• Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti dle § 8 zákona o přístupnosti

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

ODDÍL 1

POVINNÉ POŽADAVKY NA OBSAH

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Komerční banka, a.s. se zavazuje k zpřístupnění svých níže uvedených internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000  Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na níže uvedené internetové stránky a mobilní aplikace:


Stav souladu

Výše uvedené internetové stránky jsou až na výjimku v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu výjimek uvedených níže.

Výjimky z pravidel přístupnosti pro uvedené stránky

  • Textová vrstva dokumentu na podepsání má nevalidně zobrazenou diakritiku. Text je však čitelný a pochopitelný
  • Grafické uspořádání hlavní stránky neumožňuje striktně dodržovat nadpisová pravidla, a proto jsou nadpisy 2. a 3. úrovně občas odlišně označeny
  • Automaticky měnící se informativní boxy se dají zastavit najetím kurzoru a je možné se mezi nimi pohybovat tab. klávesou
  • Vybrané ilustrace, ikony, grafy a schémata v mobilní aplikaci nejsou validně textována.
  • Videa a animace neobsahují titulky zpřístupňující obsah


Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 18. dubna 2023.

Toto prohlášení bylo vypracováno vlastním posouzením. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Komerční banka má za cíl spravovat své internetové stránky tak, aby byly přístupné všem jejím uživatelům, a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Vaše podněty na zlepšení uvítáme. Kontakt je:

Komerční banka, a.s.
Na Příkopě 33
114 07 Praha 1
P.O. BOX 839
Česká republika
Telefon: +420 800 521 521
ID datové schránky: 4ktes4w
e-mail: mojebanka@kb.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě, že máte pocit, že jste neobdrželi odpověď nebo poskytnutá odpověď byla neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, upozorněte nás prosím na tuto skutečnost, případně se obraťte na příslušný orgán pro prosazování práva, kterým je:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3
e-mail: pristupnost@dia.gov.cz