Kolik stojí čistička šedé a dešťové vody

Technologie na úsporu vody jsou jedním z témat, na která můžete narazit při plánování rekonstrukce nebo stavby nového domu. Řešení může být několik –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ od jednoduchého zachytávání dešťové vody do sudů pod okapy až po sofistikované moderní technologie. Na trhu jsou v nabídce moderní nádrže, které dokážou u domů zachytávat dešťovou vodu a šedou vodu, tj. málo znečištěnou vodu z umyvadel a sprchy, kterou lze recyklovat pomocí systémů recyklace šedé vody. Použitá voda se po vyčištění dá využít nejen na zalévání zahrady, ale také na praní či splachování. Takové systémy mnohdy nejsou příliš finančně náročné a návratnost investice může být pro domácnost do 5 let. Pokud chcete na systémy využití šedé a dešťové vody čerpat dotace, musíte je spojit také s instalací dalších úsporných řešení. Proto je dobré na tato řešení myslet už v počátcích projektu.

Systém na využití dešťové a šedé vody

O finanční návratnosti investice do systému na využití šedé a dešťové vody rozhoduje především konkrétní typ objektu, jeho stáří, stávající rozvody inženýrských sítí, velikost a umístění. U běžných rodinných domů (s napojením na veřejný zdroj vody) se často finančně vyplatí mít jen systém pro zachytávání a využití dešťové vody bez systému pro recyklaci šedé vody.

LístečekVybudování složitějšího systému na pročištění a využití šedé vody (málo znečištěná voda například ze sprchy a umyvadel, kterou po pročištění můžete využít na praní nebo splachování toalety) je z hlediska finanční návratnosti a komfortu vhodné, pokud má daný objekt omezený zdroj vody. Jedná se typicky o domy, které z různých důvodů nejsou napojeny na veřejný vodovod či kanalizaci. Systémy pro šedou vodu jsou zajímavé také pro lidi, kteří si budují v domácnosti tzv. ostrovní systém.

Využití dešťové a šedé vody v rodinném domě – modelový příklad

plocha střechy domu 140 m2⁠⁠⁠⁠ / pozemek 600 m2 / 4členná rodina s průměrným stočným 130 Kč/m3

Na modelovém příkladu rodinného domu s pozemkem o výměře 600 m2 a domem s odvodňovací plochou 140 m2 (obvykle střešní plocha s cíleným odváděním vody pomocí přírodních nebo umělých zařízení – odvodňovacích systémů) lze spočítat návratnost investice do systému na zachycení a využití dešťové vody a pročištění šedé vody.

Čtyřčlenná rodina za vodné a stočné platí 130 Kč/m3 a bydlí v Jihomoravském kraji. Cena vodného a stočného i výše dotace na systémy využití dešťové nebo šedé vody se může lišit dle lokality umístění konkrétní stavby. U propočtu daných variant využíváme informace od dodavatele systémů pro úsporu vody, společnosti ASIO – jednoho z prověřených partnerů KB. Kalkulovanou návratnost investice ve variantách níže významně urychlují dostupné dotace. Bez získání dotace by se návratnost investice značně zpomalila.

Níže uvedené výpočty jsou orientační a pro konkrétní výpočet na konkrétní nemovitost je nutné vždy řešit tyto kalkulace individuálně, dle stavu, umístění a podmínek dané budovy.

Varianta A: Využití dešťové vody na splachování a pro zálivku zahrady

Návratnost u využití dešťové vody na splachování a zálivku zahrady je u modelového příkladu vyčíslena na přibližně 4–5 let. Rodina díky tomuto systému ušetří ročně až 70 m3 pitné vody a skrze dotace dokáže získat podporu až 46 450 Kč.

Modelový příklad A – popis technologie a projektu

LístečekU varianty A si rodina nechala zapustit pod zem válcovou akumulační nádrž o objemu 4,7 m3 s ponorným automatickým čerpadlem s tlakovým spínáním, samočisticím filtrem a automatickým systémem dopouštění vod z jiného zdroje. Nádrž samotná, i díky zapuštění v zemi, má prakticky neomezenou životnost. Vyžaduje ale jistou péči. Obecné doporučení je jakoukoli nádrž na vodu jednou ročně vypustit a vyčistit. Filtr čerpadla je vhodné měnit dle doporučení dodavatele. Údržba je tak velice podobná například péči o bazén.

 • Cena nádrže včetně dopravy a zapojení činila 79 800 Kč (včetně DPH).
 • Cena nezahrnovala stavební práce a přípravu na zapojení nádrže, které by konečnou cenu navýšily.
 • Cena za stavební práce je velice individuální a záleží jak na regionu, ve kterém stavba probíhá, na podloží a dalších zvolených materiálech i na tom, zda část prací probíhala svépomocí nebo prostřednictvím stavební firmy.
 • Konečná návratnost investice tedy může být kolem 5 let.

Modelový příklad A – základní shrnutí

 • roční úspora vody: 70 m3
 • roční úspora vody v Kč: 9 100 Kč
 • roční náklady na energie v Kč: 1 200 – 2 500 Kč
 • cena nádrže a doprava: 79 800 Kč
 • výše dotace: 46 450 Kč
 • návratnost (bez stavebních prací): 4–5 let
 • stavební práce – odhadovaná cena: 30 – 80 000 Kč

Varianta B: Využití dešťové vody pro zálivku zahrady a šedé vody pro splachování toalety

Oproti variantě A se v tomto modelovém příkladu kombinovaly systémy využití šedé a dešťové vody.

Návratnost byla u tohoto modelového příkladu vyčíslena na přibližně 10–12 let a rodina ušetří až 110 m3 pitné vody za rok. Dotace tuto variantu mohou podpořit částkou až ve výši 89 250 Kč.

U varianty B byla pod zem instalována stejná akumulační nádrž jako u varianty A (objem 4,7 m3 s ponorným automatickým čerpadlem s tlakovým spínáním, samočisticím filtrem a automatickým systémem dopouštění vod z jiného zdroje), kterou doplnila kompletní nadzemní čistírna šedých vod.

Cena tohoto systému včetně dopravy a zapojení činila 229 700 Kč (včetně DPH).

Stejně jako u varianty A nejsou do celkové ceny zahrnuty stavební práce, které celkový rozpočet i návratnost systému ovlivňují.

Modelový příklad B – základní shrnutí

 • roční úspora vody: 110 m3
 • roční úspora vody v Kč: 14 300 Kč
 • roční náklady na energie v Kč: 1 200 – 2 500 Kč
 • cena nádrže a doprava: 229 700 Kč
 • výše dotace: 89 250 Kč
 • návratnost (bez stavebních prací): 10–12 let
 • stavební práce – odhadová cena: 50 000 – 120 000 Kč


Pro domácnost existuje mnoho dalších variant systémů, jak vodou šetřit, nebo ji zachytávat a pomáhat tak půdě v období sucha. Uvedené příklady jsou výběrem z mnoha variant, které si můžete vybrat. Proto je vždy potřeba se řídit konkrétní kalkulací a výpočtem pro váš projekt a vše konzultovat s odborníky.

Jak financovat systémy pro využití šedé a dešťové vody

Financovat realizaci systému využití šedé a dešťové vody ze svého nebo prostřednictvím půjčky na udržitelné bydlení, v obou případech ideálně v kombinaci s dotací.

Dotační program Dešťovka

LístečekÚsporné systémy na využití šedé a dešťové vody lze financovat také s podporou dotačního programu Dešťovka, který spadá pod Novou zelenou úsporám. Dešťovka má několik významných omezení pro žadatele. Dotaci pro využití šedé či dešťové vody můžete čerpat pouze v kombinaci s jinými, typicky energetickými opatřeními. Z Dešťovky tedy dokážete čerpat finance pouze, když u rekonstrukce starého domu žádáte také o podporu na zateplení, výměnu zdroje tepla, instalaci fotovoltaické elektrárny, ohřev vody obnovitelnými zdroji, nebo zřízení rekuperace. U novostavby získá žadatel dotaci na využití šedé a dešťové vody u stavby domu v pasivním standardu s vyšším podílem využití obnovitelných zdrojů.

V případě, že splňujete podmínky pro žádost o dotaci, můžete získat podporu až ve výši:

 • 55 000 Kč, pokud budete využívat dešťovou vodu na zálivku zahrady,
 • 65 000 Kč pro využití dešťové vody na splachování a pro zálivku zahrady,
 • 105 000 Kč pro kombinaci systému šedé a dešťové vody pro splachování a zalévání zahrady.


Výsledná výše dotace závisí na objemu nádrže na vodu, vybraném opatření i lokalitě. Pokud se váš dům nachází v Karlovarském, Ústeckém, Moravskoslezském kraji, nebo některém z dalších podporovaných regionů, můžete očekávat vyšší podporu. Pro účely dotace můžete jako nádrž na zachycenou vodu použít starší vyčištěnou jímku, upravenou studnu, nebo novou nádrž, která bude ideálně umístěna pod zemí.

Může se vám hodit

Půjčka na udržitelné bydlení

Půjčka na udržitelné bydlení

Získejte úrok od 3,19 % p. a.
od Modré pyramidy
Hypotéka na udržitelné bydlení

Hypotéka na udržitelné bydlení

Úroková sazba už od 5,09 % p. a.

Potřebujete poradit s financováním