Na cestě k udržitelnosti

Měníme se pro lepší budoucnost

O CO JDE?
O plíce planety, i ty naše

Už není čas ptát se, zda je klimatická změna skutečný problém. Je na čase změnit naše chování a najít způsob, jak snížit ekologickou zátěž naší planety. 

Co děláme pro udržitelný rozvoj?

Uhlíková neutralita znamená, že nebudeme vypouštět do ovzduší žádný oxid uhličitý (CO2). Ten, který vyprodukujeme v rámci naší činnosti, budeme kompenzovat. Celosvětově je třeba dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050, pokud máme udržet nárůst globální teploty pod hranicí 1,5 °C.

Oceňujeme snahu klientů zmírnit environmentální dopady a podporujeme takové projekty, které pomáhají přírodě i společnosti. V roce 2020 jsme poskytli 140 investičních úvěrů s environmentálním nebo sociálně pozitivním účelem pro korporátní klienty a podnikatele. 

Komerční banka se rozhodla ustoupit od financování klientů spojených s těžbou nebo používáním uhlí, zejména v energetice a teplárenství. Pomáháme tak vytvářet tlak na tyto společnosti k jejich transformaci na čistší zdroje energie. Zavázali jsme se postupně do roku 2030 úplně ustoupit od financování aktivit klientů v uhelném sektoru.

V našem portfoliu máme produkty, které klientům umožňují snazší přechod na udržitelný životní styl. Klienti si mohou pořídit například fotovoltaickou elektrárnu na střechu, rekuperační jednotky, zařízení na zachytávání dešťové vody nebo zařízení na recyklaci šedé vody. Dále nabízíme financování elektromobilů nebo investování do odpovědných fondů.

Pro poskytování poradenských služeb v oblasti dotací, energetiky, obnovitelných zdrojů, cirkulární ekonomiky a odpadového hospodářství jsme u nás zřídili speciální poradenský tým KB Advisory.

Nabízíme zatím nejekologičtější platební kartu, která je z více než 85 % vyrobená z recyklovaných materiálů. Každá taková karta ušetří planetu o 7g CO2 a nevzniká kvůli ní zbytečný plast na jedno použití. Pomáháme tak nejen snižovat uhlíkovou stopu, ale přispíváme i k redukci odpadu.

Podepsali jsme Memorandum ČBA pro udržitelné finance, ve kterém jsme společně s ostatními bankami potvrdili závazek vytvářet podnikatelské prostředí, které povede k udržitelnému a společensky odpovědnému rozvoji země. Členské banky ČBA založily Komisi pro udržitelné finance, jejíž předsedkyní byla zvolena Hana Kovářová, ředitelka pro strategii značky a komunikaci v KB. Tato komise se bude dlouhodobě zabývat otázkou, jak mohou banky konkrétně přispívat k vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj Česka.

Už několik let podporujeme jako hlavní partner dobrovolnickou akci Ukliďme Česko. Stovky našich zaměstnanců každý rok zbaví přírodu zbytečného odpadu. Po celé České republice tak pravidelně napomáháme k udržování čistější přírody.

Od začátku roku 2020 systematicky a cíleně prověřujeme environmentální a sociální rizika korporátních klientů, především společností působících v citlivých sektorech. Prověřování provádí environmentální experti KB.

V září 2020 jsme podepsali Evropskou Chartu diverzity. Signatáři Charty vidí dlouhodobý úspěch podnikání v lidech, především v jejich schopnostech a kvalifikaci. Snaží se proto vytvářet takové pracovní prostředí, ve kterém se každý může co nejlépe realizovat a rozvíjet – bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, etnický původ, národnost, náboženství, věk, sexuální orientaci, zdravotní stav nebo světový názor.

Dlouhodobě usilujeme o to, aby naše produkty a služby byly vstřícné v mnoha ohledech. Jedním z nich je požadavek na dostupnost a použitelnost pro všechny skupiny klientů, včetně těch s handikepem. Myslíme tak na klienty s fyzickým handikepem, poruchou sluchu či zraku.

Podcast LOOPA Vojty Kovala

Podcast LOOPA Vojty Kovala přináší pravidelný přísun informací z oblasti udržitelnosti. Poslechněte si epizodu s naším generálním ředitelem Janem Juchelkou, ve které popsal přístup KB k udržitelnosti a proč je důležité se tomuto tématu věnovat. Aktuální díl podcastu najdete v přehrávači vpravo.

Spotify    Apple Podcasts 

Otevřeně udržitelně
O co jde, se dozvíte v naší sérii videí

Podnikáme udržitelně

Podívejte se, co dalšího jako banka děláme pro udržitelnou budoucnost.

Více informací