Tepelná čerpadla pro firmy: důvody a způsoby využití

Inovativní technologie v oblasti tepelných čerpadel nejen odpovídá na aktuální potřeby ohledně ochrany životního prostředí, ale také otevírá nové způsoby pro podniky, jak efektivněji využívat energii. Při výběru tepelného čerpadla pro firmu je vždy potřeba zohlednit potřeby vaší firmy a potřeby prostoru (budovy), jeho velikost, rozvržení a účel, ke kterému je využíván. V neposlední řadě zohledněte také venkovní prostorové, přírodní a klimatické podmínky. Každé tepelné čerpadlo totiž odvede jinou práci v jiných podmínkách. V článku se zaměříme na využití jednotlivých druhů tepelných čerpadel ve firmách a na to, jaké výhody firmám přináší.

Proč by firmy měly tepelné čerpadlo zvažovat

Důvodů, proč začít přemýšlet o využití tepelného čerpadla ve firmě, je několik. Mezi hlavní patří:

  • energetická účinnost technologie,
  • snižování nákladů provozu,
  • snižování CO2 firmy,
  • flexibilita technologie,
  • kombinovatelnost s jinými zdroji energie včetně obnovitelných.


LístečekČasto kvitovaným pozitivem tepelných čerpadel je jejich vysoká energetická účinnost. Tepelné čerpadlo nevyrábí teplo, pouze ho přenáší, proto ke svému chodu potřebuje jenom část elektřiny (přesněji 25 % energie je bráno ze sítě, zbylých 75 % z vnějšího prostředí). Dochází tedy k úspoře zdrojů energie, a tím ke snížení energetické spotřeby firmy. Toto hledisko jde ruku v ruce s ekonomickými výhodami. Správně zvolené tepelné čerpadlo dokáže efektivně využívat zdroje energie, čímž firmě výrazně snižuje náklady na vytápění, chlazení a provoz (ročně až o 60 %). Před samotným rozhodnutím, zda do tepelného čerpadla investovat, je nutné poradit se s odbornou firmou, která spočítá investice na pořízení a realizaci tepelného čerpadla, vč. nákladů s tím spojených a následně stanoví návratnost investice.

Tepelné čerpadlo svým principem snižuje spotřebu tradičních paliv, a tím i emise skleníkových plynů, které by jinak vznikaly. Firma tímto způsobem snižuje svoji ekologickou stopu a negativní dopad na životní prostředí.

Tepelná čerpadla jsou flexibilní technologií a mohou být navržena pro různé účely, včetně vytápění, chlazení a ohřevu teplé vody. Mohou být tedy efektivně využívána v různých typech firem s různými potřebami.

Tepelná čerpadla se dají kombinovat s dalšími zdroji obnovitelné energie, konkrétně s fotovoltaikou nebo termálními solárními kolektory. V kombinaci s fotovoltaikou pak může firma snížit své náklady na energie až o 70 %. Ovšem i instalace fotovoltaiky s sebou nese náklady, proto je opět nutné vše nechat spočítat odbornou firmou, zda-li je v místě kde se nachází vaše firma fotovoltaika realizovatelná a pokud ano, spočítat návratnost investice.

Využití tepelných čerpadel podle typu firmy a provozu

Výběr tepelného čerpadla by se měl uzpůsobovat prostředí, ve kterém bude sloužit. Nelze stoprocentně předpokládat, že jedno a to samé tepelné čerpadlo bude odvádět dobrou službu jak v průmyslovém podniku, tak v kancelářských prostorech. Aby bylo dosaženo co nejvyšší účinnosti, je nutné zohlednit typ provozu a potřeby, které od tepelného čerpadla vyžadujete.

V průmyslových podnicích se tepelná čerpadla mohou používat nejen k vytápění prostorů, ale i k jejich chlazení. Vhodným typem pro rozsáhlé průmyslové haly a budovy může být typ čerpadla vzduch-vzduch. U tohoto typu není vhodné použití v objektech čítajících více menších místností, naopak najde uplatnění ve velkých otevřených halách a průmyslových budovách. Nevýhodou tohoto typu tepelného čerpadla je ovšem to, že ho nelze použít na ohřev teplé užitkové vody. Dalším druhem vhodným pro tyto prostory je tepelné čerpadlo pracující na principu voda-voda. Tato technologie se hodí pro větší komerční objekty s dostupností velkého množství vody, která je díky své vysoké tepelné účinnosti vhodná pro průmyslová odvětví, která vyžadují vyšší teploty. Další druh tepelného čerpadla, země-voda, se pak hodí pro středně velké a menší průmyslové podniky.

Tepelné čerpadlo v kancelářských prostorech může plnit funkci nejen vytápění, ale také chlazení (klimatizaci) prostor, což pomáhá vytvářet příjemné pracovní prostředí pro zaměstnance i obchodní partnery firmy. V administrativních budovách lze bez problému využívat tepelné čerpadlo typu vzduch-voda. Umožní efektivní vytápění prostoru v zimě a klimatizaci v létě. Tepelné čerpadlo v mnoha případech může být integrováno do stávajících topných systémů v kancelářských prostorách. Tepelné čerpadlo voda-voda je vhodnou variantou pro budovy s dostupností vody a tepelné čerpadlo země-voda pro takové objekty, které se nacházejí v oblasti s vhodným geologickým podložím.

Jednotlivé typy firem a provozů mají odlišné nároky na výkon tepelného čerpadla, v závislosti na potřebách provozu. Například v případě obchodu s potravinami je většina provozu soustředěna do denních otevíracích hodin, proto je zde například možnost využití tepelného čerpadla v kombinaci s fotovoltaikou, což může představovat zajímavou variantu, jak snížit své výdaje za elektřinu provozu.

Jak financovat pořízení tepelného čerpadla pro firmy

Pořízení a celková realizace tepelného čerpadla pro firmy mohou být daňově uznatelnými náklady. Lze je financovat z firemních peněz, obvykle z investičních položek. Je možné využít také úvěr pro podnikatele.

Může se vám hodit

Profi úvěr

Profi úvěr

Podnikatelská půjčka až 5 milionů Kč

se schválením do 5 dnů

Potřebujete poradit s financováním