Jak vypadá mobilita nové generace?

Téměř každý nějakým způsobem využívá dopravu. I když zrovna nejezdíme žádným dopravním prostředkem, spotřebováváme produkty, které se k nám musí určitým způsobem dostat. Na rozdíl od segmentu energetiky, kde v České republice emise klesají, ty z dopravy od roku 1990 stále rostou. Doprava je tak v České republice hned druhým největším producentem emisí. Jaká řešení nabízí čistá mobilita?

Udržitelnost mění sektor e-commerce

Nedávná zpráva panelu OSN pro změnu klimatu přinesla informace o tom, co již mnozí z nás tuší – změna klimatu dosáhla bodu, kdy se velká města stanou neobyvatelnými, pokud se nepodaří okamžitě společně snížit emise skleníkových plynů. Dopravní průmysl spotřebovává 30 % světové energie a uvádí se, že se podílí z 23 % na celkových světových emisích skleníkových plynů způsobených spalováním fosilních paliv. Pandemie covid-19 sice tento vzestupný trend narušila tím, že způsobila drastické omezení letecké a pozemní dopravy, ale podle nedávných prognóz dochází opět k jejímu oživení, a dokonce akceleraci.

Co je to čistá mobilita

Do spektra čisté mobility spadá veškerá doprava, tedy i ta nákladní. Pojďme se ale nyní zaměřit na tu osobní, automobilovou dopravu a ukažme si nové trendy v ní. Dojíždění za prací značně ovlivňuje kvalitu života ve městech, kde je soustředěna většina populace. Ministerstvo životního prostředí udává, že dochází i k častému překračování limitů pro zdravotně škodlivé látky. Zdravotní důsledky rizikových emisí jsou dokonce násobně vyšší než ty z dopravních nehod. Hlavním cílem čisté mobility je proto především snižování zdravotně rizikových emisí z dopravy.

Elektromobily – synonym čisté mobility

Když se řekne čistá mobilita, většina z nás si vybaví elektromobil. Velkou výhodou elektromobilů je lokálně bezemisní jízda a zároveň velmi tichý provoz. Zvláště ve městech tedy nezhoršují kvalitu života emisemi ani hlukem. Nabíjí se velmi levně a pohodlně doma nebo v práci, díky poměrně husté síti nabíjecích stanic je ale lze nabíjet třeba i v průběhu nakupování v obchodním domě. Ideální je samozřejmě napájení elektřinou z obnovitelných zdrojů. Elektromobily jsou zatím ale výrazně dražší. Možné řešení přináší výhodné financování na koupi těchto automobilů, které nabízíme pod hlavičkou ESSOX.

Prohlédnout si nabídku od essox

Auto

Ekologický vodík

Pro vodíková auta, co se týká infrastruktury, to zatím ve srovnání s elektromobily nevypadá úplně dobře. Největší nevýhodou vodíku je, že se nedá natankovat doma a člověk je závislý na síti plnicích stanic, které jsou prakticky raritou. Z pohledu ekologie však vodíkový pohon jasně vyhrává. Dále je jeho velkou výhodou rychlé tankování v řádu minut, stejně jako u tradičních paliv, a relativně dlouhý dojezd. Nicméně v praxi ukázalo, že vodík není až tak praktický. Má relativně náročný pohonný systém, v autě jsou velké tlakové nádoby, palivový článek a k tomu ještě elektromotor a baterie. Prostor v kufru tedy bývá velmi omezený.

Počet aut na plyn a bioCNG také roste

Zemní plyn se stále více ukazuje jako životaschopné palivo nejen pro osobní auta. Roste také prodané množství zeleného plynu bioCNG, který produkují upravené bioplynové stanice. Jde o ekologické palivo s mnohem přijatelnější uhlíkovou stopou, než má běžný zemní plyn. Výhodou bioCNG je jeho technologická dostupnost. Česká republika disponuje celkovým počtem 219 stanic a je tak třetí nejpočetnější sítí v Evropě.

Možností, jak snížit svou uhlíkovou stopu v oblasti dopravy, je tedy celkem dostatek. Pokud však reálně chceme přejít na klimaticky neutrální dopravu, měli bychom se zaměřit také na to, jakou roli doprava hraje ve fungování společnosti. Emise se totiž dají ušetřit i jinak. Například promyšlenou výstavbou měst, díky které se lidé nebudou muset přepravovat na tak velké vzdálenosti, nebo také přehodnocením současné automobilové kultury.

Udržitelností k čistší planetě i vyšším výnosům

Podniky, které vlnu udržitelnosti podchytí už od začátku a začlení její principy do svého fungování, získají konkurenční výhodu, a tím i více zákazníků. Navíc mohou dosáhnout nižších nákladů, a tedy vyšších výnosů. Ptáte se, jak je to možné? Jako příklad můžeme uvést zavedení cirkulárních obalů, které snižují náklady na výrobu dalších obalů, využívání obnovitelných zdrojů energie či omezení plýtvání vstupních surovin. Motivací pro odpovědné e-shopy tak není jenom kompenzace nebo prevence dopadu jejich činnosti, ale i snížení nákladů.

Udržitelnost však nezahrnuje pouze environmentální aspekty. Odpovědné e-shopy věnují pozornost např. také zajištění bezpečných podmínek pro zaměstnance, slušnému zacházení s nimi a vyplácení adekvátního platu, férovému jednání a dodržování podmínek v dodavatelském řetězci či podpoře komunity a hlavně transparentnosti.

Čistší planeta

Tento článek vznikl ve spolupráci s CIRA Advisory.