Záznam videokonference k prezentaci výsledků 3Q 2020
a strategie do roku 2025