Valné hromady a výplata dividend

Struktura akcionářů, cena akcií a termín výplaty dividend

Chcete hlasovat na valné hromadě online?

Chcete hlasovat na valné hromadě online?

Mám zájem

GDPR

Dokumenty

Informační povinnost zejména podle § 120b zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, §§ 402-403 a §§ 406-408 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a burzovních pravidel Burzy cenných papírů Praha část VII článek 6 odst. 4 písm. d) a část VI článek 7 odst. 3 písm. h), i) a l).

V souvislosti s novelou Zákona o obchodních korporacích,  konkrétně § 349, účinnou od 1. 1. 2021, Vám oznamujeme, že podíly na zisku z akcií Komerční banky, a.s., ISIN CZ0008019106, je možné vyplácet výhradně  bezhotovostním způsobem.

Řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti banky a o stavu jejího majetku a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami jsou obsaženy ve výroční zprávě.

Výplata dividend

V dubnu 2019 schválila řádná valná hromada Komerční banky výplatu dividendy za rok 2018 ve výši 51 Kč před zdaněním na jednu akcii. Nárok na dividendu má akcionář, který byl vlastníkem akcie Komerční banky k rozhodnému dni 17. dubna 2019. Dividenda je splatná ke dni 27. května 2019, a to buď bezhotovostním převodem na základě písemného pokynu, anebo v hotovosti na pobočkách Komerční banky, s výjimkou bezhotovostních poboček.

Podrobné podmínky pro výplatu dividendy a pro doložení daňového rezidenství uvádí přiložený dokument.

201020112012201320142015201620172018
Dividenda (Kč) *270160230230310310404751
Dividenda / zisk na jednu akcii (%) **7764,262,669,89192,455,559,564,9

* Dividenda na jednu akcii před zdaněním

** Dividenda/ Zisk na jednu akcii připadající akcionářům Banky (IFRS konsolidovaný)