Partnerství

Spojili jsme síly pro udržitelné podnikání a rozvoj země

Sdílíme bankomaty s dalšími bankami

Vy můžete vybírat z více bankomatů, my šetříme energii na provoz a snižujeme naši uhlíkovou stopu.

Přečtěte si víc

Institut cirkulární ekonomiky

Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN), který firmám pomáhá s reálným přechodem z lineárního na cirkulární fungování, spouští s finanční podporou Komerční banky stipendijní vzdělávací program pro maminky a tatínky na mateřské a rodičovské dovolené. Vybraní kandidáti se díky němu budou moci zapojit do dalšího ročníku online kurzu Cirkulární zadávání za symbolickou cenu.

Také Nadace KB v roce 2021 navázala partnerství s Institutem cirkulární ekonomiky (INCIEN). Nadace společně s Institutem pracují na nastavení lepších podmínek ve veřejném zadávání a soukromých nákupech.

INCIENT

Česká bankovní asociace

Komise pro udržitelné finance

Členské banky ČBA založily v roce 2021 Komisi pro udržitelné finance, jejíž předsedkyní byla zvolena Hana Kovářová, ředitelka pro strategii značky a komunikaci v KB. Tato komise se bude dlouhodobě zabývat otázkou, jak mohou banky konkrétně přispívat k vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj Česka.

Memorandum pro udržitelné finance

V roce 2021 jsme podepsali Memorandum ČBA pro udržitelné finance, ve kterém jsme společně s ostatními bankami potvrdily závazek vytvářet podnikatelské prostředí, které povede k udržitelnému a společensky odpovědnému rozvoji země.

česká bankovní asociace

Byznys pro společnost

V roce 2021 jsme se připojili k Byznysu pro společnost, největší platformě pro odpovědné podnikání v České republice. Byznys pro společnost pomáhá firmám nastavovat a rozvíjet principy trvale udržitelného podnikání a CSR.

BPS

Udržitelný e-shop

Komerční banka, společnost Visa, Heureka a Asociace společenské odpovědnosti společně připravily projekt Udržitelný e-shop. Jeho cílem je identifikovat a označit e-shopy, které usilují o udržitelný provoz a myslí na dopady svého podnikání. Díky tomu se zákazníci, pro které je kritérium udržitelnosti důležité, mohou při nákupech snadněji rozhodnout. Projekt má zároveň podpořit a motivovat prodejce v přechodu na udržitelný model podnikání.

auto
loga

Asociace společenské odpovědnosti

V roce 2021 jsme se stali členem Asociace společenské odpovědnosti, největší iniciativy společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v Česku. Cílem Asociace je dosáhnout toho, aby se společenská odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku.

asociace

Uklízíme Česko

Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která každý rok probíhá na území celé České republiky. Komerční banka tuto akci podporuje již od roku 2018. 

Ukliďme česko

Darujeme krev

V prostorách Komerční banky se několikrát ročně koná darování krve, které zajišťuje mobilní transfuzní stanice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Darování se pravidelně účastní zaměstnanci celé Skupiny KB a všechny termíny pro darování jsou vždy zcela naplněny. Jsme velice rádi, že naši zaměstnanci pravidelně darují krev i v jiných regionálních transfuzních stanicích.

Darování krve

Jezdíme do práce na kole

Podporujeme bezmotorové cestování, a proto se každoročně účastníme květnové výzvy Do práce na kole. Dlouhodobě zlepšujeme podmínky na pracovišti a usnadňujeme zaměstnancům dojíždění na kole.

kola

Pomáháme s Nadací Komerční banky

Významnou podporu získává Nadace Komerční banky přímo od zaměstnanců Skupiny KB. Ti se na činnostech nadace každoročně podílejí formou pravidelného příspěvku, jednorázového daru nebo zapojením se do některé z benefičních akcí.