Udržitelnost bereme vážně

Podívejte  se, jaká ocenění jsme dostali za odpovědné podnikání

Udržitelná banka roku & Korporátní banka roku

Ze slavnostního vyhlášení výsledků 20. ročníku soutěže Banka roku 2021 jsme si odnesli hned 4 prestižní ceny. Na příčku nejvyšší mezi 14 nominovanými bankami nás odborná porota vyzdvihla v jedné z hlavních kategorií - Korporátní banka roku. Na pomyslné zlato jsme dosáhli rovněž v nově udělovaném ocenění Udržitelná banka roku, kde porota hodnotí ohleduplnost podnikatelského přístupu firmy vůči životnímu prostředí, zaměstnancům i společnosti jako takové - tzv. ESG (Environment, Social and Governance). Bronz jsme si pak vysloužili za Hypotéku roku a coby Privátní banka roku.

       

Ceny SDGs

Předávání Cen SDGs patří v ČR již od roku 2017 k prestižním událostem v oblasti udržitelnosti. Za myšlenkou oceňovat projekty, které plní cíle udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN, stojí Asociace společenské odpovědnosti. Podařilo se nám získat první místo v kategorii Reporting, do které jsme se přihlásili s naším Reportem o udržitelnosti za rok 2020.

TOP Odpovědný leader v udržitelnosti

V rámci prestižního ocenění TOP Odpovědná firma 2021, které oceňuje udržitelné podnikání a odpovědné chování firem v ČR, si odnesl náš generální ředitel a předseda představenstva Jan Juchelka titul Top Odpovědný leader roku pro oblast udržitelnosti. Cena se uděluje osobnosti, která se významným způsobem zasloužila o rozvoj a propagaci společenské odpovědnosti firem, udržitelného přístupu k podnikání a může sloužit jako vzor a inspirace ostatním.

TOP Odpovědná velká firma

Komerční banka se zařadila mezi TOP 25 Odpovědných velkých firem, což je ocenění pro odpovědné velké firmy, které systematicky, komplexně, strategicky a inovativně rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti a angažují se ve všech hlavních oblastech CSR.

FTSE4Good Index Series

Jsme první českou bankou, která je od roku 2018 součástí jednoho z hlavních světových indexů společensky odpovědných firem - FTSE4Good Index Series. Index sestavuje společnost FTSE Russell (The Financial Times Stock Exchange Group). FTSE4Good Index Series identifikuje společnosti, které jsou aktivní v přístupu k ochraně životního prostředí, udržují si vysokou úroveň v oblasti sociální i v oblasti firemního řízení. Měření je prováděno na základě globálně uznávaných standardů.

MSCI ESG a S&P SAM

Pravidelně jsme hodnoceni ratingovými agenturami MSCI ESG a S&P SAM, které hodnotí udržitelný přístup firem a komplexní vliv podnikání na společnost a životní prostředí.

 

Nejlepší banka ČR od časopisu The Banker

Komerční banka byla prestižním časopisem The Banker oceněna jako nejlepší banka České republiky. Porota ocenila především její aktivity v posledním roce i udržitelný přístup. V hodnocení za rok 2021 byl kladen velký důraz na to, které banky stály v čele pomoci zákazníkům a širší ekonomice a nejlépe se přizpůsobily potřebám dlouhodobého růstu v souvislosti s globálními změnami.