Recyklace a využití šedé a dešťové vody

Využití tzv. šedé a dešťové vody nabývá na významu jak u velkých budov, tak i u rodinných domů, v souvislosti se zvyšujícím se tlakem na efektivní hospodaření se zdroji a šetrným využíváním vody. Příklady využití šedé a dešťové vody se v praxi hodně liší dle typu stavby. V případě běžných rodinných domů pozvolna roste zájem o zařízení pro zadržování dešťové vody, a to díky dotačním příležitostem. Kvůli vyšším pořizovacím nákladům napříkald oproti  fotovoltaice se však stále jedná spíše o okrajovou záležitost. Využití šedé vody hraje roli hlavně při stavbě tzv. ostrovních systémů (domácnosti bez napojení na pitnou vodu a kanalizaci). Při výstavbě nových bytových domů či multifunkčních budov se objevují technická řešení spojená s úsporou pitné vody. Podívejme se blíž na jednotlivé způsoby využití šedé a dešťové vody a na důvody, proč bychom se měli o tyto formy recyklace vody zajímat.

Výhody recyklace šedé a dešťové vody

LístečekŠedou vodou jsou podle technických norem nazývány splaškové odpadní vody, které nejsou zatíženy organickými odpadními látkami. Jedná se o odtoky z koupelnových umyvadel, van, sprch, praček apod., nejedná se však o splaškovou vodu z toalet. Není vhodné napojovat do čističky odpad z kuchyňského dřezu, kde společně s vodou odtékají tuky a zbytky jídel. Recyklací šedé vody pak rozumíme znovuvyužití vody, která vzniká jako odpadní produkt v domácnosti nebo ve výrobě.

Dešťová voda je voda srážková, která může být ze střech budov zachycena do retenčních nádrží a využita k dalším účelům.

Mezi výhody recyklace šedé a dešťové vody patří:

 • Úspora vody
  Až polovina ze 100 litrů pitné vody, kterou průměrný Čech spotřebuje za den, by se dala nahradit vodou užitkovou. Typickým příkladem je splachování WC pitnou vodou. Využití šedé vody snižuje spotřebu pitné vody, což je důležité nejen v oblastech s omezeným přístupem k pitné vodě nebo v objektech závislých na stavu hladiny podzemních vod.

 • Snížení nákladů za vodné
  Méně vody čerpané z vodovodního řadu znamená také nižší měsíční náklady na vodu. Opětovným využitím vody lze totiž ušetřit za stočné, jelikož je místo odtoku do kanalizace voda znovu využita. Díky čištění může takto cirkulovat několikrát, než se použije například ke spláchnutí – samozřejmě záleží i na typu objektu. Znovuvyužitím šedých vod se dle odborníků dá uspořit přibližně 50 % denní spotřeby pitné vody.
 • Tato možnost úspor vody se však týká jenom rodinných domů, kde majitel dokáže sám rozhodnout o instalaci rozvodů šedé vody (majitel bytu v bytovém domě takovou možnost nemá). Šedá voda po přečištění totiž nesmí být vedena stejnými rozvody jako pitná voda, aby nedošlo ke kontaminaci. Z toho důvodu je nutné vybudovat dvojí rozvody vody, což je poměrně snadné u novostaveb, u stávajících budov bude tato úprava vyžadovat poměrně rozsáhlou rekonstrukci. Nicméně na trhu se objevují i nové technologie, které umožňují nainstalovat zařízení na recyklaci šedé vody do domů, ale i bytů bez potřeby měnit celé rozvody. Pokud na věc nahlížíme čistě z finančního hlediska, investice do šedé vody se při dnešních pořizovacích nákladech na technologii vyplatí jen v určitých případech a je vždy vhodné udělat si předem důkladnou analýzu nákladů a přínosů, případně vše konzultovat s odbornou firmou a nechat si připravit rozpočet realizace vč. vyčíslení návratnosti investice.

 • Nižší opotřebování spotřebičů
  Typickým příkladem je praní v pračce. Dešťová voda je měkká, což znamená, že se při jejím použití nevytváří takové množství vodního kamene jako při využití pitné vody a nedochází k zanášení spotřebičů a nutnosti používání čisticích prostředků proti vodnímu kameni. 

 • Certifikace budov
  Recyklací šedé vody také zlepšujete ekologické hodnocení budovy v rámci certifikačních systémů jako jsou LEED, BREEAM a další.

Technická řešení recyklace šedé a dešťové vody

Vybraná technická zařízení k zachycení, čištění a distribuci šedé a dešťové vody:

 • Čistírna šedých vod – využívá biologických procesů za přítomnosti vzduchu a je vybavena membránovým systémem, který efektivně odstraňuje většinu virů a bakterií z vody. Výsledná vyčištěná voda se nazývá „bílá voda“ a má kvalitu srovnatelnou s dešťovou vodou. Využití vyčištěné šedé vody můžeme jednoduše kombinovat s vodou dešťovou. Po přečištění lze oba tyto druhy vody vést stejnými rozvody.
 • Kořenové čističky využívají rostliny a mikroorganismy k čištění odpadní vody. Jsou vhodné pro menší obce nebo domácnosti, podmínkou je dostatečný prostor pro umístění samotné kořenové čističky na pozemku.
 • Retenční nádrže slouží k zachycení dešťové vody a jejímu skladování. Nádrže pro zachycení dešťové vody mohou v některých případech plnit i preventivní roli při ochraně před prudkými dešti. Jejich typ a vhodné umístění je třeba konzultovat s odborníky. Variant retenčních nádrží je více, zapuštěné do země a nebo mohou mít i formu jezírka. Pokud se rozhodnete pro „jezírkovou“ variantu nádrže, můžete tím zároveň vylepšit estetiku okolí a přispět k příjemnému mikroklimatu.

Způsoby využití šedé a dešťové vody ve firmě či domácnosti

Recyklovanou šedou a dešťovou vodu lze následně využít mnoha různými způsoby, například ke splachování, praní či zalévání zahrady. Navíc dešťová voda je ideální pro zavlažování rostlin.

LístečekŠedá voda představuje také potenciální zdroj tepelné energie, který se v současnosti téměř nevyužívá. Dobrá zpráva je, že technologie na obnovu tepla ze šedých vod již u nás existují. Šedá voda má vyšší počáteční teplotu než jiné druhy odpadních vod (například splaškové vody z toalet) a jedná se navíc o relativně čistý zdroj. To je způsobeno tím, že šedá voda vzniká z činností, které využívají vodu v domácnostech (např. mytí nádobí, sprchování), a tím pádem má přirozeně vyšší teplotu. Spotřeba energie na ohřev teplé užitkové vody (TUV) tvoří dnes přibližně 25–75 % celkových nákladů na energie v domácnostech. Technologie obnovy tepla ze šedých vod tak může být v budoucnu pravděpodobně jedním ze způsobů, jak snížit náklady na ohřev užitkové vody, případně celkové vytápění objektu.

Financování zařízení na využití šedé a dešťové vody

Pořízení a realizaci různých typů zařízení na využití šedé a dešťové vody lze financovat různými způsoby. Kromě vlastních zdrojů lze využít např. půjčku na udržitelné bydlení a pro případ větších realizací i hypotéku na udržitelné bydlení. Obě mají usnadněný proces vyřízením, co se týče dodávaných podkladů.

Může se vám hodit

Půjčka na udržitelné bydlení

Půjčka na udržitelné bydlení

Získejte úrok od 3,19 % p. a.
od Modré pyramidy
Hypotéka na udržitelné bydlení

Hypotéka na udržitelné bydlení

Úroková sazba už od 5,09 % p. a.

Potřebujete poradit s financováním