Jak vybrat firmu pro instalaci fotovoltaiky

Při pořizování fotovoltaické elektrárny je důležitá nejen otázka kvality solárních panelů, ale také výběr dodavatele, kterému svěříte instalaci panelů a zprovoznění své elektrárny. Výrobci solárních panelů totiž nemusí poskytovat službu instalace, ale spolupracují s firmami, které se specializují na instalaci a zapojení panelů, případně i na servis a opravy. V praxi tito dodavatelé poskytují různé rozsahy služeb. Jak tedy vybrat vhodnou firmu pro instalaci fotovoltaiky právě pro váš projekt?

Nastavte si reálná očekávání a odolejte reklamním trikům

LístečekS nárůstem obliby solárních elektráren v Česku roste také množství firem, které nabízejí službu zapojení solárních panelů. Některé z těchto firem se snaží nalákat zákazníky na časově omezené či slevové akce, které tlačí spotřebitele k rychlému podpisu smlouvy. V těch se pak mohou skrývat nemilá překvapení. Kvalitní instalační firma naopak dá svému zákazníkovi dostatek času na pročtení celé smlouvy a podrobně mu vysvětlí i její obsah a postup celé realizace.

Důvěryhodná instalační firma také informuje svého zákazníka oreálných termínech dodání. Ty mohou být různé, v období vysoké poptávky se mohou pohybovat i v řádu měsíců. Značný čas si vyžádá i získání povolení od distributora k zapojení vaší solární elektrárny do distribuční sítě. Podobně je to i s uvedením termínů návratnosti vaší investice do fotovoltaiky, která se obvykle pohybuje v rozmezí 6–8 let, ale vždy je potřeba se řídit konkrétní kalkulací a výpočtem pro váš projekt.

Zajímejte se o kvalifikaci zaměstnanců a certifikace

Dobrým signálem o kvalitě instalační firmy je fungující, odborná, vstřícná a nápomocná zákaznická podpora, která zodpoví vaše dotazy. Rozhodující by měla být v případě instalace solárních panelů kvalifikovanost firmy, respektive zaměstnanců, kteří mají instalaci na starost. Ti by měli mít minimálně elektrikářskou licenci. Důvěryhodnější je však autorizovaná certifikace přímo od výrobce fotovoltaických panelů, se kterými instalační firma pracuje. Budete tak mít nejen jistotu, že firma dodrží při instalaci panelů všechny elektrické normy a stavební předpisy, ale i konkrétní instrukce výrobce solárních panelů.

V úvodní fázi projektu vaší sluneční elektrárny by se pak firma měla zajímat především o místo, kde budou umístěny panely. O tom však nejde rozhodnout od stolu. Jedním ze znaků spolehlivé instalační firmy je, že nejprve přijede na místo, kde chcete fotovoltaickou elektrárnu zapojit a posoudí, zda je záměr reálný. Případně doporučí vhodné řešení. A to vše před vypracováním cenové nabídky, protože jen posouzením situace na místě si může být instalační firma jistá, že vám připraví adekvátní a reálný rozpočet, za který je schopná zakázku kompletně realizovat.

Čtěte pozorně podmínky smlouvy a uvedený rozsah prací

Pro nastavení spolupráce je rozhodující smlouva a podmínky v ní uvedené. Zaměřte se především na záruky, které vám instalační firma poskytne na svou práci (na samotné panely poskytuje obvykle záruku výrobce). Například ve formě termínu dodání a rozsahu služeb, a to včetně penále za nedodržení těchto smluvních závazků. Zkušený dodavatel definuje i podmínky pro případné budoucí rozšiřování výkonu vaší sluneční elektrárny nebo pro zapojování nových technologií.

Ověřte si, že instalační firma poskytuje k zapojení fotovoltaických panelů i tzv. střídač, který přeměňuje solárními panely vytvořený stejnosměrný proud na proud střídavý. Bez něj nebude fotovoltaická elektrárna funkční. Standardem je i dodání baterie pro ukládání energie.

Požadujte vyčíslení celkové konečné ceny za fotovoltaiku a administrativní podporu

LístečekU kalkulace ceny se ujistěte, že dodavatel uvádí ve smlouvě finální částku, a to včetně všech nákladů. Nepřistupujte na případné vícenáklady na materiál, inflační doložku nebo na dodatečné náklady za vyřízení dotace. Zkušený dodavatel má totiž přehled o všech fázích projektu a dokáže vám tyto náklady v rozpočtu vyčíslit.

Platební podmínky jsou u těchto typů realizací standardně rozděleny na záloha a doplatek celkové ceny. Záloha se může pohybovat kolem 50 % celkové ceny, ale jsou na trhu i firmy, které požadují zálohy nižší, např. 10 % nebo fixní částku v nízkých desetitisících.

Spolehlivá instalační firma poskytuje zároveň i plnou administrativní podporu vašemu projektu.Například zajistí všechny podklady pro vyřízení žádosti o připojení fotovoltaické elektrárny do sítě, shromáždí veškerou projektovou dokumentaci a vypracuje smlouvu o připojení a revizní zprávu. Zkušení dodavatelé pak dokáží pomoct i s vyřízením dotací na fotovoltaiku.

Jak na financování fotovoltaiky

Pořízení a realizaci fotovoltaiky můžete financovat několika způsoby. Můžete je zaplatit ze svého, ale je tu i možnost financovat fotovoltaiku prostřednictvím zvýhodněné hypotéky na udržitelné bydlení nebo půjčky na udržitelné bydlení. Rozhodně stojí za to zjistit, jaké jsou k dispozici dotace na obnovitelné zdroje energie pro domácnosti, kam patří i fotovoltaika. Často využívaným dotačním programem je Nová zelená úsporám, která ale má svá pravidla.

V případě využití dotací, instalujte solární panely ideálně na střechu domu. Pokud to není možné, vyberete místo, které umožní umístit solární panely na speciální konstrukci. Dotaci můžete čerpat pouze v případě, že solární panely na konstrukci umožňují růst zeleně. S podklady a podáním dotační žádosti vám pomohou firmy provádějící instalaci fotovoltaiky na klíč.

Může se vám hodit

Půjčka na udržitelné bydlení

Půjčka na udržitelné bydlení

Získejte úrok od 3,19 % p. a.
od Modré pyramidy
Hypotéka na udržitelné bydlení

Hypotéka na udržitelné bydlení

Úroková sazba už od 5,09 % p. a.

Potřebujete poradit s financováním