Jak fungují tepelná čerpadla a proč si je pořídit

Tepelná čerpadla jsou v České republice stále populárnější a jejich instalaci zvažuje čím dál více lidí. To dokládají i statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu. Z nich vyplývá, že mezi lety 2021 a 2022 došlo k dvojnásobnému navýšení počtu instalací této technologie. Proč jsou čerpadla tak oblíbená a na jakém principu fungují?

Jak funguje tepelné čerpadlo

LístečekObecně lze říci, že tepelné čerpadlo slouží k převodu tepla z jednoho prostředí do druhého, a to nejčastěji z vnějšího prostoru o nižší teplotě (venkovní vzduch, voda nebo zemská půda) do vnitřních prostor s vyšší teplotou. Základním principem fungování je tedy přeměna energie z okolí na teplo uvnitř objektu procesem cyklického chlazení a ohřevu tzv. pracovního média, kterým je buď kapalina, nebo plyn.

Tepelné čerpadlo se skládá ze 4 základních částí:

  • Výparník, který je umístěn tam, odkud teplo čerpáme – ve vodě, ve vzduchu nebo v zemi, a to v podobě venkovní jednotky čerpadla postavené například u domu.
  • Kompresor, kde dochází ke stlačení a tím i ohřátí nasátého tepla. Je to nejdůležitější část čerpadla. Právě zde dochází mechanickou silou ke vzniku tepelné energie, která se následně využije v domě nebo v jiném odběrovém místě. Kompresor je poháněn elektrickou energií.
  • Kondenzátor, skrze který se kompresorem vytvořené teplo zužitkuje v místě spotřeby – například v domácnosti na ohřev vody nebo vytápění domu.
  • Expanzní ventil, kde se vyrovnává tlak čerpadla tak, aby mohl celý cyklus začít nanovo.


Moderní čerpadla jsou opatřena i dalšími částmi, jakými je například reverzní ventil, který slouží k obrácení toku pracovního média, takže čerpadlo lze použít v letních měsících i jako klimatizaci (odvádí teplo z vnitřních prostor ven). Čerpadlo je doplněné často také o řídicí systém, který optimalizuje výkon a umožňuje uživatelům nastavení teploty nebo různých provozních režimů, např. den a noc.

Jaké výhody mají tepelná čerpadla

LístečekEnormní nárůst prodejů a obliby tepelných čerpadel v roce 2022 a 2023 je způsoben kombinací několika faktorů – vysokým nárůstem cen zemního plynu, ale i novými legislativními podmínkami, které nařizují nahrazování kotlů na pevná fosilní paliva (jedná se o kotle 1. a 2. emisní třídy) ekologičtějšími technologiemi, právě například tepelnými čerpadly.

S používáním tepelných čerpadel se pojí i další výhody:

  • Tepelná čerpadla jsou vysoce energeticky účinná a zároveň úsporná. Pro svůj chod spotřebují jen malé množství elektrické energie ve srovnání s tím, jaké množství energie vytvoří. Vyrobená energie je navíc z obnovitelných zdrojů, jakými jsou vítr, voda nebo geotermální energie.

  • Právě díky těmto obnovitelným zdrojům jsou také tepelná čerpadla ekologičtější variantou oproti jiným formám vytápění a chlazení. Produkují totiž mnohem méně emisí skleníkových plynů a jiných škodlivých látek.

  • Se vzrůstajícími cenami fosilních paliv se ukazuje, že tepelná čerpadla mohou být dlouhodobě levnější variantou vytápění a chlazení, a to i přes vyšší pořizovací cenu. K tomu přispívá také vysoká energetická účinnost čerpadel, která se při správném nastavení a fungování projeví ve formě nižších nákladů na vytápění domu. Je sice nutné počítat s provozními náklady na elektřinu pro chod čerpadla, ale i ty lze snížit například přechodem k levnější sazbě D57dm, na kterou máte jako domácnost nárok. Zažádat o ni můžete u svého dodavatele elektřiny.

  • Na tepelné čerpadlo se můžete spolehnout i během mrazů. Čerpadla jsou totiž technologicky navržena tak, aby zajistila účinné vytápění i při venkovních teplotách pod bodem mrazu. Navíc pro ohřev nevyužívají otevřený plamen, takže nehrozí únik plynu jako třeba u plynových kotlů, když se zanedbá revize a čištění. I tepelné čerpadlo pravidelnou údržbu potřebuje, ale ta je ve srovnání s plynovými kotly mnohem jednodušší.

  • Tepelné čerpadlo můžete využít také jako ekologičtější náhradu klimatizace, a to obrácením systému proudění energie přes reverzní ventil. Čerpadlo v tomto nastavení odvádí vzduch z domácnosti a ochlazuje ho. Tento systém chlazení umí ochladit místnost o cca 3 stupně. Oproti klasické klimatizaci je spotřeba elektrické energie nižší, většinu ji totiž nahradí vstupy jako voda, vzduch nebo geotermální energie.

  • Tepelná čerpadla mají různá využití – kromě vytápění a ochlazování (klimatizace) je lze použít také na ohřev vody nebo podlahové vytápění. Moderní čerpadla mají zároveň poměrně nízké náklady na údržbu a vysokou životnost.

Státní podpora na tepelná čerpadla

Může se vám hodit

Půjčka na udržitelné bydlení

Půjčka na udržitelné bydlení

Získejte úrok od 3,19 % p. a.
od Modré pyramidy
Hypotéka na udržitelné bydlení

Hypotéka na udržitelné bydlení

Úroková sazba už od 5,09 % p. a.

Potřebujete poradit s financováním