Investiční zlato

Profitujte z případného příznivého vývoje ceny zlata na trhu
Mám zájem
Investice do zlata je alternativou k investování do cenných papírů
Investice do zlata je alternativou
k investování do cenných papírů
Možnost uložení slitku v naší úschovně
Možnost uložení slitku
v naší úschovně
Zdarma výběry a převody v rámci portfoliového účtu
Zdarma výběry a převody
v rámci portfoliového účtu
Zprostředkujeme i zpětný prodej
Zprostředkujeme i zpětný
prodej
Vždy obdržíte informaci o uzavřeném obchodu
Vždy obdržíte informaci
o uzavřeném obchodu

InformaceUpozornění na rizika: S každým investováním je rovněž spojeno riziko ztráty investice.
Více informací o rizicích>>

Sjednejte si

Hodí se vědět

Upozornění na rizika

  • Zisk nebo ztrátu z investice do drahých kovů ovlivňuje pohyb ceny daného kovu, v tomto případě zlata
  • Tržní ceny zlata na světových trzích v čase výrazně kolísají – doporučujeme investovat do zlata max. 5 % majetku klienta
  • Obchodování se zlatem v CZK ovlivňuje i vývoj měnových kurzů, protože je kótováno na světových trzích v USD nebo EUR a my nabízíme klientům zprostředkování obchodů v CZK

Tento dokument není investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, ani nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje, nebo jinou výzvu či pobídkou k jeho nákupu či prodeji.

Komerční banka, a. s. nesmí ze zákona poskytovat právní a daňové poradenství. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu a případně konzultovat službu s daňovým či jiným poradcem.

Komerční banka, a. s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory.

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje, a následně na zhodnocení investice.

Zaměstnanci Komerční banky, a.s. a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, včetně autorů tohoto dokumentu, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Komerční banka, a.s. a společnosti tvořící s ní koncern nejsou tímto dokumentem vázáni při poskytování investičních služeb svým klientům.

Tento dokument je vydán Komerční bankou, a. s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dohledu České národní banky.

Hodí se mít

KB Portfolio

KB Portfolio

Profesionální správa vašich aktiv už od 500 Kč měsíčně