Environmentální udržitelnost

Zmírňujeme dopad naší činnosti na životní prostředí

Jsme na cestě k uhlíkové neutralitě

Výzev se nebojíme. I proto jsme na cestě k uhlíkové neutralitě do roku 2050 v souladu se závazkem Net Zero Banking Alliance. Již nyní děláme maximum, abychom do roku 2026 uhlíkovou stopu vlastního provozu snížili na nulu. Oproti základnímu roku 2019 se nám již podařilo emise snížit o více než 60 %. V roce 2021 jsme také začali nakupovat elektrickou energii pocházející z obnovitelných zdrojů, ta nyní činí téměř 100 % celkové spotřebované elektrické energie. Měření vlastní uhlíkové stopy je důležitou součástí našeho odpovědného podnikání.

Uhlíková stopad

V přiložených dokumentech najdete firemní politiku v oblasti klimatických změn a naše závazky, které budeme postupně naplňovat.

Oblasti environmentální udržitelnosti

Uklízíme Česko

Už několik let podporujeme jako hlavní partner dobrovolnickou akci Ukliďme Česko. Naši zaměstnanci se tak dobrovolně připojují k úklidům ve vybraných lokalitách.

Ukliďme Česko