MůjPodpis

Vstoupit do služby
Podepište elektronicky, jednoduše a bezpečně

Nemůžete se přihlásit?

Příklady použití

Cestovní příkaz

Pošlete zaměstnancům cestovní příkazy k podpisu na e–mail nebo rovnou na mobil do aplikace KB Klíč.

Objednávka

Vystavte objednávku a pošlete ji přes MůjPodpis dodavateli. Ten ji potvrdí podpisem a vám přijde na e-mail odkaz na podepsaný dokument.

Smlouva s dodavatelem

Vše podepíšete na místě, bez tisknutí. Dokument odešlete službou MůjPodpis, dodavatel ho přijme a podepíše – jednoduše ve svém mobilu.

Službu MůjPodpis můžete využít i v rámci BankID

S bankovní identitou od České spořitelny, ČSOB, MONETA Money Bank nebo Raiffeisenbank se můžete přihlásit do služby MůjPodpis. Stačí zvolit „Přihlásit se přes BankID“, vybrat ověření prostřednictvím své banky a odsouhlasit předání údajů. Poté se přihlásíte stejným způsobem, jako jste zvyklí např. do svého internetového bankovnictví.

Kolik služba MůjPodpis stojí

Vyzkoušejte si MůjPodpis pro prvních 5 dokumentů zdarma.

Cena za podpis každého dalšího dokumentu je pro fyzické osoby 80 Kč bez DPH, nehledě na počet podepisujících protistran.

S firemními uživateli sestavíme cenovou nabídku individuálně.

Souhrnnou částku za uplynulý měsíc účtujeme fakturou na váš email.

KDYŽ NEJSTE KLIENT KOMERČNÍ BANKY

Službu může využít kdokoli. Nemusíte mít žádný náš produkt.

KB Klíč je aplikace zdarma pro iOS a Android telefony. Sjednáte ji na kterékoli pobočce Komerční banky.

Nebo používejte MůjPodpis pomocí bankovní identity vydané vaší bankou (platí pro Českou spořitelnu, ČSOB, MONETA Money Bank nebo Raiffeisenbank).

CO DĚLAT, POKUD CHCETE SLUŽBU POUŽÍVAT JAKO FIRMA

ZAVOLEJTE NÁM
+420 955 517 738 v pracovní dny 08:00 – 17:00

KONTAKTUJTE NÁS 
Napište nám na podpora_mujpodpis@kb.cz nebo nás navštivte na kterékoli pobočce.

Můžete podepsat

Přes MůjPodpis můžete elektronicky podepsat jakýkoli dokument, který povolují právní předpisy a naše pravidla.

Nemůžete podepsat

Nemůžete podepsat dokumenty, které mají závadný obsah nebo je není možné elektronicky podepsat.

Závadný obsah mají dokumenty týkající se:

 • těžby uhlí a nerostných surovin
 • obchodování se zbraněmi
 • obchodování s palmovým olejem
 • dokumenty se sexuálním, rasistickým či diskriminujícím obsahem
 • dokumenty které odporují zákonu či můžou mít trestněprávní důsledky
 • dokumenty které narušují veřejný pořádek nebo jsou v rozporu s dobrými mravy.

Elektronicky není možné podepsat dokumenty:

 • kterými se právně jedná vůči veřejnoprávnímu subjektu. Je vyžadován uznávaný elektronický podpis ve smyslu z.č. 297/2016 Sb., „O službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce‟
 • které ze zákona požadují vlastnoruční podpis, například závěť nebo prohlášení o vydědění
 • které ze zákona požadují formu notářského zápisu, například zúžení SJM
 • které vyžadují úředně ověřený podpis například dokumenty vůči katastru nemovitostí, kupní smlouva na nemovitost, zástavní smlouva…
 • které se týkají uzavření, změny a ukončení pracovní smlouvy.

Vždy se před využitím služby MůjPodpis ujistěte, že osoby, vůči kterým má mít podepsaný dokument právní účinky, budou takto podepsaný dokument akceptovat.

Pokud má někdo omezenou svéprávnost, není způsobilý podepsat žádné dokumenty.

Jak probíhá podepisování

Podepisování probíhá podobně, jako byste se přihlašovali například do elektronického bankovnictví.

Dokument nejdřív vytvoříte a uložíte ve formátu PDF na svém počítači.

Pak ho nahrajete do aplikace MůjPodpis.

Tam ho můžete rovnou podepsat (KB Klíčem, certifikátem nebo bankovní identitou) nebo o podpis nejdříve požádat protistranu. 

Protistraně vždy přijde e–mail s odkazem do aplikace MůjPodpis, kde si dokument může přečíst a pak rovnou podepsat. Na pořadí podpisů nezáleží.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Pokud už jste klientem KB, můžete MůjPodpis vyzkoušet hned. Přihlásíte se pomocí KB klíče nebo certifikátu. Přečtěte si a odsouhlaste aktuální verzi podmínek užívání služby, pak můžete rovnou posílat dokumenty k podpisu a sami je podepisovat.

Pokud nejste klientem KB, nejprve si sjednejte KB Klíč na kterékoliv pobočce KB.

Dokument podepisuje fyzická osoba stejně jako papírovou smlouvu.

Pokud chcete, aby vaši zaměstnanci mohli fakturovat své podpisy na vaši firmu, je potřeba, aby statutární zástupce firmy navštívil některou z poboček KB a své firmě založil Firemní účet MůjPodpis.

Jakmile nahrajete dokument, přiložíme k němu prázdnou stránku pro umístění elektronických podpisů. Každý nový podpis pak uvidíte přímo v aplikaci. Dokument si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Auditní záznamy, které umožní ověřit platnost podpisu, naše banka udržuje po dobu 10 let od podpisu. Každý dokument je opatřen také podpisem Komerční banky s časovým razítkem, platným 4 roky.

Při podpisu dokumentu můžete zvolit, jestli s protistranou chcete sdílet i některé své osobní údaje, jako je jméno, e–mail a datum narození. Díky tomu vás bude moct příště snadněji kontaktovat.

Povolení můžete odvolat v sekci Souhlasy.

Elektronicky můžete přes MůjPodpis podepsat jakýkoliv dokument, kde to dovolují právní předpisy a naše pravidla. Vždy se před využitím služby MůjPodpis ujistěte, že osoby, vůči kterým má mít podepsaný dokument právní účinky, budou takto podepsaný dokument akceptovat.

Můžu banku požádat o sestavení validačního protokolu. V případě soudního sporu banka poskytne soudu veškerou součinnost potvrzující či vyvracející platnost daného dokumentu.

**Pro bližší informace nás kontaktujte na adrese podpora_mujpodpis@kb.cz.

Dle zákona musí mít nově uživatelé služby MůjPodpis ověřenou totožnost v národním bodě pro identifikaci (NIA). Z toho důvodu musíme všem osobám, které se nám nepodaří ztotožnit vůči NIA, omezit přístup do aplikace MůjPodpis a to od 7.5.2021.

V případě potíží s přihlášením do služby MůjPodpis zkontrolujte, jestli se vás (nebo jiné osoby, která dokument podepisuje) netýká některá z níže uvedených situací. Případně kontaktujte klientskou linku na telefonu +420 955 551 552 nebo navštivte pobočku KB.

 

Případy, kdy nelze využít službu MůjPodpis:

 1. Jste mladší 15 let
 2. Jste nesvéprávná osoba
 3. Vaše údaje nejsou aktuální (např. evidovaný doklad totožnosti není platný)

ZAVOLEJTE NÁM

+420 955 517 738

v pracovní dny 08:00 – 17:00

Kontaktujte nás

napište dotaz

ŽÁDOST
O MŮJPODPIS

* Povinné pole