Ocenění

Podívejte se, jaká ocenění jsme dostali za odpovědné podnikání

Mastercard Banka roku 2022

Ze slavnostního večera jsme si odnesli ocenění Mastercard Banka roku 2022. Kromě hlavního titulu Banka roku 2022 jsme obhájili první místo v kategorii Korporátní banky roku a získali jsme ocenění Banka bez bariér. Zároveň jsme si odnesli i 2. místa v kategoriích Privátní banka roku, Zodpovědná banka roku a Hypotéka roku.

Banka roku 2021
udržitelná banka roku

Udržitelná banka roku & Korporátní banka roku 2021

Ze slavnostního vyhlášení výsledků 20. ročníku soutěže Banka roku 2021 jsme si odnesli hned 4 prestižní ceny. Na příčku nejvyšší mezi 14 nominovanými bankami nás odborná porota vyzdvihla v jedné z hlavních kategorií - Korporátní banka roku. Na pomyslné zlato jsme dosáhli rovněž v nově udělovaném ocenění Udržitelná banka roku, kde porota hodnotí ohleduplnost podnikatelského přístupu firmy vůči životnímu prostředí, zaměstnancům i společnosti jako takové - tzv. ESG (Environment, Social and Governance). Bronz jsme si pak vysloužili za Hypotéku roku a coby Privátní banka roku.

Banka roku 2021
udržitelná banka roku

ESG rating

Asociace společenské odpovědnosti nás zařadila mezi TOP 10 velkých českých firem, které udržitelným podnikáním žijí.  ESG Rating se zaměřuje na všechny tři oblasti, které tato zkratka zastupuje – tedy na řízení environmentálních (Environmental), sociálních (Social)i správních (Governance) rizik a příležitostí v dané firmě.

udržitelná banka roku

TOP Odpovědná velká firma + reporting

Platforma pro udržitelné podnikání v Česku, Byznys pro společnost, každý rok oceňuje firmy, které to s udržitelností a odpovědným podnikáním myslí vážně. Tedy takové, které se dlouhodobě a strategicky věnují rozvoji udržitelnosti, mají pozitivní přínos pro zaměstnance a společnost, snižují svůj dopad na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení.

V soutěži TOP Odpovědná firma jsme získali dvě ocenění, a to v kategorii TOP Odpovědná velká firma a cenu za reporting v oblasti udržitelnosti.

udržitelná banka roku

V rámci této soutěže si v roce 2021 odnesl náš generální ředitel a předseda představenstva Jan Juchelka titul Top Odpovědný leader roku pro oblast udržitelnosti. Cena se udělovala osobnosti, která se významným způsobem zasloužila o rozvoj a propagaci společenské odpovědnosti firem, udržitelného přístupu k podnikání a může sloužit jako vzor a inspirace ostatním.

Jan Juchelka

Zlatá koruna

Zabodovali jsme ve 21. ročníku soutěže finančních produktů Zelená koruna. První místo jsme získali v kategorii Zelená koruna za naši Půjčku na udržitelné technologie. V soutěži zabodovaly i další naše produkty: první místo v kategorii Leasing pro podnikatele získal produkt Profi auto a bronzovou medaili z kategorie Hypotéky vybojovala naše Hypotéka.

udržitelná banka roku

Bankovní inovátor

Z vyhlašování cen Hospodářských novin Visa Nejlepší banka 2022 jsme si odnesli ocenění v kategorii Bankovní inovátor. V hlasování ceny veřejnosti uspěla naše iniciativa sdílení bankomatů s MONETA Money Bank, která přináší dostupnější služby našim klientům a ve výsledku i energetickou úsporu. V mezičase se přidaly i další banky a nyní sdílíme už více než 2 000 bankomatů. Dvě ceny si odnesla také naše KB Pojišťovna.

TOP Odpovědná velká firma

MSCI ESG a S&P SAM

Pravidelně jsme hodnoceni ratingovými agenturami MSCI ESG a S&P SAM, které hodnotí udržitelný přístup firem a komplexní vliv podnikání na společnost a životní prostředí. V ratingu MSCI ESG jsme v roce 2022 poskočili z hodnocení BBB na hodnocení AA.

S&P logo
MSCI logo

FTSE4Good Index Series

Jsme první českou bankou, která je od roku 2018 součástí jednoho z hlavních světových indexů společensky odpovědných firem - FTSE4Good Index Series. Index sestavuje společnost FTSE Russell (The Financial Times Stock Exchange Group). FTSE4Good Index Series identifikuje společnosti, které jsou aktivní v přístupu k ochraně životního prostředí, udržují si vysokou úroveň v oblasti sociální i v oblasti firemního řízení. Měření je prováděno na základě globálně uznávaných standardů.

V rámci indexu FTSE4Good jsme se posunuli z loňského hodnocení 3,3 bodů o čtyři desetiny vpřed na 3,7 bodů (z maxima 5 možných bodů).

FTSE4Good