KB Portfolio

Profesionální správa vašich aktiv už od 500 Kč měsíčně
Mám zájem
Aktivní správa prostředků

Aktivní správa prostředků

O vaše portfolio se budou starat zkušení portfolio manažeři KB Privátního bankovnictví a Amundi
Reporting výkonnosti a složení portfolia

Reporting výkonnosti a složení portfolia

Pravidelný reporting s komentářem k vývoji vašeho portfolia a očekávaným výhledem
Osvobození od daně z příjmu

Osvobození od daně z příjmu

Příjem z prodeje podílových listů může být osvobozen od daně z příjmu

Do čeho můžete investovat s KB Portfoliem

KB Portfolio je komplexních investičních strategií rozdělených podle vašeho přístupu k riziku. 

 1. Rezerva – pro investory, kteří preferují minimální riziko a chtějí investovat krátkodobě. Investiční horizont 1 až 2 roky.

 2. Konzervativní – pro investory, kteří chtějí ochránit své prostředky před inflací a zhodnotit investovaný kapitál. Vhodné pro střednědobé zhodnocení volných prostředků s investičním horizontem 3 let.

 3. Vyvážená – pro investory, kteří hledají vyváženou kombinaci rizika a výnosu s cílem zhodnotit své úspory nad inflací. Využití pro dlouhodobé zhodnocení volných prostředků s investičním horizontem 4 let.

 4. Dynamická – pro investory, kteří upřednostňují možnost vysokého zhodnocení a akceptují s tím spojené vysoké kolísání investice. Využití pro dlouhodobé zhodnocení volných prostředků s investičním horizontem 5 let a déle.

 5. Dividendová – pro investory, kteří hledají vysoké zhodnocení, jsou ochotni přijmout vysoké kolísání investice a chtějí získávat pravidelný příjem z investice. Využití na dlouhodobé zhodnocení volných prostředků s investičním horizontem 5 let a déle.

 6. Akciových indexů – pro investory, kteří chtějí dosáhnout nejvyššího zhodnocení a vysoké kolísání berou jako příležitost. Využití pro dlouhodobé zhodnocení volných prostředků s investičním horizontem 6 let a déle.

Jak investovat s KB Portfoliem

Investovat můžete jednorázově, pravidelně už od 500 Kč měsíčně nebo kombinovaně.

InformaceUpozornění na rizika: Některé fondy se mohou nacházet mimo cílový trh daného investora, s každým investováním je rovněž spojeno riziko ztráty investice.
Více informací o rizicích>>

Sjednejte si

Proč investovat s KB Portfoliem

 • 6 investičních strategií s rozdílným investičním přístupem, rizikovostí a výnosem
 • O vaše portfolio se starají zkušení portfolio manažeři z KB Privátního bankovnictví a Amundi
 • Pokud budete chtít prostředky vybrat, přístup k penězům máte obvykle už do 1 týdne
 • Atraktivní poplatková struktura
 • Příjem z prodeje podílových listů může být osvobozen od daně z příjmu

Hodí se vědět

Upozornění na rizika

Tento dokument není investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, ani nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje, nebo jinou výzvu či pobídkou k jeho nákupu či prodeji.

Komerční banka, a. s. nesmí ze zákona poskytovat právní a daňové poradenství. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu a případně konzultovat službu s daňovým či jiným poradcem.

Komerční banka, a. s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory.

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje, a následně na zhodnocení investice.

Zaměstnanci Komerční banky, a.s. a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, včetně autorů tohoto dokumentu, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Komerční banka, a.s. a společnosti tvořící s ní koncern nejsou tímto dokumentem vázáni při poskytování investičních služeb svým klientům.

Tento dokument je vydán Komerční bankou, a. s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dohledu České národní banky.

Tato stránka obsahující investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou není určena pro občany nebo rezidenty Spojených států amerických (USA) nebo jakoukoli „US osobu“ jak je definována v SEC Regulation S podle U.S. Securities Act of 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.

Hodí se mít

Investiční fondy

Investiční fondy

Investujte do fondů už od 500 Kč měsíčně a nechte peníze pracovat za vás
Dlouhodobý investiční produkt

Dlouhodobý investiční produkt

Zajistěte se na důchod a získejte státní podporu
Pravidelné investování

Pravidelné investování

Investujte do fondů už 500 kč
měsíčně a zhodnocujte své úspory