Environmentální udržitelnost

Zmírňujeme dopad naší činnosti na životní prostředí

Do roku 2026 chceme být uhlíkově neutrální

Výzev se nebojíme. I proto jsme se zavázali naši emisní uhlíkovou stopu snižovat tak, aby se Komerční banka v roce 2026 mohla prohlásit za uhlíkově neutrální. Za rok 2022 došlo k dalšímu významnému snížení uhlíkové stopy. Oproti základnímu roku 2019 jsme snížili emise již o 44 % a emise v přepočtu na jednoho klienta byly 13,5 kg CO2e. V roce 2021 jsme také začali nakupovat elektrickou energii pocházející z obnovitelných zdrojů, ta nyní činí 59 % celkové spotřebované elektrické energie. Měření vlastní uhlíkové stopy je důležitou součástí našeho odpovědného podnikání. 

V přiložených dokumentech najdete firemní politiku v oblasti klimatických změn a naše závazky, které budeme postupně naplňovat.

Uhlíková stopad

V přiložených dokumentech najdete firemní politiku v oblasti klimatických změn a naše závazky, které budeme postupně naplňovat.

Oblasti environmentální udržitelnosti

Uklízíme Česko

Už několik let podporujeme jako hlavní partner dobrovolnickou akci Ukliďme Česko. Naši zaměstnanci se tak dobrovolně připojují k úklidům ve vybraných lokalitách.

Ukliďme Česko