Informace o systému pojištění vkladů

Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů naleznete zde:

Více informací o systému pojištění vkladů můžete nalézt zde: Otázky a odpovědi

Informace pro municipální klienty

Pro pojištění pohledávek z vkladů u municipalit je rozhodným kritériem výše jejich skutečných daňových příjmů za rok, který o 2 roky předchází roku, v němž mají být pohledávky z vkladů pojištěny. Touto mezní hodnotou stanovuje legislativa platná od 1. 1. 2016 hranici 500 000 EUR. Vklady municipalit, jejichž daňové příjmy dle výše zmíněné podmínky tuto hranici převyšují, nejsou ze zákona pojištěny. Vklady municipalit, které tuto podmínku splňují, pojistí Komerční banka automaticky a vydá klientům potvrzení o pojištění vkladů.