• Investice
  • DIP – dlouhodobý investiční produkt

DIP – dlouhodobý investiční produkt

Zabezpečte se na důchod a získejte slevu na dani
Mám zájem
Sleva na dani až 7 200 Kč

Sleva na dani až 7 200 Kč

Odečtěte si od základu daně až 48 000 Kč a ušetřete tak až 7 200 Kč za rok

Příspěvek zaměstnavatele

Příspěvek zaměstnavatele

Přispívat vám může také váš zaměstnavatel, a to až 50 000 Kč osvobozených od daně ročně

Široké investiční možnosti

Široké investiční možnosti

Máte na výběr z téměř 100 fondů Amundi s výhodami dlouhodobého investičního produktu

Proč dlouhodobý investiční produkt neboli DIP

  • DIP nabízí flexibilnější budování rezervy na důchod a zároveň výhody státem podporovaného produktu
  • Poradíme vám s vytvořením investičního portfolia. Můžete si vybrat fondy sami nebo využít portfolio vytvořené vám na míru
  • Investovat můžete už od 500 Kč měsíčně

  • K využití daňových výhod je nutné investovat alespoň 10 let a peníze z DIPu vybrat až po dosažení 60 let věku
  • Své investice v dlouhodobého investičního produktu můžete měnit podle své aktuální situace a cílů

  • K zajištění na důchod můžete využívat také Doplňkové penzijní spoření

Začněte investovat

Hodí se vědět

Upozornění na rizika

Tento dokument není investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, ani nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje, nebo jinou výzvu či pobídkou k jeho nákupu či prodeji.

Komerční banka, a. s. nesmí ze zákona poskytovat právní a daňové poradenství. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu a případně konzultovat službu s daňovým či jiným poradcem.

Komerční banka, a. s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory.

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje, a následně na zhodnocení investice.

Zaměstnanci Komerční banky, a.s. a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, včetně autorů tohoto dokumentu, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Komerční banka, a.s. a společnosti tvořící s ní koncern nejsou tímto dokumentem vázáni při poskytování investičních služeb svým klientům.

Tento dokument je vydán Komerční bankou, a. s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dohledu České národní banky.

Tato stránka obsahující investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou není určena pro občany nebo rezidenty Spojených států amerických (USA) nebo jakoukoli „US osobu“ jak je definována v SEC Regulation S podle U.S. Securities Act of 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.

Související nabídka

Pravidelné investování

Pravidelné investování

Investujte do fondů už 500 kč
měsíčně a zhodnocujte své úspory
Investiční fondy

Investiční fondy

Investujte do fondů už od 500 Kč měsíčně a nechte peníze pracovat za vás
Fondy zohledňující ESG a udržitelnost

Fondy zohledňující ESG a udržitelnost

Investujte do odpovědné budoucnosti
už od 500 Kč měsíčně