• Pro firmy a instituce
  • Z praxe
  • Libereckou krajskou nemocnici čeká rozsáhlá rekonstrukce, splňovat bude podmínky odpovědného veřejného zadávání

Libereckou krajskou nemocnici čeká rozsáhlá rekonstrukce, splňovat bude podmínky odpovědného veřejného zadávání

Krajská nemocnice v Liberci prochází postupnou rekonstrukcí. Nyní je na řadě výstavba Centra urgentní medicíny. V průběhu roku 2022 vyhlásila nemocnice výběrové řízení na generálního dodavatele stavby centra. Jelikož Liberecký kraj dbá na zásady odpovědného veřejného zadávání, zavázala se i nemocnice, příspěvková organizace kraje, že toto výběrové řízení proběhne v souladu se směrnicí kraje pro veřejné zakázky.

Rekonstrukce přinese nemocnici nové Centrum urgentní medicíny, musí však dodržet závazky odpovědného veřejného zadávání

Liberecká krajská nemocnice se dlouhodobě potýká s nedostatečnou kapacitou svých prostor a zastaralostí jednotlivých budov. To nemocnici limituje nejen v dalším rozvoji, ale i v možnosti držet krok s trendy současné medicíny, jak komentuje Mudr. Richard Lukáš, PhD., generální ředitel nemocnice: „Potřebujeme naléhavě moderní a kapacitní urgentní příjem. Nyní sice naše nemocnice využívá celkem 38 budov, přesto však není kam umisťovat nové medicínské technologie. Naštěstí jsme našli porozumění mezi nemocnicí, regionálními politiky a veřejností, a nemocnice se tak brzy dočká potřebných úprav i vzniku nového urgentu.”

Již v roce 2012 vyplynulo z analýzy prostor nemocnice, že stávající infrastruktura zařízení je nedostačující. Proto se nemocnice dohodla s akcionáři na rekonstrukci prostor. Liberecký kraj však apeluje, aby nemocnice naplnila závazky odpovědného veřejného zadávání. To se týká i výběrového řízení na výstavbu nového Centra urgentní medicíny.

Krajská nemocnice v Liberci

Liberecký kraj je průkopníkem v odpovědném veřejném zadávání

Liberecký kraj se již v roce 2014 jako jeden z prvních zadavatelů přihlásil k tzv. konceptu odpovědného veřejného zadávání. K tomu vypracoval kraj i směrnici pro veřejné zakázky a nabádá k jejímu dodržování nejen své příspěvkové organizace, ale i další obce a města v kraji.

Krajská nemocnice v Liberci toto naplnila například požadavky směrem k dodavatelům stavby na zřízení transparentního účtu, kde je možné sledovat všechny transakce spojené s projektem. Dalším požadavkem je také zachování důstojných pracovních podmínek, a to i ve vztahu k poddodavatelům, kteří se budou na rekonstrukci nemocnice podílet.

Liberecká nemocnice vybírá dodavatele, který splní i environmentální nároky výstavby

S rostoucími cenami energií však nemocnice do výběrového řízení na výstavbu Centra urgentní medicíny zahrnula i několik aspektů s environmentálním přesahem. Po dodavatelích například požaduje prodlouženou záruku vodotěsnosti střešního pláště a jakosti fasádního pláště. Dalšími podmínkami výběrového řízení jsou zelená nepochozí střecha, nové kotle na zemní plyn s účinností 95,6 % nebo vzduchotechnika s rekuperací využívající teplo z odváděného vzduchu centralizované zásobování teplem jako 100% alternativní varianta vytápění.

Opomenout by dodavatelé neměli ani dostatečné zateplení budovy včetně předsazené fasády nebo vícezónového vytápění i chlazení. Nemocnice dále zvažuje i dodatečné doplnění fotovoltaické elektrárny na střechy stávajících i nových budov, což však prozatím není předmětem výběrového řízení.

Rekonstrukci nemocnice podpoří Liberecký kraj i dotační program IROP

Finální jméno dodavatele na výstavbu nového Centra urgentní medicíny by nemocnice ráda vyhlásila nejpozději v lednu 2023. Stavba si i z důvodu nárůstu cen ve stavebnictví již vyžádala několik odkladů. I přesto se však nemocnice se svými akcionáři dohodla na finančních zdrojích, které budou k rekonstrukci potřeba.

Celkové náklady na rekonstrukci nemocnice se vyšplhají přibližně na 3,47 miliard korun. Z toho vlastní zdroje poskytne nemocnice ve výši 170,8 milionu korun. Liberecká nemocnice chce také čerpat finance z dotačního programu IROP v hodnotě 150 milionů. Další zdroje pak poskytnou akcionáři nemocnice, z nichž největší podíl, a sice přes 2 miliardy korun, poskytne Liberecký kraj. Zbývající finance pak poskytne Komerční banka formou úvěru v hodnotě 1,3 miliardy korun.

Rekonstrukce Krajské nemocnice Liberec v číslech:

  • Počátek projektu modernizace Krajské nemocnice Liberec sahá až do roku 2012, kdy bylo rozhodnuto o dalším neudržitelném stavu budov.
  • Nemocnice provozuje 38 budov.
  • Průměrné stáří budovy je 99,5 let.
  • Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby bylo provedeno v roce 2022.
  • Výběr dodavatele a zahájení stavby proběhne v roce 2023.
  • V roce 2026 bude dle odhadů rekonstrukce dokončena.
  • Projekt si vyžádá finanční zdroje o objemu 3,47 miliard korun.
  • Komerční banka poskytne úvěr na rekonstrukci nemocnice v hodnotě 1,3 miliardy.

Liberecký kraj dál aktivně vzdělává dodavatele i veřejnost v tématu odpovědného zadávání

Aby Liberecký kraj podpořil odpovědné veřejné zadávání i v dalších projektech, pořádá pravidelně online webináře, kde tento přístup propaguje. „V únoru pořádáme online setkání meet the buyer, kde dodavatelům vysvětlujeme vše ohledně myšlenky odpovědného zadávání. S tímto online webinářem jsme začali během covidu, kdy jsme chtěli dodavatelům zprostředkovat všechny informace, ale nebylo možné se potkávat osobně. Koncept se však ujal, a tak v tom pokračujeme již každý rok,” vysvětluje přístup Libereckého magistrátu náměstek Ing. Zbyněk Miklík.

Další iniciativou Libereckého kraje jsou také předběžné online tržní konzultace s dodavateli. Tyto konzultace však pomáhají i zadavatelům, a to v ujasnění si parametrů veřejné zakázky a nastavení požadavků v kontextu reálné nabídky na trhu. To následně usnadňuje proces výběru dodavatele. „Snažíme se však veřejné zakázky usnadnit i dodavatelům. Například velké projekty dělíme na menší části tak, aby se výběrového řízení mohly zúčastnit i malé firmy. A pro snadné vyplnění přihlášek používáme interaktivní formuláře, které uchazečům usnadňují administrativu,” doplňuje Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.