivních externích kanálů, jejichž výsledky pak vyhodnocuje, stanovuje priority a implementuje do svých individuálních řešení pro klienty. V roce 2021 KB SK dále posílila svou image banky dodržující sliby, která si váží partnerství a byla oceňována za silné zapojení svých poradců do obchodního úspěchu svých klientů. Banka dosáhla vynikajících výsledků v celkovém NPS díky faktorům, jako jsou dodržování slibů, transparentnost, podpora a řešení. Klienti oceňují profesionalitu a odbornost zaměstnanců a považují je za důležitý odlišující faktor v rámci bankovního sektoru. Spokojenost klientů a snaha překonat jejich očekávání zůstává hlavním hlediskem KB SK.

Investice KB SK do jejích systémů a procesů v průběhu roku 2021 řešily regulatorní požadavky a interní standardy Skupiny tak, aby zůstala pro své klienty bezpečným finančním partnerem. Banka zároveň v rámci svých výdajových plánů upřednostňovala řešení zvyšující komfort klientů při komunikaci s bankou na dálku. Bezpečnost zaměstnanců zůstala prioritou, a proto KB SK po celý rok fungovala v hybridním režimu zajišťujícím nepřetržitý servis pro klienty bez ohrožení zdraví zaměstnanců.

Investiční bankovnictví

Vývoj na finančních trzích loni v opakovaných vlnách ovlivňovala koronavirová pandemie. Tyto vlny se následně na finančních trzích odrážely ve střídání optimistických a pesimistických nálad, obzvlášť zřetelných na rozvíjejících se trzích. Mezi ty patří i trh s českou korunou, která zaznamenala v průběhu roku 2021 nebývale vysokou míru volatility. Nejslabší byla v březnu, kdy ekonomika pociťovala nejsilnější úroveň restrikcí za celou dobu pandemie, a v jednu chvíli se obchodovala i za 26,40 CZK/EUR. Poté však již s drobnými přestávkami postupně posilovala, a to až pod 25 CZK/EUR na konci roku. Pomohlo jí k tomu oživení ekonomiky, která v průběhu druhého až čtvrtého čtvrtletí rostla slušným mezičtvrtletním tempem kolem 1 %. Nejsilnější vliv však na posílení koruny vůči euru měl výrazný nárůst tržních úrokových sazeb a s tím související rozšiřování úrokového diferenciálu oproti eurovým sazbám. Česká národní banka totiž od konce června zvýšila základní úrokovou sazbu o 3,5 procentního bodu na prosincových 3,75 %. Nebývale rychlé a výrazné zvýšení tuzemských sazeb souviselo s neočekávaně rychlým růstem inflace, který se projevil také v nárůstu inflačních očekávání. Podle dat za loňský prosinec činil meziroční růst spotřebitelských cen 6,6 %.

Všechny tituly na pražské burze v roce 2021 posílily. Hlavní index PX v minulém roce prakticky neznal jiný směr než vzhůru. Za celý rok pouze ve dvou měsících (leden a červen) mírně klesl. Celkem si polepšil o 38,8 % (výnos včetně dividend 45,3 %) po ztrátě 7,9 % v roce předchozím. Velmi slušný výkon předvedly trhy v Evropě i v Americe, kdy opakovaně vylepšovaly své historické rekordy. Evropský STOXX Europe 600 v minulém roce dokázal vzrůst o 22,2 % (celkový výnos 25,8 %) a nejsledovanější světový akciový indikátor S&P 500 uzavřel loňskou seanci silnější o 26,9 % (celkový výnos 28,7 %), což je již třetí růstový rok v řadě. Nejlepší akcií byl v Praze v minulém roce relativní nováček, Česká zbrojovka. V prvním kompletním roce obchodování vzrostl o 72,8 %. Důvodem růstu byla akvizice legendární společnosti Colt a masivní poptávka zejména na zámořském trhu, který je pro zbrojovku zásadní. Na pomyslném druhém místě skončil ČEZ. Vysoké ceny elektřiny vyšroubovaly cenu jeho akcií o 60,6 %. Nezanedbatelný byl výkon finančního sektoru, kdy byl viděn i výkon i přes 50 %. Podstatnou korporátní akcí mezi bankami bylo schválení sloučení Monety a skupiny Air Bank, ke kterému by mělo dojít v roce 2022. Celkový objem obchodů na pražské burze se v minulém roce zvýšil o 12,1 % na 140,5 miliardy Kč. Bohužel v roce 2021 byly z pražské burzy staženy akcie PF Nonwovens (dříve Pegas, 7,5 % v 2021) a také Stock Spirits (42,3 % v 2021). V roce 2022 patrně stihne podobný osud akcie operátora O2 CR, kdy majoritní vlastník, skupina PPF, vytěsní minority, a také Avast, který se sloučí se společností NortonLifeLock a přestane se obchodovat.

Aktivita klientů na finančních trzích se v kontextu volatility na měnových a úrokových trzích, postupného znovuotevírání ekonomiky a ekonomického oživení výrazně obnovila především ve druhé polovině roku. Tyto příležitosti umožnily Investičnímu bankovnictví KB dosáhnout v roce 2021 mimořádného výsledku jak v oblasti Tradingu, tak i v oblasti Sales.

Výkonnost Tradingu vycházela z nastavení portfolia v očekávání zpřísnění měnové politiky, které se potvrdilo jako správné, což umožnilo těžit z pozitivního přecenění v důsledku růstu úrokových sazeb. Dále k výsledku přispěla zvýšená aktivita související jak s nárůstem objemu klientských obchodů, tak i v rámci tvorby trhu s českými státními dluhopisy.

V segmentu velkých korporací bylo výsledků dosaženo především díky mimořádné aktivitě v oblasti zajištění korunových sazeb v souvislosti s transakcemi našich klientů na kapitálových trzích a obnovenou obchodní aktivitou klientů.

V segmentu malých a středních podniků vedlo k vynikajícímu výkonu především využití digitální obchodní platformy pro měnové obchody a termínované vklady, kombinované se zaměřením na sofistikovanější produkty.

Pokud jde o obchody s finančními institucemi, i přes snížení tržní aktivity v porovnání s rokem 2020 a zesílenou konkurenci velkých mezinárodních bankovních skupin vstupujících na český finanční trh bylo v roce 2021 dosaženo lepšího výsledku, a to především díky několika významným transakcím na dluhových kapitálových trzích. Kromě těchto obchodních výsledků došlo z důvodu snížení napětí pozorovaného na úvěrových trzích k rozpuštění rezerv na riziko protistrany (Credit Value Adjustment).

Rok 2021 potvrdil, že trend zvyšování zájmu zákazníků o digitální kanály nebyl jen jednorázovou reakcí posílenou situací související s pandemií koronaviru, ale že je to trend, který přetrvává. I v roce 2021 stále více klientů aktivně využívalo platformu KB eTrading pro měnové obchody a termínované vklady. V květnu 2021 KB spustila novou digitální platformu Online Portfolio, která klientům umožňuje zadávat online obchodní pokyny pro cenné papíry kotované na Burze cenných papírů Praha. Tato digitální platforma se po roce provozu stala hlavním kanálem, přes který klienti KB využívají služeb obchodování s cennými papíry na pražské burze. KB bude i v následujících letech podporovat rozvoj a další investice do rozšiřování nabídky a funkcionalit digitálních platforem pro aktivity na finančních trzích.

Investiční bankovnictví KB se vydalo na mnohaletou cestu modernizace a digitalizace technologické platformy s cílem zlepšit zákaznickou zkušenost, rozšířit nabídku produktů a zlepšit kvalitu svých služeb. V roce 2021 byl zahájen významný projekt výměny základního systému pro obchodování a řízení rizik a od roku 2022 bude Investiční bankovnictví KB pracovat na integraci svých produktů a služeb do nové digitální banky KB.

Transakční a platební služby

Hotovostní platební styk

Ve srovnání s rokem 2020 byl hotovostní platební styk celkově o něco méně ovlivněn pokračující pandemií, protože docházelo, zejména v polovině roku, k určitému uvolnění a oživení ekonomiky v podnikatelském sektoru. Nejkritičtějším obdobím z pohledu zajištění peněžního oběhu pak bylo zřejmě období března v době lock downu s omezením pohybu obyvatel mezi okresy.

Vzhledem ke skokovému nárůstu míry inflace oproti cílové 2% hodnotě České národní banky pokračoval růst objemu oběživa (za rok 2021 o 19,2 miliardy Kč na více než 731 miliard Kč k 31. prosinci 2021), přesto celkové objemy hotovostních operací KB ještě nedosahovaly úrovně roku 2019.

V průběhu roku 2021 se začal naplňovat strategický plán KB Change 2025 v oblasti zvyšování automatizace hotovostního platebního styku. V polovině roku byla otevřena nově rekonstruovaná pobočka Praha-Dejvická v novém designu pro obsluhu klientů – pobočka budoucnosti v konceptu „New Digital Bank“. Její součástí je hotovostní samoobslužná klientská zóna přístupná v režimu 24 hodin/7 dní v týdnu. V pilotním režimu byla zóna nově vybavena kromě dvou recyklačních bankomatů také třemi novými typy zařízení pro automatizovanou obsluhu klientů – depozitním mincovním terminálem pro vklady mincí, výplatními schránkami umožňujícími výplatu hotovosti v uzavřeném obalu a automatem na rozměňování bankovek na mince.

V rámci ČR provozovala KB celkem 242 poboček (stejně jako v předchozím roce), z toho 139 poboček s pokladní a směnárenskou službou a 63 bezhotovostních poboček oprávněných přijímat hotovostní vklady v uzavřených obalech. Vklady hotovostí v uzavřených obalech s okamžitým připsáním částky vkladu na účet klienti KB mohli realizovat ve 202 vybraných obchodních místech KB.

KB pokračovala v posilování sítě bankomatů, jejichž počet v roce 2021 zvýšila na celkových 860 oproti 809 v roce předcházejícím. Počet vkladových bankomatů přesáhl již hranici 500, a KB tak potvrzuje roli lídra v rámci celé ČR v této oblasti. Přístrojů umožňujících vklad bankovek v české měně je ve srovnání s rokem 2020 o 73 více a z celkového počtu vkladových bankomatů bylo na konci roku 2021 vybaveno 326 přístrojů funkcí tzv. recyklace bankovek, která Komerční bance umožňuje zajistit ještě vyšší efektivitu provozu bankomatů.

Komerční banka provozuje bankomaty dvou dodavatelů. V roce 2021 zahájila migraci části svých přístrojů tak, aby celá bankomatová síť byla ve správě jedné firmy. V roce 2022 bude migrace dokončena. Přínosem tohoto kroku je větší efektivita při implementaci změn aplikovaných na celou síť, a tím i lepší služby pro klienty.

Průměrný vklad realizovaný prostřednictvím bankomatu meziročně opět vzrostl a pohyboval se na úrovni 28 tisíc Kč. Oproti roku 2020 se tak zvýšil o 3 tisíce Kč. Počet vkladových transakcí v závěru roku 2021 přesáhl 3 miliony, a ve srovnání s rokem 2020 tak vzrostl počet vkladových transakcí o téměř 170 tisíc.

Prostřednictvím svých bankomatů KB realizovala v roce 2021 už 56 % objemu a 93 % počtu všech klientských hotovostních operací (výběry + vklady).

Důležitost hotovosti se potvrdila v případě živelní katastrofy, která koncem června postihla oblast jižní Moravy, zejména Břeclavsko a Hodonínsko. Během několika okamžiků bylo větrnou smrští zasaženo několik tisíc místních obyvatel, kteří přišli nejen o přístřeší, ale ve spoustě případů i o osobní majetek, doklady a platební prostředky. Komerční banka zde naplnila svou roli jako součást kritické infrastruktury státu, kdy na základě požadavku vlády ČR o zajištění prostředků pro výplaty hmotné pomoci v nouzi občanům postiženým tornádem zajistila v průběhu několika hodin následujícího víkendu prostřednictvím svého cash centra v Brně a smluvní bezpečnostní agentury mimořádný převoz hotovosti do postiženého regionu, konkrétně do pobočky KB Hodonín, a umožnila tak mimořádnou výplatu hotovosti příslušnému Úřadu práce.

KB v oblasti směnárenské činnosti pokračovala v poskytování této služby našim občanům, a mohla jim proto zajistit např. chorvatské kuny na dovolenou do oblíbené jadranské destinace. Přestože celkové počty ani objemy transakcí nebyly na úrovni před pandemií – tzn. např. jako v roce 2019 – zůstala služba pro KB profitabilní.

Bezhotovostní platební styk

Banka zaznamenala významný meziroční nárůst v počtu tuzemských plateb o 6,3 %, ještě vyšší nárůst zaznamenal počet zahraničních plateb, a to o 10 % (z toho odchozí zahraniční platby 12,8 %), a rapidní nárůst vykázal i počet SEPA plateb, 17 % (z toho odchozí SEPA platby 20,3 %). Podíl SEPA plateb v eurech na celkovém počtu zahraničních plateb zůstal v loňském roce o něco vyšší než 87 %. Významně se zvýšil také počet klientů zadávající SEPA nebo zahraniční platby.

V roce 2021 se dále zvýšil podíl tuzemských mezibankovních plateb, které jsou zpracovány v reálném čase formou okamžité platby. U příchozích plateb je více než každá pátá platba připsána klientům KB na účet jako okamžitá platba. Podobně v Mobilní bance je téměř každá pátá odchozí platba provedena z účtů klientů KB jako okamžitá platba, přestože si klient musí stále zatím sám volit zpracování platby formou okamžité platby. Během 1. pololetí 2022 KB plánuje automatické zpracování odchozích plateb do jiných tuzemských bank podporujících přijímání okamžitých plateb formou okamžité platby, aniž by klient musel sám tuto formu volit.

Od podzimu 2021 Komerční banka umožňuje klientům pomocí funkce „Zaplať mi“ generující QR kód zjednodušenou iniciaci požadavku na provedení platby formou okamžité platby načtením tohoto kódu v mobilu. Zároveň tyto QR kódy obsahující příznak zpracování formou okamžité platby umějí KB číst a dle požadavku zpracovat nejen v mobilním, ale i v internetovém bankovnictví.

Podíl SEPA i zahraničních plateb v eurech, amerických dolarech, českých korunách, britských librách, švýcarských francích, dánských, norských a švédských korunách a kanadských dolarech, které KB připíše na účet banky příjemce ve stejný den, kdy klient zadá platbu, se zvýšil. Ve zrychleném režimu takto Komerční banka v roce 2021 zpracovala již 39,1 % SEPA plateb a 30,4 % zahraničních plateb ve vybraných měnách z jejich celkového počtu.

Vedle zobrazení výše poplatků za provedení tuzemské konverzní, cizoměnové, zahraniční či SEPA platby KB klientům zobrazuje rovněž informaci, kolik zaplatí za kurzovou marži při zadávání platby ve formulářích v mobilním a internetovém bankovnictví.

Klienti KB mohou nově v internetovém bankovnictví MojeBanka Business a Profibanka importovat dávky ve formátu XML nejen pro SEPA, ale i zahraniční a tuzemské platby.

V rámci transformace a digitalizace se podařilo přepnout zpracování všech odchozích i příchozích mezibankovních plateb zpracovávaných přes platební systém CERTIS od České národní banky z původního účetního systému na centrální zpracování plateb v interní aplikaci Payment Hub, zajišťující centralizované zpracování plateb v KB. Přes Payment Hub se podařilo také napojit zpracování plateb na aplikaci MultiCore, která zajišťuje správné zaúčtování plateb do jednoho ze dvou existujících Core účetních systémů Banky, ve kterém je vedený účet klienta.

V roce 2021 začala aplikace Payment Hub zpracovávat odchozí a příchozí tuzemské platby pro novou digitální banku. Dále byly položeny základy pro zpracování trvalých příkazů. V roce 2022 KB plánuje do aplikace Payment Hub integrovat všechny klientské trvalé příkazy a také zpracování karetních transakcí.

V oblasti plateb a otevřeného bankovnictví Komerční banka v roce 2021 pokračovala v dalším rozvoji platformy v rámci směrnice EU o platebních službách (PSD2) a přípravě dalších Open Banking API platebních služeb – konkrétně dávkového odesílání plateb přes API, které spustila do neveřejného pilotního provozu. Také se věnovala PSD2 dodávkám služeb pro NDB a též prošla odborným externím auditem bezpečnostních metod podle PSD2 založených na silné (dvoufaktorové) autentizaci. V roce 2021 Komerční banka aktivně poskytovala PSD2 služby prostřednictvím 27 licencovaných subjektů celkem, z toho bylo 14 platebních institucí (fintech společností) a 13 bank. Za rok 2021 KB z platebních účtů klientů odbavila více jak 28 milionů požadavků zaslaných přes PSD2 API rozhraní a zpracovala platby v celkové hodnotě převyšující 50,6 milionu korun.

Ke konci roku 2022 bude implementován projekt českých bank a České národní banky „Platba na mobil“, který klientům zjednoduší zadávání plateb s využitím mobilního čísla příjemce namísto nutnosti znát přímo číslo účtu příjemce.

Platební karty

I v roce 2021 došlo k výraznému nárůstu počtu i objemu karetních transakcí, a to o skoro 20 %. Nejvyšší nárůst je opět vidět u nákupů na internetu, kde došlo k nárůstu objemu o 39 % a počtu transakcí o 33 %. Významný růst je tentokrát i u karetních transakcí v kamenných obchodech, kde narostl objem o 15 % a počet o 16 %. Bezkontaktně bylo provedeno 92 % těchto transakcí. Nadále rostl podíl počtu mobilních plateb prostřednictvím chytrých telefonů a hodinek, který v uplynulém roce dosáhl 26 %, v objemu činil podíl 22 %. Nejvíce mobilních plateb je stále realizováno prostřednictvím Apple Pay, následuje Google Pay. I v roce 2021 Banka zajistila bezproblémové zpracování všech karetních transakcí navzdory jejich extrémnímu nárůstu.

KB v roce 2021 zrealizovala exkluzivní edici designových platebních karet League of Legend spojenou s unikátním eventem hledání soch hrdinů z této nejpopulárnější e-sportové hry, Banka tak získala od Agentury Dobrý den v Pelhřimově ocenění za vytvoření českých rekordů – Největší šifrovací hra a Největší šifrovací online hra. V rámci této edice KB jako jediná banka na českém trhu nabízí designy karet pěti vybraných hrdinů: Senna, Aatrox, Orianna, Aphelios, Nidalee. I nadále KB nabízí další unikátní designy platebních karet, a to se svými partnery Zoo Praha, Zoo Ostrava, Národní galerie Praha, PKF – Prague Philharmonia. Zcela nově nabízí Banka také karetní designy spojené s podporou českého hokeje.

V srpnu roku 2021 začala Banka vydávat ke studentskému účtu ECO kartu s 85% podílem recyklovaného materiálu a v tomto trendu bude pokračovat i v roce 2022.

V oblasti kreditních karet zůstává 4U karta s revolučně nízkou úrokovou sazbou a specifickou propozicí i nadále v rámci ČR zcela unikátní.

Pod značkou KB SmartPay KB v oblasti platebních karet nadále úspěšně rozvíjí obchodní alianci se společností Worldline. V projektu Česko platí kartou patří nabídky KB SmartPay k akvizičně nejúspěšnějším, v roce 2021 bylo zasmluvněno přes pět tisíc nových obchodníků. Díky rozvoji v oblasti e-commerce dosáhla tato aliance 32% meziročního nárůstu počtu zpracovaných karetních transakcí. Na sklonku roku 2021 byla spuštěna služba PayPhone, umožňující přijímat karty certifikovanou mobilní aplikací (tj. bez nutnosti použití platebního terminálu).

Trade Finance a Cash Management

Komerční banka potvrdila svoji tradičně silnou pozici na poli poskytování služeb obchodního financování korporátním klientům. Objemy trade finance prodejů meziročně narostly o více než polovinu. Nárůst Banka zaznamenala ve všech segmentech, přičemž nejvyšší nárůst zaznamenal segment velkých firem. Přes přetrvávající nepříznivé ekonomické podmínky externího prostředí se Banka vrátila k růstovému trendu z pohledu výnosů, kdy se čisté provozní výnosy z obchodů trade finance meziročně zvýšily o téměř 10 %.

K výborným výsledkům přispěly investice do další digitalizace procesů, a to jak uvnitř Banky, tak vůči klientům. Zbrusu nová moderní aplikace pro online komunikaci s Bankou přináší klientům kompletní digitální řešení zejména v oblasti bankovních záruk. Současně s novým klientským trade finance portálem KB vyměnila také interní systém, což umožnilo optimalizaci návazných procesů, a od druhé poloviny roku je tak proces vydávání bankovních záruk téměř bezpapírový.

Služby a produkty Komerční banky v oblasti cash managementu si udržují vysoký standard ve srovnaní s konkurencí na tuzemském trhu, což potvrzuje potřetí ocenění Cash managment market leader 2021 od časopisu Euromoney. V mezinárodním měřítku získala další cenné zkušenosti v obsluze mezinárodních skupin, kdy Banka v případech českých nadnárodních klientů hrála hlavní koordinační a komunikační roli v rámci skupiny Société Générale.

Vybrané ukazatele v oblasti platebních služeb

Komerční banka (pouze Banka) 31. prosince 2021 31. prosince 2020 Meziroční změna (%)
Počet platebních karet v oběhu 1 604 000 1 588 000 1,0 %
– debetní karty 1 420 000 1 407 000 0,9 %
– kreditní karty 184 000 181 000 1,7 %
Objem plateb užitím KB platebních karet (mil. Kč) 163 000 136 000 19,9 %
Počet plateb užitím KB platebních karet 229 606 000 193 682 000 18,5 %
Objem hotovostních výběrů (mil. Kč) 196 000 199 000 -1,5 %
– bankomaty 132 000 126 000 4,8 %
– mimo bankomaty 64 000 72 000 -11,1 %
Objem hotovostních vkladů (mil. Kč) 201 000 204 000 -1,5 %
– bankomaty 89 000 75 000 18,7 %
– mimo bankomaty 112 000 129 000 -13,2 %
Počet hotovostních výběrů 19 892 000 20 584 000 -3,4 %
– bankomaty 19 345 000 19 907 000 -2,8 %
– mimo bankomaty 547 000 677 000 -19,2 %
Počet hotovostních vkladů 4 399 000 4 697 000 -6,3 %
– bankomaty 3 100 000 2 934 000 5,7 %
– mimo bankomaty 1 299 000 1 763 000 -26,3 %

1  https://www.kb.cz/cs/podpora/vztahy-se-zakazniky/reseni-stiznosti-a-reklamaci.

2 Bez kolísavých reverzních repo operací s klienty, ale včetně dluhopisů vydaných klienty KB a držených Bankou. Jelikož hodnota reverzních repo operací byla na konci obou let 2020 i 2021 nula, zůstávají čísla nezměněna i při zahrnutí reverzních repo operací.

3 Včetně financování od společnosti Factoring KB a financování prodejců aut od skupiny ESSOX.

4 S vyloučením kolísavých repo operací s klienty. Celkový objem „Závazků vůči klientům“ stoupl o 5.6 % na 956,9 miliardy Kč.

5 Hrubá výše úvěrů snížená o objem opravných položek.

6  https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/podnikame-udrzitelne/ekonomicka-udrzitelnost#sfdr.

7  Zdroj: Výkazy jednotlivých českých bank.

8  https://www.nastartujtese.cz/.

9 Zdroj: Registr ekonomických subjektů ČSÚ, databáze klientů KB. 

10  Zdroj: Registr ekonomických subjektů ČSÚ, databáze klientů KB. 

11  Tato část pojednává o obsluze klientů v České republice. Aktivity pobočky KB na Slovensku jsou komentovány v následující části.

12 Zdroj: Registr ekonomických subjektů ČSÚ, databáze klientů KB.

Skupina Komerční banky

Komerční banka měla k 31. prosinci 2021 jedenáct dceřiných společností, ve kterých držela nadpoloviční podíl, a jednu přidruženou společnost, ve které KB držela minoritní podíl: Komerční pojišťovnu (49% podíl). KB dále držela strategické účasti s podílem na základním kapitálu 20 % nebo méně ve společnostech: (i) CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s., (20 %), (ii) Worldline Czech Republic, s.r.o., (1 %) a (iii) Bankovní identita, a.s., (17 %).

I v průběhu roku 2021 pokračovala Skupina v prohlubování spolupráce mezi jednotlivými společnostmi, a to jak v oblasti obchodní, tak i v provozní oblasti. Například od konce roku 2021 pražská centrála Komerční banky a společnosti Skupiny KB se sídlem v Praze sdílejí společné prostory vlastněné Skupinou KB. Banka i nadále posilovala obchodní spolupráci se startupovými a fintechovými společnostmi, zejména prostřednictvím své dceřiné společnosti KB SmartSolutions a jejích dceřiných společností.

V březnu 2021 byla založena společnost Finbricks, s.r.o., která je 100% dceřinou společností KB SmartSolutions, s.r.o. Společnost vyvíjí platební řešení na základě směrnice EU PSD2 (Payment Service Directive).

V dubnu 2021 prodala Banka celkem 490 kusů akcií ve společnosti Bankovní identita, a.s., dalším sedmi bankám (Air Bank a.s., Equa bank a.s., Fio banka, a.s., mBank S.A., MONETA Money Bank, a.s., Raiffeisenbank a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.). Banka aktuálně drží ve společnosti Bankovní identita, a.s., 17% podíl.

V červnu 2021 společnost KB SmartSolutions, s.r.o., navýšila vlastní kapitál společnosti upvest s.r.o. o 14 mil. Kč, čímž zvýšila svůj podíl z předchozích 18,9 % na současných 31,06 %.

Informace o hodnotě a změnách majetkových účastí poskytuje bod 24 – Majetkové účasti individuální účetní závěrky.

Přehled výsledků společností Skupiny KB

Skupinový podíl (%)* Celková aktiva Vlastní kapitál Zisk po zdanění Metoda
konsolidace
IFRS, v mil. Kč 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Tuzemské účasti
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 100,00 96 412 89 284 6 182 6 228 466 327 Plná
Komerční pojišťovna, a.s. 49,00 54 656 56 667 1 362 3 048 453 510 Ekvivalenční
KB Penzijní společnost, a.s. 100,00 3 344 2 865 2 648 2 343 305 249 Plná
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. 50,10 32 648 32 518 3 228 2 919 308 91 Plná
ESSOX s.r.o. 50,93 16 786 16 745 3 379 3 638 206 186 Plná
Factoring KB, a.s. 100,00 12 271 9 206 1 650 1 671 45 70 Plná
Protos, uzavřený investiční fond, a.s. 100,00 6 333 6 270 6 327 6 269 72 90 Plná
KB Real Estate, s.r.o. 100,00 865 896 529 530 18 15 Plná
VN 42, s.r.o. 100,00 1 862 1 867 1 804 1 828 -7 19 Plná
STD2, s.r.o. 100,00 536 561 219 217 18 16 Plná
KB SmartSolutions, s.r.o. 100,00 168 129 165 125 -7 -48 Plná
My Smart Living, s.r.o.** 100,00 2 2 2 26 0 -24 -***
KB Advisory, s. r. o.** 100,00 1 1 2 2 -1 -1 -***
upvest s.r.o.** 31,06 23 n.a. 22 n.a. -2 n.a. -***
Platební instituce Roger, a.s.** 24,83 53 66 27 27 0 - -***
Finbricks, s. r. o.** 100,00 10 n.a. 12 n.a. -2 n.a. -***
Zahraniční účasti
BASTION EUROPEAN INVESTMENT S.A. 99,98 2 797 3 130 559 626 0 - Plná
ESSOX FINANCE, s.r.o.
(100 % dcera ESSOX s.r.o.)
50,93 1 529 2 245 268 261 21 13 Plná

Pozn. Údaje konsolidovaných entit jsou po konsolidačních úpravách.

* Přímý a nepřímý podíl Komerční banky ve společnosti.

** Údaje roku 2020 byly upraveny dle finálních auditovaných výkazů společnosti. Hodnoty roku 2021 představují neauditované hodnoty jednotlivých společností.

*** My Smart Living, s.r.o., KB Advisory, s. r. o., Platební instituce Roger, a.s., upvest, s.r.o. a Finbricks, s.r.o. nejsou aktuálně konsolidovány z důvodu nevýznamného dopadu do konsolidovaných finančních výkazů.

Společnosti Skupiny KB vyvíjejí svou činnost v České republice, s výjimkou společnosti ESSOX FINANCE registrované na Slovensku, která vyvíjí činnost ve Slovenské republice, a společnosti BASTION, která financuje projekt EU v Belgii. Komerční banka dále vyvíjí činnost na Slovensku prostřednictvím pobočky. Bližší informace k činnostem jednotlivých společností Skupiny KB jsou uvedeny v následujícím textu.

Základní údaje o hlavních společnostech Skupiny KB

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Na Slovensku Komerční banka obsluhuje své korporátní klienty prostřednictvím Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky (KB SK). Tato pobočka se orientuje na velké a střední firmy s obratem

od 40 milionů EUR. Pozice pobočky KB ve Slovenské republice je v této oblasti silná, disponuje know-how mateřské KB a využívá synergie v rámci skupin KB a SG, díky které dokáže poskytovat svým klientům komplexní finanční řešení. KB SK poskytuje standardní bankovní služby, včetně cash managementu, přímého bankovnictví, platebních karet, financování, produktů investičního bankovnictví a řešení pro financování obchodu (trade finance).

Hlavní finanční údaje

(IFRS, v tis. Kč) 31. 12. 2021 31. 12. 2020
Celková aktiva 30 716 289 30 163 621
Vlastní kapitál 194 785 151 315
Úvěry klientům (hrubé) 19 734 560 22 594 756
Objem vkladů 4 719 284 4 180 152
Čisté provozní výnosy 507 104 451 455
Daň -82 072 -69 254
Zisk po zdanění 221 291 145 828
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 42 42
Počet obchodních míst 1 1
Státní podpora 0 0

Kontakt:

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky,

Hodžovo námestie 1A,

P. O. BOX 137, 811 06 Bratislava

IČO: 47231564

Telefon: +421 259 277 328, 329

Fax: +421 252 961 959

E-mail: koba@koba.sk

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Modrá pyramida je 100% dceřiná společnost Komerční banky. Tato druhá největší stavební spořitelna v České republice má tržní podíl 23 %, měřeno objemem úvěrů poskytnutých klientům.1 Mezi hlavní produkty, které Modrá pyramida nabízí, patří stavební spoření se státní podporou, překlenovací úvěry a úvěry ze stavebního spoření.

Distribuční síť Modré pyramidy, kterou tvoří 618 poradců, zprostředkovává prodeje dalších produktů Skupiny KB, jako jsou hypotéky a bankovní služby KB,

penzijní připojištění, podílové fondy, životní a neživotní pojištění a další.

Hlavní finanční údaje

(IFRS*, v tis. Kč) 31. 12. 2021 31. 12. 2020
Celková aktiva 96 436 904 89 311 435
Vlastní kapitál 6 206 829 6 256 374
Úvěry klientům (hrubé) 76 982 213 64 371 840
Objem vkladů 60 843 861 60 718 392
Čisté provozní výnosy 1 149 714 1 161 47 4
Daň -73 522 -13 235
Zisk po zdanění 463 388 323 238
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 323 327
Počet obchodních míst 20 2 201
Státní podpora 0 0

* Neauditováno.

Kontakt:

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2

IČO: 60192852

Telefon: +420 222 824 111

E-mail: info@modrapyramida.cz Internet: www.modrapyramida.cz

KB Penzijní společnost, a.s.

KB Penzijní společnost je 100% dceřiná společnost Komerční banky, k jejímž obchodním činnostem patří shromažďování příspěvků a jejich obhospodařování v penzijních fondech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření a penzijní připojištění v Transformovaném fondu.

Podle počtu účastníků má tato penzijní společnost 13% podíl na trhu penzijního připojištění (3. pilíř) a 11% podíl na trhu penzijního připojištění (transformovaný fond).2

Hlavní finanční údaje

(CAS*, v tis. Kč) 31. 12. 2021 31. 12. 2020 ***
Aktiva ve správě** 72 053 247 68 551 091
z toho:
v Transformovaném
fondu
59 567 307 58 856 537
Vlastní kapitál 2 542 121 2 128 243
Čisté provozní výnosy 517 193 436 660
Daň -74 509 -58 391
Zisk po zdanění 311 709 249 545
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 49 47
Státní podpora 0 0

* CAS: České účetní standardy, neauditováno.

** Celkový objem aktiv na klientských účtech.

*** Na základě novely vyhlášky č. 501/2002 Sb. společnost od 1. 1. 2021 pro účely vykazování finančních nástrojů postupuje podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví

Kontakt:

KB Penzijní společnost, a.s.,

náměstí Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

IČO: 61860018

Telefon: +420 955 525 999

E-mail: kbps@kbps.cz

Internet: www.kbps.cz

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

Společnost SGEF vlastní Komerční banka (50,1 %) a SGEF SA (49,9 %). Prostřednictvím Komerční banky a vlastní sítě sedmi poboček v České republice a dvou na Slovensku tato společnost poskytuje financování strojů, zemědělské i lesnické techniky, prostředků pro hromadnou přepravu zboží a osob, high-tech, nemovitostí a speciálních projektů, a to formou leasingu a úvěrů.

SGEF má na trhu nebankovního financování v České republice podíl 12 % dle objemu budoucích pohledávek (bez spotřebitelského financování).3

Hlavní finanční údaje

(CAS * , v tis. Kč) 31. 12. 2021 31. 12. 2020
Celková aktiva 34 825 744 33 459 590
Vlastní kapitál 3 547 217 2 879 221
Objem poskytnutého financování v období 14 937 400 12 413 392
Čisté provozní výnosy 1 221 428 144 798
Daň -159 297 -19 660
Zisk po zdanění 668 059 15 960
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 142 142
Státní podpora 0 0

* CAS: České účetní standardy, neauditováno.

Kontakt:

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.,

náměstí Junkových 2772/1,

155 00 Praha 5 – Stodůlky

IČO: 61061344

Telefon: +420 955 526 700

E-mail: info@sgef.cz

Internet: https://equipmentfinance.societegenerale.cz/

ESSOX s.r.o.

Společnost ESSOX, kterou vlastní Komerční banka (50,93 %) a SG FINANCIAL SERVICES HOLDING (49,07 %), je nebankovním poskytovatelem spotřebitelských úvěrů a finančního leasingu a vykonává činnost platební instituce. ESSOX má 20% podíl na trhu spotřebitelských úvěrů domácnostem, poskytovaných společnostmi sdruženými v České leasingové a finanční asociaci.4 K hlavním produktům patří financování spotřebního zboží a automobilů, neúčelové půjčky a revolvingový úvěr (kreditní karta).

Hlavní finanční údaje

(CAS * , v tis. Kč) 31. 12. 2021 31. 12. 2020
Celková aktiva 16 635 935 16 580 213
Vlastní kapitál 3 238 350 3 497 535
Pohledávky za klienty (hrubé) 15 798 990 15 476 280
Čisté provozní výnosy 837 912 885 311
Daň -41 874 -53 107
Zisk po zdanění 205 761 185 545
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 356 359
Státní podpora 0 0

* CAS: České účetní standardy, neauditováno.

Kontakt:

ESSOX s.r.o.,

F. A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice

IČO: 26764652

Telefon: +420 389 010 111

E-mail: essox@essox.cz

Internet: www.essox.cz

ESSOX Finance, s.r.o.

ESSOX FINANCE (dříve PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o.), kterou vlastní společnost ESSOX, poskytuje svoje služby prostřednictvím značek Peugeot a Citroën. Finanční a pojistné služby zahrnují finanční leasing, spotřebitelský úvěr, havarijní pojištění motorových vozidel, povinné pojištění motorových vozidel, pojištění ztráty a operativní leasing, který je outsourcovaný. Společnost také poskytuje financování zásob autorizovaným prodejcům nových vozidel značek Peugeot a Citroën.

Hlavní finanční údaje

(SAS * , v tis. EUR) 31. 12. 2021 31. 12. 2020
Celková aktiva 61 541 85 280
Vlastní kapitál 10 457 9 757
Pohledávky za klienty (hrubé) 60 757 84 234
Čisté provozní výnosy 3 294 3 349
Daň -43 -69
Zisk po zdanění 701 312
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 34 32
Státní podpora 0 0

* SAS: Slovenské účetní standardy, neauditováno.

Kontakt:

ESSOX FINANCE, s.r.o.,

Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35846968

Telefon: +421 253 483 750

Internet: www.essoxfin.sk

Factoring KB, a.s.

Factoring KB je 100% dceřiná společnost Komerční banky a je největší factoringovou společností v České republice s podílem 27 % podle objemu postoupených pohledávek na českém factoringovém trhu.5

Společnost nabízí prostřednictvím své sítě a sítě KB tyto hlavní produkty: tuzemský factoring, exportní factoring, importní factoring, modifikovaný factoring a správu pohledávek.

Hlavní finanční údaje

(CAS * , v tis. Kč) 31. 12. 2021 31. 12. 2020
Celková aktiva 19 874 006 15 022 150
Vlastní kapitál 1 650 368 1 671 510
Faktoringový obrat 63 276 526 49 849 164
Pohledávky za klienty (hrubé) 19 010 120 14 141 255
Čisté provozní výnosy 162 720 153 064
Daň -12 695 -17 819
Zisk po zdanění 45 319 70 623
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 42 42
Státní podpora 0 932

* CAS: České účetní standardy, neauditováno.

Kontakt:

Factoring KB, a.s.,

náměstí Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

IČO: 25148290

Telefon: +420 955 526 906

E-mail: info@factoringkb.cz Internet: www.factoringkb.cz

Komerční pojišťovna, a.s.

Akcionáři Komerční pojišťovny jsou SOGECAP (51 %) a Komerční banka (49 %). Tato pojišťovací společnost má na trhu životního pojištění podíl 3 % (podle metodiky České asociace pojišťoven, měřeno předepsaným pojistným).6

K hlavním produktům patří spořicí životní pojištění, rizikové životní pojištění, kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění, úrazové pojištění, pojištění ztráty karty, cestovní pojištění, cestovní pojištění k platebním kartám, rizikové životní pojištění ke kreditním kartám, rizikové životní pojištění k úvěrům a neživotní pojištění rezidenčních nemovitostí a domácností.

Hlavní finanční údaje

(CAS * , v tis. Kč) 31. 12. 2021 31. 12. 2020
Celková aktiva 51 964 002 53 867 941
Vlastní kapitál 1 297 999 3 279 419
Technické rezervy (hrubé) 50 246 951 51 065 226
Předepsané pojistné (hrubé) 7 343 262 7 500 425
Daň -154 980 -90 030
Zisk po zdanění