Environmentální udržitelnost

Zmírňujeme dopad naší činnosti na životní prostředí

Jsme na cestě k uhlíkové neutralitě

Výzev se nebojíme. I proto jsme na cestě k uhlíkové neutralitě do roku 2050 v souladu se závazkem Net Zero Banking Alliance. Již nyní děláme maximum, abychom do roku 2026 naši vlastní uhlíkovou stopu (Scope 1 a 2) snížili na nulu. Oproti základnímu roku 2019 se nám již podařilo emise snížit o 44 %, přičemž emise v přepočtu na jednoho klienta byly 13,5 kg CO2e. V roce 2021 jsme také začali nakupovat elektrickou energii pocházející z obnovitelných zdrojů, ta nyní činí 59 % celkové spotřebované elektrické energie. Měření vlastní uhlíkové stopy je důležitou součástí našeho odpovědného podnikání.

Uhlíková stopad

V přiložených dokumentech najdete firemní politiku v oblasti klimatických změn a naše závazky, které budeme postupně naplňovat.

Oblasti environmentální udržitelnosti

Uklízíme Česko

Už několik let podporujeme jako hlavní partner dobrovolnickou akci Ukliďme Česko. Naši zaměstnanci se tak dobrovolně připojují k úklidům ve vybraných lokalitách.

Ukliďme Česko