• Podmínky používání internetových stránek

Podmínky používání internetových stránek

Podmínky pro uživatele

1. Základní informace

Provozovatelem internetových stránek www.kb.cz, plus.kb.cz a mojebanka.kb.cz je Komerční banka, a. s. (dále jen Provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.kb.cz, plus.kb.cz a mojebanka.kb.cz (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na každou osobu, která má v úmyslu užívat nebo užívá výše uvedené stránky.

2. Způsob užívání kb.cz, plus.kb.cz a mojebanka.kb.cz

Stránky Provozovatele jsou monitorovány nástrojem pro sledování návštěvnosti, přičemž v rámci tohoto monitoringu jsou Provozovateli poskytovány anonymní (statistické) informace umožňující vyhodnotit dílčí parametry využívání internetových stránek a celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Shromažďování dat z nástrojů Piwik (Matomo) a Meiro se provádí na serverech provozovaných Komerční bankou a.s. Jejich zpracovatelem je Komerční banka a.s. ve spolupráci se společností Etnetera a.s., dále je prováděno agregované sledování návštěvnosti pomocí nástroje Google Analytics 4.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Více informací o cookies a možnostech jejich nastavení >>.

Provozovatel dává souhlas k využití informací, které jsou na zmíněných stránkách umístěny na základě požadavků zákona nebo regulatorních předpisů (např. hospodářské výsledky, výroční a pololetní zpráva, další zprávy a dokumenty mající charakter informační povinnosti zejména podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách a zákona č. 256/2004, o podnikání na kapitálovém trhu a podle navazujících vyhlášek a Opatření ČNB).

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.kb.cz, plus.kb.cz a mojebanka.kb.cz. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

3. Omezení odpovědnosti Provozovatele

Některé z informací publikovaných na stránkách www.kb.cz, plus.kb.cz a mojebanka.kb.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Provozovatel však v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.kb.cz, plus.kb.cz a mojebanka.kb.cz, s výjimkou škod způsobených zveřejněním nepravdivých regulatorních informací. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím uvedených stránek. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím jím provozovaných stránek, tzn. www.kb.cz, plus.kb.cz a mojebanka.kb.cz.

4. Kódy třetích stran

Na těchto webech používáme kódy pro webovou analytiku od společností Piwik (Matomo), Meiro a Google, které nám pomáhají analyzovat, kam návštěvníci chodí a jak se na tomto webu chovají.

Piwik (Matomo)

Piwik (Matomo) může použít informace o vaší návštěvě služeb přímého bankovnictví, tohoto i jiných webů za účelem zlepšení svých produktů a služeb a poskytování reklam na výrobky a služby, které vás mohou zajímat. Více informací na následujícím odkazu: https://www.matomo.org/about/

Meiro

Meiro může použít informace o vaší návštěvě služeb přímého bankovnictví, tohoto i jiných webů za účelem zlepšení svých produktů a služeb a poskytování reklam na výrobky a služby, které vás mohou zajímat. Více informací na následujícím odkazu: https://www.meiro.io/

Google Analytics 4

Tyto stránky využívají službu Google Analytics 4, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics 4 používá souborů „cookies“,   které umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli jako celku. Anonymizované Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Udělením souhlasu se zpracováním statistických cookies na tomto webu souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na https://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

UnBlu

Do webových stránek jsou implementovány scripty nástroje UnBlu, který je využíván ke komunikaci s klienty pomocí služby LiveChat. Veškeré konverzace mezi operátory UnBlu a uživateli jsou archivovány na serverech Komerční banky za účelem marketingových analýz po dobu 6 měsíců. Při spuštění funkce LiveChat je operátorovi přenesen i náhled aktuální otevřené záložky prohlížeče.

SAS

SAS může použít informace o vaší návštěvě webových stránek KB, za účelem identifikace zákazníka a následně zlepšení nabídky produktů a služeb a poskytování reklam na výrobky a služby, které vás mohou zajímat.

5. Závěrečná ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách provozovaných Komerční bankou, a. s. nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak. Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel.

Podmínky užívání stránek www.kb.cz, plus.kb.cz  a mojebanka.kb.cz jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Tyto Podmínky byly zveřejněny dne 18. 4. 2023 a nahrazují podmínky ze dne 23. 1. 2019.