Accolade: Průmyslové haly podle nejpřísnějších měřítek udržitelnosti

Principy udržitelnosti a cirkulární ekonomiky intenzivně využívají i odvětví, u kterých bychom to příliš nečekali. Dobře to ilustruje nově vznikající průmyslová hala investiční skupiny Accolade. Nemovitost, která bude součástí průmyslového parku Cheb East, je navržena podle principů udržitelného stavebnictví a bude usilovat o získání nejvyššího hodnocení v rámci certifikace BREEAM.

Accolade sází na renovaci brownfieldů a moderní technologie

Skupina Accolade se zaměřuje na investice do prémiových průmyslových nemovitostí. Pro své rozsáhlé projekty si zvolila cestu udržitelnosti a ohleduplného přístupu k životnímu prostředí. V současnosti je prioritou společnosti zodpovědný rozvoj moderní infrastruktury v Evropě a vytvoření evropského portfolia moderních průmyslových parků s vysokým podílem revitalizovaných brownfieldů. Závazky společnosti shrnuje jasně definovaná ESG strategie, ve které jsou hlavními principy rekultivace brownfieldů, revitalizace okolí průmyslových parků a využívání technologií šetrných k životnímu prostředí.

V současnosti probíhá stavba haly v nově budovaném parku Cheb East. Nemovitost je určena pro amerického výrobce pneumatik Goodyear. Ten je příkladem společnosti, která vynakládá značné úsilí na zmírnění dopadu své činnosti na životní prostředí. Příkladem mohou být inovace směřující k použití udržitelných materiálů i investice do technologií podporujících soběstačnost výroby. Spolupráce se společností Accolade, která pomůže zefektivnit dodavatelský řetězec i snížit uhlíkovou stopu, je dalším příspěvkem do této mozaiky.

Průmyslová hala

Šetrný přístup k životnímu prostředí potvrdí certifikace BREEAM

Při výstavbě a následném provozu haly v projektu Cheb East se počítá s využitím pokročilých materiálů a technologií s cílem minimalizovat environmentální dopad. Samozřejmostí je instalace fotovoltaických panelů, tepelných čerpadel a systému pro využití šedé vody. Accolade tím směřuje k získání certifikátu BREEAM New Construction na úrovni Outstanding (nejvyšší stupeň hodnocení).

Certifikace BREEAM umožňuje hodnotit vliv objektu na životní prostředí. Certifikát vznikl ve Velké Británii a jedná se o zkratku pro Building Research Establishment Environmental Assessment Method, tedy posouzení stavby komplexně v 10 kategoriích: energie, zdraví a vnitřní prostředí, inovace, využití půdy, materiály, management, znečištění, doprava, odpad a voda. V každé kategorii lze posbírat omezené množství bodů. Konečné skóre se pak propočítává z počtu získaných bodů a jejich váhy. BREEAM má 5úrovňovou hodnoticí stupnici: Pass, Good, Very good, Excellent a Outstanding. Accolade bude s halou pro Goodyear usilovat o nejvyšší hodnocení Outstanding, které podle statistik dosáhnou pouze nízké jednotky procent budov.

Accolade a KB podepsali smlouvu v souladu s principy zeleného financování

Ambiciózní projekt haly o rozloze přesahující 60 tisíc metrů čtverečních koncipované podle nejpřísnějších požadavků na udržitelnost, pracuje s obrovským rozpočtem. Výstavba i dlouhodobé držení nemovitosti bude financována úvěrem od Komerční banky. Úvěr ve výši 425 milionů eur, tedy zhruba miliardy korun, je podle jednotného rámce Evropské unie pro hodnocení udržitelných ekonomických aktivit klasifikován jako zelený úvěr.

„Jsme nadšeni, že můžeme Accolade podporovat v realizaci jejich ambiciózních plánů v oblasti výstavby průmyslových parků dle udržitelných standardů. Každý uzavřený plně zelený úvěr dle taxonomie EU je důkazem, že to s udržitelností v Komerční bance myslíme vážně a propisujeme ji i do naší obchodní strategie.“

Radek Trachta, výkonný ředitel globálního bankovnictví v Komerční bance

Accolade udává trend udržitelnosti v odvětví průmyslových nemovitostí

Spolupráce se společností Goodyear posiluje postavení Accolade jako lídra v oblasti průmyslových nemovitostí, ale také podporuje udržitelné praktiky v rámci celého odvětví. Projekt přináší zlepšení v oblasti efektivity zdrojů a snižování uhlíkové stopy, což je klíčové pro budoucnost průmyslové výroby.

Spolupráce se společností Goodyear ukazuje postupující trend směřování segmentu průmyslových nemovitostí vstříc udržitelnější Evropě. Ambiciózní vize společností přibližovat výrobu a zásobování k cílovým trhům a zároveň tím i šetřit planetu nebo třeba ještě navíc, jako v případě Goodyear, v maximální možné míře vyrábět z udržitelných materiálů a vyvíjet nová technologická řešení, z nás dělají soběstačnější společnost,“ shrnuje Milan Kratina, CEO společnosti Accolade.