Valné hromady a výplata dividend

Struktura akcionářů, cena akcií a termín výplaty dividend

Chcete hlasovat na valné hromadě online?

Chcete hlasovat na valné hromadě online?

Mám zájem

GDPR

Dokumenty

Informační povinnost zejména podle § 120b zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, §§ 402-403 a §§ 406-408 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a burzovních pravidel Burzy cenných papírů Praha část VII článek 6 odst. 4 písm. d) a část VI článek 7 odst. 3 písm. h), i) a l).

V souvislosti s novelou Zákona o obchodních korporacích,  konkrétně § 349, účinnou od 1. 1. 2021, Vám oznamujeme, že podíly na zisku z akcií Komerční banky, a.s., ISIN CZ0008019106, je možné vyplácet výhradně  bezhotovostním způsobem.

Řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti banky a o stavu jejího majetku a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami jsou obsaženy ve výroční zprávě.

Výplata dividend

V dubnu 2023 schválila řádná valná hromada Komerční banky výplatu dividendy za rok 2022 ve výši 60,42 Kč před zdaněním na jednu akcii. Nárok na dividendu má akcionář, který byl vlastníkem akcie Komerční banky k rozhodnému dni 2. května 2023. Dividenda je splatná ke dni 22. května 2023, a to buď bezhotovostním převodem na základě písemného pokynu, anebo v hotovosti na pobočkách Komerční banky, s výjimkou bezhotovostních poboček.

RokDividenda (Kč) 1
Dividenda / zisk na jednu akcii (%) 2
202382,66 5100 5
202260,4264,8
2019 + 2020 455,545,5
202143,865,0
2019 + 2020 323,8619,5
20200pandemické restrikce
20190pandemické restrikce
20185164,9
20174759,5
20164055,5
201531092,4
201431091
201323069,8
201223062,6
201116064,2
201027077


1 Dividenda na jednu akcii před zdaněním
2 Dividenda/ Zisk na jednu akcii připadající akcionářům Banky (IFRS konsolidovaný)
3 Mimořádná výplata nerozděleného zisku vyplacena 3. prosince 2021
4 Mimořádná výplata nerozděleného zisku vyplacena 22. prosince 2022
5 Návrh managementu KB valné hromadě konané 24. dubna 2024