V KB nejsme lhostejní

Zajímáme se o prostředí, ve kterém žijeme. Proto neustále zavádíme taková opatření, která snižují náš provozní dopad na okolí – tedy například šetrně nakládáme s energiemi, snižujeme množství odpadů, hlídáme si náklady na dopravu.

Dost bylo plastu

Protože plasty a jejich spotřeba jsou u nás žhavé téma, stali jsme se členem iniciativy Dost bylo plastu, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí. Už vloni na podzim jsme zrušili možnost objednávání vody v PET lahvích a jednorázového plastového nádobí. Ročně tak uchráníme naši planetu od více než 70 000 PET lahví a 100 000 plastových kelímků. Zároveň jsme naše kuchyňky vybavili sodobary a posílili nádobím.

Dali jsme se na včelaření

Šetrný přístup k životnímu prostředí jsme posunuli ještě o kousek dál – na střechu kancelářské budovy KB ve Stodůlkách jsme nainstalovali 10 včelích úlů. V klášterních zahradách nebo okrajových částech měst se včelařilo od nepaměti. Včely tu totiž mají ideální podmínky – je tu bohatá druhová skladba rostlin, mírné podnebí a téměř se tu nepoužívá chemie. Med, který se produkuje na okrajích měst, je podle včelařů kvalitnější než venkovský, což potvrzují i pravidelné laboratorní testy.

Snižování spotřeby energií

Energetické certifikáty BREEM a LEED
Naše dvě administrativní budovy v Praze 5 – Stodůlkách získaly tyto certifikáty, které potvrzují jejich energetickou úspornost z komplexního hlediska. Tedy jak se podílí na emisi skleníkových plynů, jejich vliv na znečištění, jak nakládají s odpady, jaký je management pozemku atp.


Administrativní budova KB ve Stodůlkách oceněná certifikátem LEED Gold a BREEM

LED osvětlení
V některých pobočkách jsme nainstalovali LED osvětlení, díky kterému ročně uspoříme zhruba 800 000 Kč.

Jezdíme na elektřinu
Naši vozovou flotilu jsme rozšířili o sedm elektromobilů, čímž jsme přispěli k dalšímu snižování emisí CO2. Aktuálně evidujeme meziroční úsporu ve výši 2 %.


Jezdíme s respektem k budoucnosti v elektromobilech Nissan Leaf

Nakládání s odpady

Třídíme odpad, recyklujeme tonery i staré mobilní telefony. Každá naše pobočka má svůj systém třídění, který jí vyhovuje nejvíc. Myslíme i na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Ukliďme Česko
Už několik let podporujeme dobrovolnickou akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ jako hlavní partner. Umožňujeme tak i našim zaměstnancům, aby se připojili k úklidu ve vybraných lokalitách. Například vloni 250 našich zaměstnanců uklízelo odpadky na více než 20 místech po celé ČR.

Vztahy s dodavateli

Vztahy s dodavateli zakládáme na zákonném, efektivním, spravedlivém a čestném jednání. Od našich obchodních partnerů očekáváme vedle dodržování smluvních závazků také dodržování všech zákonných i etických pravidel včetně ochrany životního prostředí a boje s korupcí. Obchodní vztahy navazujeme pouze s těmi, kteří mají dobrou pověst, kteří se při svém podnikání zabývají pouze zákonnými činnostmi a jejichž prostředky pocházejí z legitimních zdrojů.