Informační povinnost zejména podle § 16 odst. 1, § 118, § 119 a § 119a zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, § 23 zák. č. 21/1992 Sb., o bankách a burzovních pravidel Burzy cenných papírů Praha část VI článek 7 odst. 3 písm. c) a d).

Výroční zpráva 2021

Konsolidovaná výroční zpráva (ESEF formát, ZIP 4,5 MB, zveřejněno 17. 3. 2022 v 18:00 hod.)

Otevřít XBRL (HTML 17,2 MB)

Přepis do PDF (PDF 3,4 MB)
 

Výroční zpráva 2020

Konsolidovaná výroční zpráva (ESEF formát, ZIP 5,3 MB, zveřejněno 18. 3. 2021 v 21:00 hod.)

Otevřít XBRL (HTML 18,3 MB)

Přepis do PDF (PDF 3,4 MB)
 

Pololetní zprávy