• Udržitelné aktivity KB

Udržitelné aktivity KB

Pokud vás zajímá, co jako banka děláme pro udržitelnou budoucnost, podívejte se na naše stránky

Odpad

Společně uklízíme Česko

Ukliďme Česko je dobrovolnická iniciativa, oficiálně podporovaná KB už od roku 2018. Úklidové akce probíhají na území celé České republiky s cílem uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Každoročně se připojí i desítky zaměstnanců Skupiny KB. Zkrátka a dobře, bez odpadků všude kolem nás bude příroda zdravější a krásnější!

Uhlík

Jsme na cestě k uhlíkové neutralitě

Při měření uhlíkové stopy v KB za rok 2019 jsme zjistili, že naše emise CO2 dosahují (v přepočtu na jednoho našeho klienta) ekvivalentu 23 kg CO2. Postupně chceme snižovat emise COpředevším úsporou spotřeby elektrické energie a navyšováním odběru obnovitelné energie. Naším cílem je dostat se do roku 2025 na ekvivalent 4,6 kg CO2 na jednoho klienta.

Ryba

Odpad využíváme jako zdroj

Celosvětová produkce plastů se zvyšuje a umělé hmoty znečišťují půdu i vodu. Nechceme být součástí takového znečišťování, proto přicházíme s ekologičtější variantou běžné karty, vyrobenou ze 100% recyklovaného plastu. Pomáháme tak nejen snižovat uhlíkovou stopu, ale přispíváme i k redukci odpadu, nejen toho plastového.

Medvídek

Nadace Jistota pomáhá dětem

V Česku každoročně přibývá počet týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. Ročně je hlášeno kolem 9 tisíc případů, odhaduje se však, že skutečný počet je 10krát vyšší. Nadace Jistota pomáhá rodinám v krizi, samoživitelům, dětem vyrůstajícím mimo domov a podporuje ranou péči. Každý rok Nadace Jistota podpoří několika miliony rodiny v krizi, projekty z oblasti hospicové a paliativní péče nebo oblasti udržitelné budoucnosti.

Kohoutek

Investujeme do vody a šetříme ji

Nedostatek vody způsobuje sucho, to má nepříznivé dopady na biologickou rozmanitost i na kvalitu vody. Navíc přináší zhoršování stavu vodních útvarů, úbytek mokřadů, erozi, degradaci a dezertifikaci půdy. Věříme, že naše financování projektů ve vodním hospodářství pomůže k ochraně životního prostředí a udržitelného podnikání. Zlepšujeme kvalitu vody a zefektivňujeme její využívání, aby jí měly dostatek i další generace. Ani my v KB vodou neplýtváme, systematicky snižujeme spotřebu a při rekonstrukcích standardně instalujeme koncové prvky, které vodu spoří.

včely

Pustili jsme se do včelaření

Včely a hmyz vůbec hrají velmi důležitou úlohu v ekosystému. Opylování květů je mimořádně důležité pro zachování rozmanitosti přírody. Od roku 2019 máme vlastní včelstva a vyprodukovaný med využíváme pro podporu vlastních charitativních aktivit.