Pro média

Tiskové centrum

NodeAlias

Pavel Zúbek

Vedoucí externí komunikace

Více informací

Komerční banka, a.s.
Na Příkopě 33
114 07 Praha 1

Tel.: +420 955 532 009

E-mail: pavel_zubek@kb.cz

NodeAlias

Michal Teubner

Specialista externí komunikace

Více informací

Komerční banka, a.s.
Na Příkopě 33
114 07 Praha 1

Tel.: +420 955 532 758

E-mail: michal_teubner@kb.cz

Ekonomové

NodeAlias

Jan Vejmělek

Hlavní ekonom a vedoucí ekonomického a strategického výzkumu

 • Tuzemská ekonomika
 • Globální a lokální devizový trh
Více informací

Tel.: +420 222 008 568

E-mail: jan_vejmelek@kb.cz

Twitter: @JanVejmelek

Jan Vejmělek je od prosince 2010 hlavním ekonomem Komerční banky. Do Komerční banky nastoupil v roce 1998 na pozici analytika trhu cenných papírů. Od roku 2002 zastává pozici vedoucího odboru Ekonomický a strategický výzkum Investičního bankovnictví Komerční banky. Jan se zaměřuje především na makroekonomickou analýzu českého hospodářství a na devizový trh.

Jan Vejmělek je absolventem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze (hlavní specializace Finance, vedlejší specializace Ekonomika průmyslového podniku). V roce 2003 dokončil na téže fakultě doktorské postgraduální studium v oboru Hospodářská politika a správa, specializaci Finance. V letech 2004 až 2006 absolvoval distanční postgraduální studium na CFA Institute (USA).

NodeAlias

Viktor Zeisel

Ekonom

 • Předpovědi a analýzy české ekonomiky
 • ČNB a měnová politika
Více informací

Tel.: +420 222 008 523

E-mail: viktor_zeisel@kb.cz

Twitter: @ViktorZeisel

Viktor Zeisel pracuje jako senior ekonom v Komerční bance od roku 2013, kam přišel po svém krátkém angažmá v ČNB. Viktor se zabývá analýzou vývoje české ekonomiky a má na starosti prognózování ekonomického vývoje České republiky. Vystudoval magisterský obor Ekonomické teorie na Univerzitě Karlově a má titul M.A. z CERGE-EI.

NodeAlias

Marek Dřímal

Ekonom

 • Finanční trhy a makroekonomika
 • Fiskální politika, rozpočet a dluh, státní dluhopisy
Více informací

Tel.: +420 222 008 598

E-mail: marek_drimal@kb.cz

Twitter: @MarekDrimal

Marek Dřímal nastoupil do odboru Ekonomického a strategického výzkumu v roce 2011. Působí na pozici ekonom, kde se kromě obecné makroekonomické situace České republiky specializuje především na analýzu vládního sektoru: fiskální politiku, bilanci státního rozpočtu a zadlužení veřejných financí. Zároveň se zabývá trhem českých vládních dluhopisů, úrokovými sazbami v české ekonomice a přípravou strategických doporučení. Komentuje i vývoj na trzích a v ekonomikách v zahraničí. Marek Dřímal vystudoval obor Ekonomická analýza na Vysoké škole ekonomické v Praze.

NodeAlias

David Kocourek

Ekonom

 • Sektorový výzkum
 • Tematické analýzy
Více informací

Tel.: +420 222 008 569

E-mail: david_kocourek@kb.cz

Twitter: @D_Kocourek

David Kocourek je od podzimu roku 2017 sektorový analytik Komerční banky, který svými analýzami pokrývá realitní, automobilový, finanční sektor a také sektor síťových dodavatelů. David pracoval v Komerční bance od roku 2015 jako senior ekonom, který se specializoval na analýzu a prognózu vývoje slovenské ekonomiky. David přišel do Komerční banky z České národní banky, kde s krátkou přestávkou pracoval od roku 2008 v odboru vnějších ekonomických vztahů a pak od roku 2012 v odboru makroekonomického prognózování. David vystudoval hospodářskou politiku na Masarykově univerzitě v Brně.

NodeAlias

Jana Steckerová

Ekonom

 • Globální a regionální ekonomický vývoj
 • Tematické analýzy středoevropského regionu
Více informací

Tel.: +420 222 008 524

E-mail: jana_steckerova@kb.cz

Twitter: @JanaSteckerova

Jana Steckerová pracuje v Komerční bance od ledna 2014. Kromě české ekonomiky se zaměřuje na sledování makroekonomické situace v CEE regionu. Předtím pracovala řadu let na obdobné pozici v ING Bank. Jana vystudovala obor Podniková ekonomika na Vysoké škole ekonomické v Praze.

NodeAlias

Monika Junicke

Ekonom

 • Makroekonomika
 • Předpovědi a analýzy slovenské ekonomiky
Více informací

Tel.: +420 222 008 509

E-mail: monika_junicke@kb.cz

Twitter: @MJunicke

Monika Junicke je od roku 2017 ekonomem Komerční banky.Zaměřuje se na analýzu a prognózu vývoje slovenské ekonomiky. Monika obdržela titul MSc na Humboldtově universitě v Berlíně a titul PhD na City University London. V letech 2013 až 2016 pracovala jako výzkumný pracovník na universitě v Cagliary v Itálii. Její výzkum se soustředil na teorii měnové politiky a její ekonometrické aplikace pomocí Bayesovského přístupu. Před nástupem do Komerční banky pracovala jako ekonom v Raiffeisenbank.

Akcioví analytici

NodeAlias

Jiří Kostka

Akciový analytik

 • České a zahraniční akcie
Více informací

Tel.: +420 222 008 560

E-mail: jiri_kostka@kb.cz

Twitter: @KostkaJirka

Jiří Kostka nastoupil do Komerční banky v roce 2013, kdy začal pracovat na pozici finančního analytika v oddělení řízení finanční skupiny Komerční banky. V roce 2017 se přemístil do akciového týmu, kde se věnuje analýzám vybraných českých podniků a světovým akciovým trhům. Před příchodem do Komerční banky působil ve společnosti Deloitte Audit, kde se podílel primárně na finančních auditech bank a pojišťoven. Jiří je absolventem fakulty Ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.

NodeAlias

Miroslav Frayer

Akciový analytik

 • České a zahraniční akciové trhy
 • Ropa, zlato
Více informací

Tel.: +420 222 008 567

E-mail: miroslav_frayer@kb.cz

Twitter: @MiroslavFrayer

Miroslav Frayer působí v Komerční bance od roku 2006, kdy nastoupil na pozici analytika slovenské ekonomiky a finančních trhů a zároveň se zabýval vývojem ekonomiky v celém středoevropském regionu. Po osmi letech se přesunul do akciového týmu, kde se nyní věnuje analýzám vybraných českých podniků a světovým akciovým trhům. Pravidelně komunikuje s médii a klienty. Miroslav Frayer je absolventem Fakulty financí a účetnictví VŠE.