Investiční fondy

Investujte do fondů už od 500 Kč měsíčně a nechte peníze pracovat za vás
Chci investovat
Možná ochrana úspor před inflací

Možná ochrana úspor
před inflací

Investovat jde pravidelně i jednorázově

Investovat jde

pravidelně i jednorázově

Investice v CZK i jiných měnách

Investice v CZK

jiných měnách

Pravidelné tipy na zajímavé investice

Pravidelné tipy 

na zajímavé investice

Proč investovat do fondů

 • Díky fondům můžete investovat do více aktiv najednou (akcie, dluhopisy, reality...) a tím snížit riziko ztráty při výkyvech
 • Investice do fondů je efektivní ochrana úspor před inflací a může přinést vyšší výnosy než spořicí účty

 • Můžete investovat jednorázově i pravidelně nebo využít služeb investičního manažera

 • Investovat můžete v internetovém bankovnictví MojeBanka nebo Mobilní bance  
 • Kolektivním investováním do fondů dosáhnete společně s ostatními investory i na aktiva , která by byla jednotlivě těžko dostupná

 • Máte na výběr z více než 100 fondů od KB a Amundi, největšího správce aktiv v Evropě

InformaceUpozornění na rizika: Některé fondy se mohou nacházet mimo cílový trh daného investora, s každým investováním je rovněž spojeno riziko ztráty investice.
Více informací o rizicích>>

Začněte investovat

Jak vybrat fondy

Stanovte si cíl

Stanovte si cíl

Rozmyslete si, za jak dlouho chcete peníze vybrat.

Vybírat peníze můžete i postupně, ale pro základní investiční plán je dobré si promyslet, jak dlouho budete chtít investovat.

 • Krátkodobě - 1 až 2 roky
 • Střednědobě - 3 až 5 let
 • Dlouhodobě - 5 let nebo více
Zvažte riziko

Zvažte riziko

Obecně platí:

Nižší riziko = nižší výnos
 • Obvykle spojeno s peněžním trhem, krátkodobými či dluhopisovými fondy (např. státní dluhopisy)
 • Určeno těm, kteří preferují krátkodobé investování jako alternativu např. spořicího účtu 
Vyšší riziko = vyšší výnos
 • Většinou spojeno s fondy smíšeného typu (akcie a dluhopisy) nebo s čistě akciovými fondy 
 • Určeno pro ty, kteří neočekávají krátkodobý výnos, naopak si počkají na vyšší zhodnocení v delším horizontu
Diverzifikujte

Diverzifikujte

Pamatujte na diverzifikaci a své portfolio rozdělte do více typů fondů.

Díky tomu:

 • minimalizujete riziko ztráty
 • maximálně využijete možnost zhodnocení

Při pravidelném investování v delším období přináší statisticky vyšší zhodnocení rizikovější fondy a akciové investice.

Vybírejte

Vybírejte

Vyberte si tematické investice podle vašich zájmů nebo životního stylu 

 • fenomén jídla (udržitelný přístup k potravinové produkci)
 • ekologie (např. vzácnost vody)
 • medicínské technologie 
 • stříbrná ekonomika (investice do odvětví spojených se stárnutím populace)
 • a další

Více o tematických investicích  >>

Hodí se vědět

Upozornění na rizika

Tento dokument není investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, ani nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje, nebo jinou výzvu či pobídkou k jeho nákupu či prodeji.

Komerční banka, a. s. nesmí ze zákona poskytovat právní a daňové poradenství. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu a případně konzultovat službu s daňovým či jiným poradcem.

Komerční banka, a. s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory.

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje, a následně na zhodnocení investice.

Zaměstnanci Komerční banky, a.s. a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, včetně autorů tohoto dokumentu, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Komerční banka, a.s. a společnosti tvořící s ní koncern nejsou tímto dokumentem vázáni při poskytování investičních služeb svým klientům.

Tento dokument je vydán Komerční bankou, a. s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dohledu České národní banky.

Tato stránka obsahující investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou není určena pro občany nebo rezidenty Spojených států amerických (USA) nebo jakoukoli „US osobu“ jak je definována v SEC Regulation S podle U.S. Securities Act of 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.

Jak investovat do fondů

Pravidelné investování

Pravidelné investování

Investujte do fondů už 500 kč
měsíčně a zhodnocujte své úspory
Jednorázové investování

Jednorázové investování

Investujte a zhodnoťte své volné
prostředky už od pár tisíc