Výroční a pololetní zprávy

Informační povinnost zejména podle § 16 odst. 1, § 118, § 119 a § 119a zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, § 23 zák. č. 21/1992 Sb., o bankách a burzovních pravidel Burzy cenných papírů Praha část VI článek 7 odst. 3 písm. c) a d).

Nefinanční informace jsou k dispozici v Reportu o udržitelnosti

Výroční zpráva 2023

Pololetní zpráva 2023

Archiv výročních zpráv

Pololetní zprávy