Jak na správnou údržbu fotovoltaiky

Pro bezproblémové fungování a výkon vaší domácí fotovoltaiky je třeba pravidelně čistit fotovoltaické panely a kontrolovat jejich případné poškození a vývoj výkonu v čase. Důležitou součástí údržby je také péče o baterie fotovoltaického systému. Jak a kdy fotovoltaiku vyměnit a jak provést demontáž a likvidaci fotovoltaických panelů?

Fotovoltaické panely je třeba pravidelně čistit od pylu, prachu, spadaného listí i sněhu

Základní údržbu fotovoltaické elektrárny zvládnete sami. Je potřeba především kontrolovat, zda jsou fotovoltaické panely čisté, aby na ně dopadalo dostatek slunečního záření, které je následně převedeno do elektrické energie. Většina údržby fotovoltaických panelů tedy obnáší jejich pravidelné čištění.

LístečekPřed čištěním nejprve panely odpojte od přívodu elektrického proudu. K čištění fotovoltaických panelů používejte šetrné čisticí prostředky, které jsou určeny přímo pro údržbu fotovoltaiky. Vyvarujte se hrubých materiálů k čištění jako jsou drsné houbičky a kartáče a také to nepřehánějte s četností čištění. Mohli byste totiž zbytečně poškrábat povrch fotovoltaických panelů. Optimální je mýt solární panely dvakrát ročně nebo podle potřeby a míry znečistění. Očištěné panely uveďte opět do provozu, až úplně uschnou.

Pravidelně také kontrolujte, zda fotovoltaické panely nepřekrývají větve stromů, a nebrání tak přístupu slunečního svitu. Na podzim může snižovat výkon fotovoltaických panelů spadané listí. V zimních měsících se zaměřte především na odstraňování sněhu z fotovoltaických panelů. V jarních a letních měsících je dobré zkontrolovat, jestli nejsou panely zaprášené nebo pokryté vrstvou pylu. Jednou za rok je také vhodné udělat vizuální kontrolu celého fotovoltaického systému a zaměřit se na případné povrchové poškození, a to především kabelů. Tato činnost se obvykle provádí souběžně s pravidelnou odbornou revizí celého systému. Revizní kontroly fotovoltaických panelů vycházejí z požadavků českých technických norem a je nutné je provádět v intervalech 1–4 roky podle typu vaší solární elektrárny a s ohledem na okolní vlivy. Samotnou revizi provádí odborníci s platným oprávněním.

Dbejte o správnou teplotu a úroveň nabití baterie

Součástí fotovoltaiky je často i baterie pro ukládání vytvořené energie (bateriové úložiště). Právě péče o baterie je podstatnou částí údržby fotovoltaického systému. Baterie jsou obvykle dodavatelskou firmou umístěné do prostoru, kde je pro ně zabezpečena stálá optimální pracovní teplota. Ta se u nejčastějšího typu lithiových baterií pohybuje v rozmezí 20–25 ℃.

Důležité je udržení správné hladiny nabití baterie, která se pohybuje mezi 30–90 %. Větší nabití nebo vyčerpání baterie totiž může způsobit její rychlejší opotřebení. Pro optimální nabití baterie slouží i tzv. regulátory nabití, které zabraňují přetížení a přehřátí baterie. Pokud je baterie napojena na řídicí software, pravidelně ho aktualizujte. Řídicí software umožňuje uživatelům monitorovat stav baterie, plánovat dobíjení a vybíjení a nastavovat různé parametry. Tento software může být přístupný prostřednictvím mobilní aplikace nebo webového rozhraní, případně může být externí, kdy jej řídí přímo odborná firma, která obvykle dělá i pravidelný servis.

Fotovoltaické panely, které nedosahují adekvátního výkonu, vyměňte

LístečekJe dobré sledovat výkon solární elektrárny, jestli stále pokrývá vaši spotřebu energie, jestli nedošlo k výraznému snížení účinnosti fotovoltaických panelů, a to vlivem jejich opotřebení. Výkon je dobré sledovat i z důvodu návratnosti vaší investice. 

Při samotném výběru fotovoltaiky se informujte u svého dodavatele fotovoltaiky, zda je ve vaší fotovoltaické elektrárně zabudován interní monitorovací systém na sledování výkonu panelů. Případně poptejte možnost zapojení externích monitorovacích systémů pro sledování výkonu.

Obvyklá životnost v současné době prodávaných fotovoltaických panelů je 25–30 let. Ke snížení jejich výkonu však může dojít i dříve. Případně je vhodné fotovoltaiku vyměnit i v momentě, kdy se opakuje četnost oprav. Nebo když jsou na trhu k dispozici výkonnější fotovoltaické technologie. 

Financování obnovy fotovoltaických panelů

Pořízení nových solárních panelů či dalších systémů potřebných pro chod vaší elektrárny lze financovat různými způsoby. Jedním z nich je i půjčka na udržitelné bydlení a v případě větších investičních rozsahů i hypotéka na udržitelné bydlení. Obě mají usnadněné vyřízení, co se týče dodávaných podkladů.

Demontáž fotovoltaických panelů nechte na odbornících

Výměnu nebo demontáž fotovoltaiky by měl vždy provádět odborník s elektrikářskou licencí, případně k demontáži proškolený technik. Dosloužilé fotovoltaické panely jenutné odvést do sběrného dvora, kde se postarají o jejich recyklaci. V některých případech odvoz vyřeší i odborná firma, která provádí demontáž.

Může se vám hodit

Půjčka na udržitelné bydlení

Půjčka na udržitelné bydlení

Získejte úrok od 3,19 % p. a.
od Modré pyramidy
Hypotéka na udržitelné bydlení

Hypotéka na udržitelné bydlení

Úroková sazba už od 5,09 % p. a.

Potřebujete poradit s financováním