MůjPodpis

Vstoupit do služby
Podepište elektronicky, jednoduše a bezpečně.

Nemůžete se přihlásit?

Příklady použití

Cestovní příkaz

Pošlete zaměstnancům cestovní příkazy k podpisu na e–mail nebo rovnou na mobil do aplikace KB Klíč.

Objednávka

Vystavte objednávku a pošlete ji přes MůjPodpis dodavateli. Ten ji potvrdí podpisem a vám přijde na e-mail odkaz na podepsaný dokument.

Smlouva s dodavatelem

Vše podepíšete na místě, bez tisknutí. Dokument odešlete službou MůjPodpis, dodavatel ho přijme a podepíše – jednoduše ve svém mobilu.

Kolik mě bude služba stát?

Vyzkoušejte si MůjPodpis prvních 5 dokumentů zdarma.

Cena za podpis každého dalšího dokumentu je pro fyzické osoby 80 Kč bez DPH, nehledě na počet podepisujících protistran.

S firemními uživateli sestavíme cenovou individuální nabídku.

Souhrnnou částku za uplynulý měsíc účtujeme fakturou na váš email.

CO KDYŽ NEJSEM KLIENTEM KOMERČNÍ BANKY?

KB Klíč je aplikace zdarma pro iOS a Android telefony. Sjednejte si jej online nebo na kterékoliv pobočce Komerční banky. Nemusíte ani mít žádný náš produkt. Žádosti o podpis dokumentů vám pak budou chodit přímo do mobilu.

CO DĚLAT, POKUD CHCI MÍT PRO APLIKACI FIREMNÍ ÚČET?

Kontaktujte nás na adrese: podpora_mujpodpis@kb.cz nebo navštivte kteroukoliv z našich poboček.

Můžete podepsat

Přes MůjPodpis můžete elektronicky podepsat jakýkoli dokument, který povolují právní předpisy a naše pravidla.

Nemůžete podepsat

Nemůžete podepsat dokumenty, které mají závadný obsah nebo je není možné elektronicky podepsat.

Závadný obsah mají dokumenty týkající se:

 • těžby uhlí a nerostných surovin
 • obchodování se zbraněmi
 • obchodování s palmovým olejem
 • dokumenty se sexuálním, rasistickým či diskriminujícím obsahem
 • dokumenty které odporují zákonu či můžou mít trestněprávní důsledky
 • dokumenty které narušují veřejný pořádek nebo jsou v rozporu s dobrými mravy.

Elektronicky není možné podepsat dokumenty:

 • kterými se právně jedná vůči veřejnoprávnímu subjektu. Je vyžadován uznávaný elektronický podpis ve smyslu z.č. 297/2016 Sb., „O službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce‟
 • které ze zákona požadují vlastnoruční podpis, například závěť nebo prohlášení o vydědění
 • které ze zákona požadují formu notářského zápisu, například zúžení SJM
 • které vyžadují úředně ověřený podpis například dokumenty vůči katastru nemovitostí, kupní smlouva na nemovitost, zástavní smlouva…
 • které se týkají uzavření, změny a ukončení pracovní smlouvy.

Vždy se před využitím služby MůjPodpis ujistěte, že osoby, vůči kterým má mít podepsaný dokument právní účinky, budou takto podepsaný dokument akceptovat.

Pokud má někdo omezenou svéprávnost, není způsobilý podepsat žádné dokumenty.

Jak probíhá podepisování?

Podepisování probíhá podobně, jako byste například přihlašovali do elektronického bankovnictví.

Dokument nejdřív vytvoříte a uložíte ve formátu PDF na svém počítači.

Pak ho nahrajete do aplikace MůjPodpis.

Tam ho můžete rovnou podepsat (KB Klíčem nebo certifikátem) nebo o podpis nejdříve požádat protistranu. 

Protistraně vždy přijde e–mail s odkazem do aplikace MůjPodpis, kde si dokument může přečíst a pak rovnou podepsat. Pokud má protistrana KB Klíč, může dokument podepsat rovnou v něm, nemusí e–mail ani otevírat. Na pořadí podpisů nezáleží.

Vy ani protistrana nemusíte být klienty KB. KB Klíč si sjednáte online, zdarma a za pár minut.

Pro další podpisy si můžete protistranu uložit do adresáře a dokumenty jí posílat přímo do KB Klíče. Vítejte v bezpapírovém světě.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Pokud už jste klientem KB, můžete MůjPodpis vyzkoušet hned. Přihlásíte se pomocí KB klíče nebo certifikátu. Přečtěte si a odsouhlaste aktuální verzi podmínek užívání služby, pak můžete rovnou posílat dokumenty k podpisu a sami je podepisovat.

Pokud nejste klientem KB, nejprve si sjednejte KB Klíč. Ten získáte během chvíle, zdarma a online nebo na kterékoliv pobočce KB.

Dokument podepisuje fyzická osoba stejně jako papírovou smlouvu.

Pokud chcete, aby vaši zaměstnanci mohli fakturovat své podpisy na vaši firmu, je potřeba, aby statutární zástupce firmy navštívil některou z poboček KB a své firmě založil Firemní účet MůjPodpis.

Jakmile nahrajete dokument, přiložíme k němu prázdnou stránku pro umístění elektronických podpisů. Každý nový podpis pak uvidíte přímo v aplikaci. Dokument si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Auditní záznamy, které umožní ověřit platnost podpisu, naše banka udržuje po dobu 10 let od podpisu. Každý dokument je opatřen také podpisem Komerční banky s časovým razítkem, platným 4 roky.

Při podpisu dokumentu můžete zvolit, jestli s protistranou chcete sdílet i některé své osobní údaje, jako je jméno, e–mail a datum narození. Díky tomu vás bude moct příště snadněji kontaktovat a posílat vám dokumenty k podpisu přímo do KB klíče.

Povolení můžete odvolat v sekci Souhlasy.

Elektronicky můžete přes MůjPodpis podepsat jakýkoliv dokument, kde to dovolují právní předpisy a naše pravidla. Vždy se před využitím služby MůjPodpis ujistěte, že osoby, vůči kterým má mít podepsaný dokument právní účinky, budou takto podepsaný dokument akceptovat.

Můžu banku požádat o sestavení validačního protokolu. V případě soudního sporu banka poskytne soudu veškerou součinnost potvrzující či vyvracející platnost daného dokumentu.

**Pro bližší informace nás kontaktujte na adrese podpora_mujpodpis@kb.cz.

Dle zákona musí mít nově uživatelé služby MůjPodpis ověřenou totožnost v národním bodě pro identifikaci (NIA). Z toho důvodu musíme všem osobám, které se nám nepodaří ztotožnit vůči NIA, omezit přístup do aplikace MůjPodpis a to od 7.5.2021.

V případě potíží s přihlášením do služby MůjPodpis zkontrolujte, jestli se vás (nebo jiné osoby, která dokument podepisuje) netýká některá z níže uvedených situací. Případně kontaktujte klientskou linku na telefonu +420 955 551 552 nebo navštivte pobočku KB.

 

Případy, kdy nelze využít službu MůjPodpis:

 1. Jste mladší 15 let
 2. Jste nesvéprávná osoba
 3. Vaše údaje nejsou aktuální (např. evidovaný doklad totožnosti není platný)

ZAVOLEJTE NÁM

+420 955 517 738

v pracovní dny 08:00 – 17:00