Pomáháme životnímu prostředí

Úspora energií, méně odpadů a nižší náklady na dopravu, to vše se sledováním uhlíkové stopy

Do roku 2026 budeme uhlíkově neutrální

Výzev se nebojíme. I proto jsme se zavázali svoji emisní uhlíkovou stopu snižovat tak, aby se KB v roce 2026 mohla prohlásit za uhlíkově neutrální. Při měření naší uhlíkové stopy za rok 2019 jsme zjistili, že na jednoho klienta jsou naše emise 23,0 kgCO2e. Zároveň nejvíce emisí skleníkových plynů máme ze spotřeby elektrické energie v kancelářích, pobočkách a školících centrech. Přijímáme různá opatření, a i nadále se chystáme monitorovat naše emise. V přiložených dokumentech najdete firemní politiku v oblasti klimatických změn a naše závazky, které budeme postupně naplňovat.

Firemní politika v oblasti klimatických změn (906 kB, PDF)
Plán řízení uhlíkové stopy (664 kB, PDF)

Dost bylo plastu

Protože plasty a jejich spotřeba jsou u nás žhavé téma, stali jsme se členem iniciativy Dost bylo plastu, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí. Už vloni na podzim jsme zrušili možnost objednávání vody v PET lahvích a jednorázového plastového nádobí. Ročně tak uchráníme naši planetu od více než 70 000 PET lahví a 100 000 plastových kelímků. Zároveň jsme naše kuchyňky vybavili sodobary a posílili nádobím.

Máme první kartu z recyklovaného materiálu!

S redukcí plastového odpadu to myslíme vážně, a proto jsme vyrobili nové platební karty z recyklovaného plastu. 

eko karta KB z recyklovaných plastů

Vyvinuli jsme zatím nejekologičtější platební kartu, která je z více než 85 % vyrobená z recyklovaných materiálů. Každá taková karta ušetří planetu o 7g CO2 a nevzniká kvůli ní zbytečný plast na jedno použití. Pomáháme tak nejen snižovat uhlíkovou stopu, ale přispíváme i k redukci odpadu.

V rámci Ekonomické olympiády jsme se zeptali českých studentů, na jakou konkrétní oblast by se podle vás měla současná celosvětová společnost nejvíce zaměřit a zlepšit ji. Odpověď byla jednoznačná. Více než 55 % mladých lidí uvedlo jako nejdůležitejší oblast životního prostředí. Není tedy náhoda, že novou ekologickou kartu z recyklovaného plastu poskytneme už v lednu 2021 právě studentům ke studentskému účtu G2.

Karta zaujme svým složením, atypickým designem na výšku a personalizací na zadní straně. Světlo světa spatří už na konci tohoto roku.

Dali jsme se na včelaření

Šetrný přístup k životnímu prostředí jsme posunuli ještě o kousek dál – na střechu kancelářské budovy KB ve Stodůlkách jsme nainstalovali 10 včelích úlů. V klášterních zahradách nebo okrajových částech měst se včelařilo od nepaměti. Včely tu totiž mají ideální podmínky – je tu bohatá druhová skladba rostlin, mírné podnebí a téměř se tu nepoužívá chemie. Med, který se produkuje na okrajích měst, je podle včelařů kvalitnější než venkovský, což potvrzují i pravidelné laboratorní testy.

Snižování spotřeby energií

Energetické certifikáty BREEM a LEED
Naše dvě administrativní budovy v Praze 5 – Stodůlkách získaly tyto certifikáty, které potvrzují jejich energetickou úspornost z komplexního hlediska. Tedy jak se podílí na emisi skleníkových plynů, jejich vliv na znečištění, jak nakládají s odpady, jaký je management pozemku atp.


Administrativní budova KB ve Stodůlkách oceněná certifikátem LEED Gold a BREEM

LED osvětlení
V některých pobočkách jsme nainstalovali LED osvětlení, díky kterému ročně uspoříme zhruba 800 000 Kč.

Jezdíme na elektřinu
Naši vozovou flotilu jsme rozšířili o sedm elektromobilů, čímž jsme přispěli k dalšímu snižování emisí CO2. Aktuálně evidujeme meziroční úsporu ve výši 2 %.


Jezdíme s respektem k budoucnosti v elektromobilech Nissan Leaf

Nakládání s odpady

Třídíme odpad, recyklujeme tonery i staré mobilní telefony. Každá naše pobočka má svůj systém třídění, který jí vyhovuje nejvíc. Myslíme i na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Ukliďme Česko
Už několik let podporujeme dobrovolnickou akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ jako hlavní partner. Umožňujeme tak i našim zaměstnancům, aby se připojili k úklidu ve vybraných lokalitách. Například vloni 250 našich zaměstnanců uklízelo odpadky na více než 20 místech po celé ČR.

Vztahy s dodavateli

Vztahy s dodavateli zakládáme na zákonném, efektivním, spravedlivém a čestném jednání. Od našich obchodních partnerů očekáváme vedle dodržování smluvních závazků také dodržování všech zákonných i etických pravidel včetně ochrany životního prostředí a boje s korupcí. Obchodní vztahy navazujeme pouze s těmi, kteří mají dobrou pověst, kteří se při svém podnikání zabývají pouze zákonnými činnostmi a jejichž prostředky pocházejí z legitimních zdrojů. Uzavřením smlouvy dodavatelé deklarují respektování závazků a dodržování povinností uvedených v Chartě odpovědných nákupů, Kodexu chování skupiny a Kodexu ochrany proti korupci a zneužívání pravomoci veřejného činitele. Tyto dokumenty jsou uveřejněny na stránkách Dodavatelé.