Fotovoltaika a legislativa v roce 2023

Fotovoltaické elektrárny se stávají běžným řešením v domácnostech i bytových domech. Napomáhají tomu i legislativní změny, které podporují používání obnovitelných zdrojů energie. Novela zákona usnadní podmínky pro vznik nových fotovoltaických elektráren. Odpadá totiž povinnost řady administrativních úkonů spojených například se stavebním povolením. Přesto však některé administrativní povinnosti zůstávají, třeba dohoda s distributorem o připojení fotovoltaiky do sítě nebo smluvní ujednání s dodavatelem energií o výkupu přebytků elektřiny. A opomenuta by neměla být ani povinná recyklace dosloužilých fotovoltaických panelů.

Fotovoltaika nově bez stavebního povolení a složité administrativy

LístečekLegislativní změnu pro snadnější výstavbu fotovoltaických panelů představuje novela energetického zákona známá jako LEX OZE 1, která je účinná od ledna 2023 a nově umožňuje výstavbu fotovoltaických elektráren bez stavebního povolení a licencí na výrobu elektřiny, a to až do kapacity 50 kWp, což je pětkrát více, než umožňovala předchozí legislativa. Novela tak zjednodušuje stavbu fotovoltaických elektráren i pro poměrně velké projekty - například pro firemní střechy apod.

Pro lepší představu uveďme příklad. Fotovoltaická elektrárna o výkonu 50 kWp může vytvořit ročně až 60 MWh energie. Průměrná spotřeba rodinného domu je přitom přibližně 3 MWh za rok, takže tento výkon by měl být dostačující i pro bytové domy. Výkon fotovoltaické elektrárny i spotřeba elektrické energie závisí vždy na individuálních parametrech, jako jsou například světelnost na pozemku daného domu (rodinného či bytového), orientace budovy na určitou světovou stranu, chování obyvatel daného domu, energetická třída domu a další.

Zmírňují se i podmínky týkající se kolaudace stavby a územního rozhodnutí pro výstavbu fotovoltaiky, a to za předpokladu, že fotovoltaická elektrárna nezasahuje do nosné konstrukce budovy, například ve formě přístavby nebo střešní terasy. Dále se nesmí změnit způsob užívání stavby a musí být splněny všechny podmínky požární bezpečnosti, především odborná instalace a zapojení fotovoltaické elektrárny.

Jak financovat pořízení fotovoltaiky

Cena pořízení fotovoltaické elektrárny je obvykle individuální, záleží na mnoha faktorech, například na velikosti elektrárny, tj. kolik panelů pořizujete, jestli budete chtít bateriové úložiště apod. Kalkulaci ceny vám vždy připraví dodavatel, který vám bude fotovoltaiku instalovat. Financovat fotovoltaickou elektrárnu můžete ze svého, nebo lze využít některý z úvěrů, například půjčku na udržitelné bydlení nebo hypotéku na udržitelné bydlení. Oba tyto produkty mají zjednodušené podmínky pro získání.

Co s přebytky elektřiny? Zapojení do sítě musí schválit distributor

LístečekPřed samotnou výstavbou fotovoltaické elektrárny je však dle vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě č. 16/2016 Sb. nutné ověřit, zda je možné v dané oblasti fotovoltaiku připojit do distribuční elektrické sítě. O tom rozhoduje provozovatel sítě, kterými jsou v Praze PREdistribuce, v jižních Čechách a na jihu Moravy E.ON distribuce (nově pod názvem EG.D) a ve zbytku republiky společnost ČEZ distribuce.

Distributoři hodnotí technickou zátěž zapojení fotovoltaické elektrárny na distribuční systém, a to především dle objemu tzv. přetoků energie do sítě. Pokud zapojení fotovoltaiky nepředstavuje pro distribuční síť žádné riziko, je možné uzavřít s distributorem smlouvu o připojení a následně s jakýmkoli dodavatelem energie také smlouvu o výkupu přebytků elektřiny do sítě.

InformacePřetoky energie označují situaci, kdy fotovoltaická elektrárna vyrobí více elektřiny, než sami spotřebujete. Tuto přebytečnou elektřinu můžete buď dodávat do distribuční sítě, nebo si ji ukládat do svých baterií.

Komunikaci s distributorem energie včetně ověření možnosti zapojení fotovoltaiky do distribuční sítě a sepsání příslušných smluv většinou zajišťuje přímo dodavatel fotovoltaických panelů, tj. instalační firma. Poskytnutí této služby bývá ukazatelem toho, zda se jedná o kvalitního dodavatele fotovoltaiky. Tato služba s sebou může nést i náklady, které jsou obvykle započteny do celkové ceny instalace fotovoltaiky.

Dosloužilé fotovoltaické panely je třeba odvézt do sběrného dvora k recyklaci

Fotovoltaické panely mají různou životnost a po nějaké době ztratí požadovaný výkon a je potřeba je vyměnit. Životnost panelů je různá a měl by vás o ní informovat jak výrobce, tak i instalační firma. Dosloužilé fotovoltaické panely jsou považovány ze zákona za elektroodpad, proto je nutné je odvézt do sběrného dvora, odkud budou následně odvezeny k recyklaci. 

InformaceLikvidace elektroodpadu, kam spadají i fotovoltaické panely, se řídí evropskou Směrnicí o odpadech z elektrických a elektronických zařízení a v České republice platným zákonem o odpadech (č. 185/2001 Sb.).

Kolik stojí recyklace fotovoltaických panelů a umístění do sběrného dvora

Právní úprava stanovuje, že recyklace fotovoltaických panelů je zpoplatněna recyklačním poplatkem, který odvádí státu přímo výrobce či dovozce panelů. Tento poplatek je již připočten k ceně každého fotovoltaického panelu. Pro majitele a provozovatele fotovoltaických elektráren však ze zákona o odpadech vyplývá povinnost dosloužilé panely demontovat a odvést do sběrného dvora k recyklaci. Za předání fotovoltaických panelů k recyklování se již nic neplatí, respektive k tomu slouží právě v kupní ceně zaplacený recyklační poplatek podobně jako u jiných elektrospotřebičů typu pračka, lednice, počítač atd.

Může se vám hodit

Půjčka na udržitelné bydlení

Půjčka na udržitelné bydlení

Získejte úrok od 3,19 % p. a.
od Modré pyramidy
Hypotéka na udržitelné bydlení

Hypotéka na udržitelné bydlení

Úroková sazba už od 5,09 % p. a.

Potřebujete poradit s financováním