KB API

Bankovnictví bez hranic. Získejte aktuální data a informace
a ovládejte účty ve vaší aplikaci díky KB API

Partner Service

PŘÍMÝ PŘÍSTUP
K ÚČTU pilot

Stahujte jednoduše a bezpečně transakční historii a zůstatky na vašich účtech

Co to dělá?

Služba Přímý přístup k účtu (ADAA) poskytuje bezpečný přístup k informacím:

  • Transakční historii účtů klienta, ke kterým má přístup (i jako zmožněná osoba
  • Zůstatkům na bankovních účtech
  • Okamžité notifikace o pohybech na účtu na API

Informace k transakční historii jsou poskytovány k běžným účtům klienta Komerční banky.

Informace k zůstatkům jsou poskytovány v následujícím detailu:

  • Účetní zůstatek 
  • Disponibilní zůstatek (včetně karetních blokací) 

Podmínky používání

Předpokladem pro využívání produktu Přímý přístup k účtu (ADAA) je nutné mít vystavený certifikát, který je pro Komerční Banku důvěryhodný. O certifikáty je nutné zažádat u:

Podporujeme jeden z níže uvedených typů certifikátů:

  • Zaměstnanecký kvalifikovaný certifikát
  • Firemní Kvalifikovaný certifikát

Služba Přímý přístup k účtu (ADAA) vyžaduje certifikát, který musí obsahovat Název organizace a IČO. Při žádosti o certifikát je potřeba tuto skutečnost klientem explicitně uvést.

Při práci doporučujeme dodržovat pravidla obezřetného přístupu k bezpečnosti dat a systémů, naše doporučení najdete na stránkách Pravidla obezřetného přístupu

Příklady

Transakce okamžitě

Eshopy, klubové spolky, sdružení, kde se platí členské příspěvky, ti všichni potřebují aktivně a pracovat s platbami. Ideálně hned po připsání platby na účet. Služba Přímý přístup k účtu (ADAA) umožní v reálném čase získávat informace o platbách, které následné klienti použijí ve svých procesech, ať je expedice zboží u e-shopů, párování faktur u účetních společností. 

Řízení finančních toků

Informace o zůstatcích klienti využívat pro aktivní řízení finančních toků. Je možné hlídat zůstatky na jednotlivých účtech a pak následně podle výsledků mohou inicializovat další akce.
Například upozornění, že zůstatek na běžném účtu klesl pod určitou úroveň. 

Cena

Služba Přímý přístup k účtu (ADAA) je poskytovaná bezplatně.

 

Jak služba funguje

1. Klient se přihlásí do aplikace, která již má implementovanou podporu služby Přímý přístup k účtu (ADAA). V této aplikaci bude klient s daty i následně pracovat. 

2. Klient v aplikaci musí udělit souhlas aplikaci a ke stahováním dat. Souhlas je udělován pomocí některé z dostupných bankovních autentizačních metod:

       a. Bezpečnostní heslo
       b. Osobní certifikát v souboru
       c. Osobní certifikát na čipové kartě
       d. KB Klíč

3. Souhlas se uděluje na dobu určitou. Maximální doba je 12 měsíců.

4. Po udělení souhlasu je aplikace třetí strany  připravena na stahování dat a práci s transakční historií.

Přehled všech služeb API

Podívejte se, jaké další služby API můžete využít

Testovací prostředí (Sandbox)

Příklady volání API

Bude pro vás toto API užitečné?

766 lidí 
hlasovalo