Podnikáme s respektem
k budoucnosti

Zmírňujeme dopad naší činnosti na životní prostředí

Do roku 2026 budeme uhlíkově neutrální

Výzev se nebojíme. I proto jsme se zavázali naši emisní uhlíkovou stopu snižovat tak, aby se Komerční banka v roce 2026 mohla prohlásit za uhlíkově neutrální. Při měření naší uhlíkové stopy za rok 2019 jsme zjistili, že na jednoho klienta byly naše emise 23,0 kg CO2e. Meziročně jsme tyto emise snížili o 35 % a za rok 2020 emise na klienta činily 15,2 kg CO2e. Ke snížení došlo téměř ve všech 18 identifikovaných zdrojích emisí, které KB vykazuje. Je to důležitý krok na naší cestě k uhlíkové neutralitě.

V přiložených dokumentech najdete firemní politiku v oblasti klimatických změn a naše závazky, které budeme postupně naplňovat.


Carbon Footprint Management Standard V1 Certificate  (139 kB, PDF)
Plán řízení uhlíkové stopy 2020 (802 kB, PDF)
Plán řízení uhlíkové stopy 2020 - scope list (108 kB, PDF)
Plán řízení uhlíkové stop 2019 (664 kB, PDF)
Procesní mapa KB (382 kB, PDF)
Firemní politika v oblasti klimatických změn (906 kB, PDF)

Nakládání s odpadem

Dost bylo plastu

Protože plasty a jejich spotřeba jsou u nás žhavé téma, stali jsme se členem iniciativy Dost bylo plastu, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí České republiky. V rámci interního systému jsme už v roce 2018 zrušili možnost objednávání vody v PET lahvích a používání jednorázového plastového nádobí. Ročně tak uchráníme naši planetu od více než 70 000 PET lahví a 100 000 plastových kelímků. Zároveň jsme naše kuchyňky vybavili sodobary a zásobili standardním omyvatelným nádobím.

Karta z recyklovaného materiálu

S redukcí plastového odpadu to myslíme vážně, a proto máme pro své klienty nové platební karty z recyklovaného plastu.

eko karta KB z recyklovaných plastůNabízíme zatím nejekologičtější platební kartu, která je z více než 85 % vyrobená z recyklovaných materiálů. Každá taková karta ušetří planetu o 7g CO2 a nevzniká kvůli ní zbytečný plast na jedno použití. Pomáháme tak nejen snižovat uhlíkovou stopu, ale přispíváme i k redukci odpadu.

V rámci Ekonomické olympiády jsme se zeptali českých studentů, na jakou konkrétní oblast by se podle vás měla současná celosvětová společnost nejvíce zaměřit a zlepšit ji. Odpověď byla jednoznačná. Více než 55 % mladých lidí uvedlo jako nejdůležitejší oblast životního prostředí. Není tedy náhoda, že novou ekologickou kartu z recyklovaného plastu poskytujeme od ledna 2021 právě studentům ke studentskému účtu G2.

Karta zaujme svým složením, atypickým designem na výšku a personalizací na zadní straně.

Ukliďme Česko

Už několik let podporujeme jako hlavní partner dobrovolnickou akci Ukliďme Česko. I naši zaměstnanci se tak dobrovolně připojují k úklidu ve vybraných lokalitách. Například v roce 2019 pomohlo uklízet odpadky 250 našich zaměstnanců na více než 20 místech po celé České republice. Ani nepříznivé podmínky v roce 2020 naše zaměstnance neodradily a téměř stovka z nich se do úklidových akcí opět zapojila.

Třídíme odpad

V posledních letech snižujeme množství vyprodukovaného odpadu díky nastavení nových pravidel pro snížení produkce odpadů v Komerční bance. Není nám lhostejné, kolik odpadu vyprodukujeme a kam se následně dostane. Proto byl na všech (i těch nejmenších) pobočkách zaveden systém základního třídění odpadů.

Snižování spotřeby energií

Projekt Enectiva

V roce 2019 jsme zahájili projekt Enectiva, který porovnává údaje o spotřebách energií s technickými parametry objektů, jako je využívání objektů, počty pracovníků, klimatické podmínky aj. Software vyhodnocuje údaje a výsledkem jsou hodnoty, kterých bychom měli dosahovat. Na základě uvedených vyhodnocení provádíme detailní kontroly v místech s nadlimitními spotřebami energií.

Navíc se v návaznosti na náš závazek o uhlíkové neutralitě chystáme na postupný přechod na zelenou energii od roku 2021 a nákup zelené energie budeme postupně navyšovat.

Energetické certifikáty

Naše dvě administrativní budovy v Praze 5 – Stodůlkách získaly energetické certifikáty BREEAM a LEED, které potvrzují jejich energetickou úspornost z komplexního hlediska. Tedy jak se podílí na emisi skleníkových plynů, jejich vliv na znečištění, jak nakládají s odpady, jaký je management pozemku atp.


Administrativní budova KB ve Stodůlkách oceněná certifikátem LEED Gold a BREEAM

LED osvětlení

Ve většině budovách máme nainstalováno LED osvětlení, které přináší finanční i energetické úspory.  

Jezdíme na elektřinu

Naši vozovou flotilu jsme rozšířili o sedm elektromobilů, čímž jsme přispěli k dalšímu snižování emisí CO2. Aktuálně evidujeme meziroční úsporu ve výši 2 %.


Jezdíme s respektem k budoucnosti v elektromobilech Nissan Leaf

Další aktivity v oblasti environmentální udržitelnosti

Nový koncept poboček s důrazem na udržitelnost

V pražských Dejvicích jsme otevřeli nový pobočkový koncept, který podporuje digitální, bezpapírovou komunikaci s klienty i klientskou samoobsluhu, případně asistovanou samoobsluhu. S novým konceptem přichází také nový obslužný model, který postupně zavádíme do distribuční sítě. Způsob práce s klientem se přizpůsobuje tomu, jak se mění potřeby a zvyklosti klientů. Klienti jsou zvyklí vyřešit hodně věcí online a bankéř se čím dál tím víc profiluje jako poradce a finanční kouč. Toto reflektuje také členění prostoru poboček. 

V Dejvické pobočce jsme kladli důraz také na aspekty udržitelnosti jako například osvětlení prostoru, vybavení pobočky nebo třeba čištění vzduchu. Pro podlahy jsme použili koberec z recyklovaného nylonu, naopak u stropu jsou podhledové akustické lamely vyrobené z recyklovaných PET lahví.

Dali jsme se na včelaření

Šetrný přístup k životnímu prostředí jsme posunuli ještě o kousek dál – na střechu kancelářské budovy Komerční banky ve Stodůlkách jsme nainstalovali 10 včelích úlů. V okrajových částech měst se včelařilo od nepaměti a v současné době je včelaření ve městech trendem. Včely tu totiž mají ideální podmínky – je tu bohatá druhová skladba rostlin, mírné podnebí a téměř se tu nepoužívá chemie. Med, který se produkuje na okrajích měst, je podle včelařů kvalitnější než venkovský, což potvrzují i pravidelné laboratorní testy. Sklenice včelího medu vyprodukovaného na naší střeše jsme použili také pro charitativní účely.Více informací nalzente v naší tiskové zprávě.

Vztahy s dodavateli

Vztahy s dodavateli zakládáme na zákonném, efektivním, spravedlivém a čestném jednání. Od našich obchodních partnerů očekáváme vedle dodržování smluvních závazků také dodržování všech zákonných i etických pravidel včetně ochrany životního prostředí a boje s korupcí. Obchodní vztahy navazujeme pouze s těmi, kteří mají dobrou pověst, kteří se při svém podnikání zabývají pouze zákonnými činnostmi a jejichž prostředky pocházejí z legitimních zdrojů. Uzavřením smlouvy dodavatelé deklarují respektování závazků a dodržování povinností uvedených v Chartě odpovědných nákupů, Kodexu chování skupiny a Kodexu ochrany proti korupci a zneužívání pravomoci veřejného činitele. Tyto dokumenty jsou uveřejněny na stránkách Dodavatelé.

Environmentální a sociální závazky

Při správě finančních prostředků klientů bereme v potaz respektování environmentálních a sociálních principů. Vědomě se tak podílíme na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a společnost. Všechny závazky týkající se této oblasti zveřejňujeme zde.