Developeři

Pravidla

Pravidla pro zařazení developera/projektu do benefitů pro developerské projekty

O benefity pro daný projekt může žádat každá třetí strana, která přímo spolupracuje s developerem na vyřízení HÚ pro koncové klienty projektu, nikoliv, ten, který vyřizuje pouze jeden obchod pro svého klienta.

Na schválení benefitů neexistuje žádný právní nárok a nelze zaručit ani časový rámec schválení či neschválení. Průměrná doba zpracování balíčku je 14 dnů, tato lhůta se může prodloužit.

Žádost o schválení benefitů se zasílá na email: developer@kb.cz.

Přílohou emailu budou vždy tyto dokumenty:

  • vyplněná INFORMACE O PROJEKTU
  • návrh SOSBK vč. splátkového kalendáře
  • návrh KS
  • informace o financování výstavby projektu včetně Prohlášení o podmínkách vzdání se zástavního práva, je-li k dispozici
  • rozklíčování vlastnické struktury - doložení skutečného vlastníka až do koncového vlastníka FOO