Pro investory

Novinky, výsledky, dokumenty a výkazy pro naše akcionáře.

Jaké významné
události proběhly?

Řádná valná hromada 2018

Podklady a údaje pro akcionáře a investory

Akcie KB

Hospodářské výsledky

Výroční a pololetní zprávy

Valné hromady a výplata dividend

Akcionáři a stanovy

Regulatorní oznámení

Informace o bance

Nefinanční reporting

4. 5. 2018 - Hospodářské výsledky ke dni 31. 3. 2018

25. 4. 2018 - Očekáváný termín řádné valné hromady

8. 2. 2018 - Hospodářské výsledky ke dni 31. 12. 2017

1. 2. 2018 - Oznámení o neuplatnění přechodných opatření při zavádění IFRS9

3. 1. 2018 - Oznámení o minimální výši ukazatele kapitálového poměru od 1. ledna 2018