Jak probíhá instalace tepelného čerpadla – stručný průvodce procesem

Instalace a zprovoznění tepelného čerpadla se liší podle toho, jaký druh technologie tepelného čerpadla jste vybrali. Záleží, odkud bude tepelné čerpadlo získávat zdroj pro tvorbu tepelné energie a na co bude vytvořená energie následně použita. I přes různá technologická řešení tepelných čerpadel, shoduje se proces zapojení čerpadla v několika standardních krocích.

Jak tedy takový proces instalace tepelného čerpadla vypadá?

Vyberte vhodné tepelné čerpadlo

LístečekSamotné instalaci tepelného čerpadla by měl předcházet pečlivý výběr, jaké tepelné čerpadlo je pro vaši nemovitost nejvhodnější. Existují různé druhy tepelných čerpadel, které se hodí jak do odlišných klimatických podmínek a lokalit, tak i pro různé účely použití. V tomto ohledu je vhodné zjistit si jaké druhy tepelných čerpadel jsou na trhu v nabídce a obrátit se s výběrem na výrobce tepelných čerpadel nebo instalační firmu, která s vámi projde všechny možnosti a doporučí vám řešení na míru.

Přípravné práce a jak je to se stavebním povolením

Před samotným zapojením tepelného čerpadla je nutné vybrat vhodné umístění čerpadla a konzultovat s odborníky i případné stavební práce, jako je zavedení inženýrských sítí k čerpadlu. V některých případech může instalace tepelného čerpadla vyžadovat i stavební povolení, a to například u čerpadel nad 10 kW. Povolení vyžaduje také zapojení tepelných čerpadel u historických budov a památek, v případě umístění čerpadla na hranici vašeho pozemku, nebo pokud zapojení čerpadla vyžaduje výrazný zásah do stavební konstrukce budovy. Je tedy dobré informovat se předem na místním stavebním úřadě.

Zapojení venkovní jednotky tepelného čerpadla

Po výběru správného tepelného čerpadla následuje v první fázi zapojení tzv. venkovní jednotky tepelného čerpadla. Tedy části, přes kterou proudí dovnitř čerpadla zdroj (vzduch, voda nebo geotermální teplo), který bude následně převeden na tepelnou energii.

Právě zapojení venkovní jednotky se bude výrazně lišit dle vybraného druhu typu čerpadla. Venkovní jednotku čerpadla typu vzduch-vzduch stačí umístit poblíž domu, kde využívá okolního vzduchu. U některých typů je dobré u výběru místa zohlednit vypouštění studeného vzduchu, ke kterému dochází, když tepelného čerpadla topí nebo ohřívá vodu. Studený vzduch se nemusí líbit některým rostlinám, nebo ani vám, když máte například v blízkosti bazén. Umístění čerpadla je vždy dobré konzultovat s dodavatelskou firmou.

Venkovní jednotku tepelného čerpadla typu voda-voda bude potřeba umístit do vybraného vodního zdroje. U něj bude třeba posoudit i míru znečištění, protože příliš znečištěná voda může ucpávat filtry tepelného čerpadla, a tím snižovat i jeho výkon a zvyšovat náklady na údržbu.

Pro čerpadlo země-voda bude instalace nejsložitější – vyžaduje totiž hlubinné umístění kolektorů a sond pod zemský povrch, což znamená realizaci několika vrtů. Hloubka těchto vrtů záleží podle podloží na vašem pozemku. Proto je dobré oslovit odbornou firmu – u složitějších instalací je to i nutností.

Zapojení vnitřní jednotky tepelného čerpadla

LístečekUvnitř domu je potřeba instalovat tzv. vnitřní jednotku tepelného čerpadla, skrze kterou se bude vytvořené teplo zužitkovávat, a to podle účelu tepelného čerpadla. Tedy buď pro ohřev vody, nebo pro vytápění a chlazení prostor. Vnitřní jednotky tepelných čerpadel se liší podle zvolené technologie. Ve stručnosti se dá říct, že hlavní rozdíly jsou v technickém řešení a to v počtu okruhů, ventilů, možnostmi regulace, ale i v rozměru.

Propojte venkovní a vnitřní jednotku tepelného čerpadla

Vnitřní a venkovní jednotku tepelného čerpadla propojíte pomocí izolovaných trubek. Zapojením trubek, kterými proudí chladicí médium, dochází zároveň k uzavření celého okruhu tepelného čerpadla.

Připojení tepelného čerpadla ke zdroji elektřiny

LístečekTepelná energie vzniká stlačováním zdroje v kompresoru čerpadla – a to pro svou činnost potřebuje přívod elektrické energie. Je nutné tedy připojit tepelné čerpadlo ke zdroji elektřiny, ať už v podobě fotovoltaických panelů nebo elektřiny z distribuční sítě. Pro fungování celého systému je nutné zprovoznit elektrickou jednotku čerpadla. Připojení k elektřině je nezbytné konzultovat s instalační firmou, protože u některých typů tepelných čerpadlem s vyšším výkonem je nutné posílit jističe.

Otestování, zda vše správně funguje

Po instalaci, zapojení a připojení tepelného čerpadla je nutné zkontrolovat zapojení, zda odpovídá doporučení výrobce včetně bezpečnostních a regulačních norem. Odborná firma vám následně nastaví tepelné čerpadlo na optimální výkon a vyzkouší, zda vše funguje, jak má.

Proškolení uživatele o obsluze a údržbě tepelného čerpadla

Pokud jste zapojení tepelného čerpadla svěřili instalační firmě, měla by vás proškolit a informovat také o provozu, pravidelné údržbě a správné obsluze čerpadla. Hodit se budou i tipy na rozpoznání základních poruch čerpadla a kontakt na servisní linku.

Jak financovat instalaci tepelného čerpadla

Ceny samotných tepelných čerpadel a příslušenství se liší podle druhu tepelného čerpadla. Různá bude i cena stavebních prací – jejich rozsahy budou u každé nemovitosti jiné, proto je vždy dobré se domluvit s instalační firmou, jestli tento typ prací zajišťují, nebo co je potřeba zajistit. Financovat jak pořízení tepelného čerpadla, tak stavební úpravy lze samozřejmě z vlastních zdrojů, nebo půjčkou na udržitelné bydlení, případně zvýhodněnou hypotékou na udržitelné bydlení.

Může se vám hodit

Půjčka na udržitelné bydlení

Půjčka na udržitelné bydlení

Získejte úrok od 3,19 % p. a.
od Modré pyramidy
Hypotéka na udržitelné bydlení

Hypotéka na udržitelné bydlení

Úroková sazba už od 5,09 % p. a.

Potřebujete poradit s financováním