Komerční banka

800 521 521
www.kb.cz


Zkouška odborné způsobilosti pro distribuci produktů důchodového spoření (II. pilíř) a doplňkového penzijního spoření (III. pilíř)

Komerční banka, a.s. (dále jen „Komerční banka“) pořádá v souladu se zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou ČNB č. 215/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu, odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborné způsobilosti pro distribuci produktů důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření (dále jen „Zkouška“). Komerční banka může tuto činnost vykonávat na základě povolení České národní banky a v souladu s § 1 odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, pouze pro zajištění provozu banky, nebo provozu jí ovládaných jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných služeb. Z tohoto důvodu nemohou být Zkoušky pořádané Komerční bankou nabízeny širší veřejnosti.

Účelem zkoušky je zjištění znalostí a dovedností uchazečů o zprostředkování prodeje produktů důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření v následujících oblastech:

  • právní předpisy
  • principy fungování důchodového spoření a souvisejících rizik
  • principy fungování doplňkového penzijního spoření a souvisejících rizik
  • investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti
  • principy finančního trhu včetně teorie financí
  • investice, investiční strategie a související rizika.

Zkouška se odehrává formou elektronického testu realizovaného v počítačových učebnách Komerční banky.

Na zkoušku se může jakýkoli uchazeč přihlásit na tomto odkazu, kde si vybere volný termín a vyplní příslušné údaje.

Jakékoli dotazy zasílejte na zkouska@kb.cz.

Materiály ke stažení: