Podnikáme s respektem
k budoucnosti

Zmírňujeme dopad naší činnosti na životní prostředí

Do roku 2026 chceme být uhlíkově neutrální

Výzev se nebojíme. I proto jsme se zavázali naši emisní uhlíkovou stopu snižovat tak, aby se Komerční banka v roce 2026 mohla prohlásit za uhlíkově neutrální. Při měření naší uhlíkové stopy za rok 2019 jsme zjistili, že na jednoho klienta byly naše emise 21,3 kg CO2e. Za rok 2021 došlo k podstatnému snížení uhlíkové stopy. Oproti základnímu roku 2019 jsme snížili emise již o 32,5 % a emise na klienta byly 14,7 kg CO2e. V roce 2021 jsme také začali nakupovat elektrickou energii pocházející z obnovitelných zdrojů v objemu 10 % celkové spotřebované elektrické energie. Měření vlastní uhlíkové stopy je důležitou součástí našeho odpovědného podnikání. 

V přiložených dokumentech najdete firemní politiku v oblasti klimatických změn a naše závazky, které budeme postupně naplňovat. 


Carbon Footprint Management Standard V1 Certificate  (663 kB, PDF)
Plán řízení uhlíkové stopy 2022 (704 kB, PDF)
Plán řízení uhlíkové stopy - scope list (108 kB, PDF)
Procesní mapa KB (51 kB, PDF)
Firemní politika v oblasti klimatických změn (906 kB, PDF)

Dobrovolnictví

Už několik let podporujeme jako hlavní partner dobrovolnickou akci Ukliďme Česko. Naši zaměstnanci se tak dobrovolně připojují k úklidu ve vybraných lokalitách. Současně také pomáhají i v jiných oblastech, často ve spolupráci Nadace Jistota na sociálních projektech. Zaměstnanci také každoročně darují krev.