Jak dát odpadu druhý život?

Podle veřejných zdrojů v roce 2020 třídilo odpad 73 % obyvatel České republiky a dohromady se vytřídilo přes 713 000 tun využitelného odpadu. Reálně se ovšem recykluje jen část těchto odpadů. Například u plastů je to méně než polovina. Nejlepší je tedy vzniku odpadu aktivně předcházet. Toho docílíme například jeho znovuvyužitím. Jak na to?

Udržitelnost mění sektor e-commerce

Třídění vs. recyklace

Pojmy třídění a recyklace se často zaměňují. Třídění je aktivita, kterou vykonávají občané. Recyklace je následný proces, zajišťovaný firmami, které využívají odpad jako druhotnou surovinu a dávají ji tzv. druhý život.

V České republice je míra třídění relativně vysoká. Většina z nás je k tomu totiž od malička vedena s tím, že je to nenáročná aktivita, která pomáhá planetě. Navíc je průměrná docházková vzdálenost kontejnerů na tříděný odpad odhadována na pouhých 90 metrů. Snadná dostupnost hraje v míře třídění důležitou roli. V drtivé většině případů nalezneme v kontejnerových hnízdech kontejnery na třídění papíru, skla a plastů. Stále častěji se začínají objevovat i kontejnery na nápojové kartony či kovový odpad. V třídění bioodpadu (a zejména kuchyňských odpadů) však ještě pokulháváme.

Poptávka po recyklátech stoupá

O recyklaci a udržitelnosti se v dnešní společnosti mluví stále častěji. Ať už jsou změny, jejichž cílem je efektivnější třídění a recyklace, zaváděny legislativní cestou, či díky tlaku a poptávce zákazníků, vzniká stále více iniciativ, jež recykláty využívají.

Z plastového recyklátu se vyrábí třeba obaly na kosmetiku a drogerii, lavičky, kompostéry, ale i platební karty. V Komerční bance ve spolupráci s karetními asociacemi vydáváme platební karty z 85 % z již recyklovaného plastu. Kartu jsme začali nabízet nejprve mladým lidem, kteří obecně nejvíce tíhnou k ekologickému smýšlení, ke studentskému účtu G2. Pomáháme tak nejen redukovat odpad, ale také snižovat uhlíkovou stopu. Za rok 2021 jsme jich vydali více než 30 000, při čemž každá karta ušetří 7 g CO2, čili 210 kg CO2.

eko karty

Že se jedná o krok správným směrem, nám potvrdilo také vítězství v průzkumu IPSOS, v rámci kterého byly naše karty z recyklátu spotřebiteli označeny jako nejlepší inovace podle potenciálu a předstihly dokonce i iPhone 12.

Od roku 2022 eko karty postupně nahradí stávající plastové karty u všech našich produktů.

Více o eko kartách

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne

Jak už bylo řečeno, primárně je nejlepší se vzniku odpadu vyhýbat. To můžete ovlivnit nejen jako zákazníci svou volbou, ale také jako producenti lepším designem výrobků. Důležitou roli má samozřejmě i stát a jeho legislativa. Když už vám ale nějaký odpad vznikne, zkuste se zamyslet, jestli by se před vyhozením nedal ještě nějak využít. Například některé krabičky od potravin se dají opakovaně použít a ze starých časopisů, obalů či PET lahví můžete s dětmi tvořit umělecká díla. Prázdné obaly od drogerie a kosmetiky můžete znovu naplnit v bezobalových obchodech i některých konvenčních drogeriích.

sportovni hry

Jelikož čím dál tím více nakupujeme přes internet, mohou se nám doma hromadit krabice – ty můžete v době Vánoc využít na zabalení dárků. Někdy jsou zásilky vyplněny lýkem, které se dá využít jako výplň pro křehké dárky, nebo jako stužka. Na zabalení dárků můžete dokonce využít i obyčejné papírové tašky z hnědého papíru, které stačí ozdobit přírodními dekoracemi či malůvkami. Pokud pro ně využití nenajdete, můžete je odnést na jedno ze sběrných míst na www.kamsnim.cz a poslat je do dalšího kola.V Komerční bance jsme zavedli třeba znovupoužitelný kelímek na kávu ve firemní kavárně nebo RE-krabičku v kantýně. Oblíbenou aktivitou je i swap, neboli výměna oblečení nebo čehokoli jiného.

Udržitelností k čistší planetě i vyšším výnosům

Podniky, které vlnu udržitelnosti podchytí už od začátku a začlení její principy do svého fungování, získají konkurenční výhodu, a tím i více zákazníků. Navíc mohou dosáhnout nižších nákladů, a tedy vyšších výnosů. Ptáte se, jak je to možné? Jako příklad můžeme uvést zavedení cirkulárních obalů, které snižují náklady na výrobu dalších obalů, využívání obnovitelných zdrojů energie či omezení plýtvání vstupních surovin. Motivací pro odpovědné e-shopy tak není jenom kompenzace nebo prevence dopadu jejich činnosti, ale i snížení nákladů.

Udržitelnost však nezahrnuje pouze environmentální aspekty. Odpovědné e-shopy věnují pozornost např. také zajištění bezpečných podmínek pro zaměstnance, slušnému zacházení s nimi a vyplácení adekvátního platu, férovému jednání a dodržování podmínek v dodavatelském řetězci či podpoře komunity a hlavně transparentnosti.

Tento článek vznikl ve spolupráci s CIRA Advisory.