Tepelná čerpadla – údržba, provoz, likvidace

Tepelná čerpadla jsou oblíbenou zelenou technologií, kterou si pořizuje v Česku čím dál více domácností a tento trend bude stále narůstat. Dlouhodobě se u nás zvyšuje také množství domácností, v nichž je tepelné čerpadlo hlavním zdrojem vytápění. Jen v roce 2022 bylo na český trh dodáno přes 60 tisíc tepelných čerpadel. Aby však tepelné čerpadlo opravdu plnilo roli zelené a úsporné technologie, je nutné zohlednit i jeho životní cyklus, od jeho pořízení a správný provoz až po jeho likvidaci.

Tepelné čerpadlo z pohledu úspor

LístečekTo, nakolik je tepelné čerpadlo úsporné, lze určit několika způsoby. Ačkoliv může být pořizovací cena vyšší (tepelné čerpadlo do rodinného domu lze pořídit za cenu kolem 200 tisíc Kč, ale vždy záleží na konkrétním typu tepelného čerpadla a ostatních nutných realizacích), návratnost této investice bývá obvykle vyčíslena na 6–8 let. Možnost využití dotací na pořízení tuto investici zvýhodňuje. Tepelné čerpadlo dokáže snížit výdaje domácnosti za teplo až o 70 %  oproti nákladům na elektrokotel a až 50 % oproti plynovému kotli. Úspory nejsou pouze finanční, ale i energetické. Konkrétně tepelné čerpadlo typu vzduch-voda ušetří oproti elektrokotli až 70 % energie. Důvodem jeho velké obliby jsou i přiměřené provozní a servisní náklady během používání. Toto jde ovšem ruku v ruce s jeho správným provozem a dostatečnou údržbou.

Je potřeba správně nastavit parametry tepelného čerpadla

Předpokladem pro co nejvíce efektivní chod tepelného čerpadla a celého otopného systému je dobře nastavená regulace, například optimální stanovená teplota topné vody. Pokud se topná voda v okruhu ohřívá na zbytečně vysokou teplotu, snižuje se tím celková účinnost chodu tepelného čerpadla. V závislosti na aktuální teplotě země, vody nebo vzduchu (zdroje, ze kterého teplo čerpáme) a teplotě vody, kterou ohříváme, nás pak provoz stojí více či méně energie. Např. pokud budete od tepelného čerpadla chtít výrazně navýšit teplotu v domě v čase, kdy je teplota vzduchu venku nejnižší, tento výkon bude pro vás nákladnější, než kdybyste teplotu v domě pouze udržovali.

Pravidelná údržba tepelného čerpadla

Před samotnou realizací je dobré se poradit s odbornou firmou. Ne všechny typy tepelných čerpadel se dají instalovat kdekoli. Jakmile máme tento krok za sebou, přichází otázka, jak tepelné čerpadlo správně provozovat a jak ho co nejlépe udržovat.

Pro zachování vysoké účinnosti a dlouhé životnosti tepelného čerpadla je nutný jeho pravidelný servis. Doporučený interval je ovšem alespoň jednou ročně. Jak často tepelné čerpadlo servisovat odbornou firmou záleží na provozu a zda je čerpadlo využíváno sezónně, či celoročně. Další věcí, kterou je dobré sledovat, je jeho spotřeba elektřiny.

LístečekÚdržbu vyžaduje i otopná soustava jako celek. Aby se dosáhlo maximální účinnosti tepelného čerpadla, je vhodné dbát zejména na pravidelné čištění filtru tepelného čerpadla, který zachytává nečistoty, a proto se snižuje časem jeho průchodnost. Dalším důležitým úkonem údržby je odvzdušnění otopné soustavy či doplnění vody. Zavzdušněná otopná tělesa neumožňují dostatečný průtok topné vody, což vede ke snižování účinnosti čerpadla. Nutno podotknout, že tato udržovací opatření nejsou výhradně spojena s tepelnými čerpadly, jedná se o standardní úkon, který pro správně a účinné fungování vyžadují i jiné topné zdroje, například odvzdušnění radiátorů apod.

Jak likvidovat tepelné čerpadlo, když doslouží

Životnost tepelného čerpadla se může vyšplhat až na 20 let. V případě, že tepelné čerpadlo doslouží, je potřeba jej zlikvidovat. Výrobce má ze zákona povinnost čerpadlo zpětně odebrat a zajistit následnou recyklaci. Tento úkon je pro uživatele bezplatný. Vysloužilý spotřebič od vás tedy přebere dodavatel či instalatér, případně je možné jej zavézt do smluvní prodejny nebo na jiné místo zpětného odběru.

Jak financovat pořízení tepelného čerpadla

Ceny tepelných čerpadel a realizace při jejich instalaci jsou různé podle druhu tepelného čerpadla. Různé jsou i rozsahy stavebních prací potřebných pro celkovou realizaci. Pořízení tepelného čerpadla i provedení stavebních úprav lze financovat například půjčkou na udržitelné technologie nebo zvýhodněnou hypotékou na udržitelné bydlení.

Může se vám hodit

Půjčka na udržitelné bydlení

Půjčka na udržitelné bydlení

Získejte úrok od 3,19 % p. a.
od Modré pyramidy
Hypotéka na udržitelné bydlení

Hypotéka na udržitelné bydlení

Úroková sazba už od 5,09 % p. a.

Potřebujete poradit s financováním