Informace k MiFID II

Vážení zákazníci,

v souvislosti s novými právními předpisy, především novou směrnicí 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (MiFID II), která byla implementována do zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, nařízení 600/2014 o trzích finančních nástrojů (MiFIR) a nařízení 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (PRIIPS), si Vás dovolujeme informovat o dopadech uvedených právních předpisů.

Komerční banka, a.s. (dále jen „KB“) provedla změny smluvní dokumentace, pravidel a postupů tak, aby její jednání bylo v souladu s uvedenými právními předpisy.

Aktuální smluvní dokumentace >

Čeho se změny týkají

Dokumenty k MiFID II

Zde naleznete všechny potřebné dokumenty vysvětující regulaci MiFID II.

Informace o službách a nástrojích

Dokumenty s ukončenou platností

Pravidla pro provádění pokynů

Dokumenty s ukončenou platností