Investiční fondy

Investujte do fondů už od 500 Kč měsíčně a nechte peníze pracovat za vás
Chci investovat
Možná ochrana úspor před inflací

Možná ochrana úspor
před inflací

Investovat jde pravidelně i jednorázově

Investovat jde

pravidelně i jednorázově

Investice v CZK i jiných měnách

Investice v CZK

jiných měnách

Pravidelné tipy na zajímavé investice

Pravidelné tipy 

na zajímavé investice

Proč investovat do fondů

 • Díky fondům můžete investovat do více aktiv najednou (akcie, dluhopisy, reality...) a tím snížit riziko ztráty při výkyvech
 • Investice do fondů je efektivní ochrana úspor před inflací a může přinést vyšší výnosy než spořicí účty

 • Můžete investovat jednorázově i pravidelně nebo využít služeb investičního manažera

 • Investovat můžete v internetovém bankovnictví MojeBanka nebo Mobilní bance  
 • Kolektivním investováním do fondů dosáhnete společně s ostatními investory i na aktiva , která by byla jednotlivě těžko dostupná

 • Máte na výběr z více než 100 fondů od KB a Amundi, největšího správce aktiv v Evropě

InformaceUpozornění na rizika: Některé fondy se mohou nacházet mimo cílový trh daného investora, s každým investováním je rovněž spojeno riziko ztráty investice.
Více informací o rizicích>>

Začněte investovat

Objevte investice do odpovědných fondů

Investiční fondy zaměřené na inovace zohledňující ESG odpovědné cíle.

Více informací

Jak vybrat fondy

Stanovte si cíl

Stanovte si cíl

Rozmyslete si, za jak dlouho chcete peníze vybrat.

Vybírat peníze můžete i postupně, ale pro základní investiční plán je dobré si promyslet, jak dlouho budete chtít investovat.

 • Krátkodobě - 1 až 2 roky
 • Střednědobě - 3 až 5 let
 • Dlouhodobě - 5 let nebo více
Zvažte riziko

Zvažte riziko

Obecně platí:

Nižší riziko = nižší výnos
 • Obvykle spojeno s peněžním trhem, krátkodobými či dluhopisovými fondy (např. státní dluhopisy)
 • Určeno těm, kteří preferují krátkodobé investování jako alternativu např. spořicího účtu 
Vyšší riziko = vyšší výnos
 • Většinou spojeno s fondy smíšeného typu (akcie a dluhopisy) nebo s čistě akciovými fondy 
 • Určeno pro ty, kteří neočekávají krátkodobý výnos, naopak si počkají na vyšší zhodnocení v delším horizontu
Diverzifikujte

Diverzifikujte

Pamatujte na diverzifikaci a své portfolio rozdělte do více typů fondů.

Díky tomu:

 • minimalizujete riziko ztráty
 • maximálně využijete možnost zhodnocení

Při pravidelném investování v delším období přináší statisticky vyšší zhodnocení rizikovější fondy a akciové investice.

Vybírejte

Vybírejte

Vyberte si tematické investice podle vašich zájmů nebo životního stylu 

 • fenomén jídla (udržitelný přístup k potravinové produkci)
 • ekologie (např. vzácnost vody)
 • medicínské technologie 
 • stříbrná ekonomika (investice do odvětví spojených se stárnutím populace)
 • a další

Více o tematických investicích  >>

Hodí se vědět

Upozornění na rizika

Tento dokument není investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, ani nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje, nebo jinou výzvu či pobídkou k jeho nákupu či prodeji.

Komerční banka, a. s. nesmí ze zákona poskytovat právní a daňové poradenství. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu a případně konzultovat službu s daňovým či jiným poradcem.

Komerční banka, a. s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory.

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje, a následně na zhodnocení investice.

Zaměstnanci Komerční banky, a.s. a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, včetně autorů tohoto dokumentu, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Komerční banka, a.s. a společnosti tvořící s ní koncern nejsou tímto dokumentem vázáni při poskytování investičních služeb svým klientům.

Tento dokument je vydán Komerční bankou, a. s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dohledu České národní banky.

Tato stránka obsahující investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou není určena pro občany nebo rezidenty Spojených států amerických (USA) nebo jakoukoli „US osobu“ jak je definována v SEC Regulation S podle U.S. Securities Act of 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.

Jak investovat do fondů

Pravidelné investování

Pravidelné investování

Investujte do fondů už 500 kč
měsíčně a zhodnocujte své úspory
Jednorázové investování

Jednorázové investování

Investujte a zhodnoťte své volné
prostředky už od pár tisíc