Vstupte s námi do světa udržitelného investování

I v oblasti financí se klade stále větší důraz na ochranu životního prostředí. Dnes už nezáleží jen na samotné výnosnosti investice, ale i na tom, jak taková investice zatěžuje naši planetu. Termíny jako jsou odpovědné investice a kritéria pro udržitelné investování (ESG) jsou proto čím dál tím více skloňovány. Podívejme se tedy pod pokličku těmto pojmům a také na to, jaké možnosti vám v oblasti udržitelných investic nabízíme.

Co jsou to odpovědné investice

Co jsou to odpovědné investice

V kontextu politiky EU jsou odpovědné investice takové, které odpovídají kritériím pro udržitelné investování (tzv. ESG kritériím). Ta zohledňují ekonomický růst, v rámci kterého dochází ke snižování nepříznivého dopadu na životní prostředí (E - environment), berou v úvahu sociální oblast (S - social) a způsoby řízení (G - governance). Kritéria ESG tak vedou k dlouhodobým investicím do udržitelných aktivit a projektů. Environmentální kritérium zohledňuje například spotřebu energie, nakládání s odpady a nakládání s vodou. Sociální kritérium se věnuje vztahům se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a komunitami v místě působení firmy. Zatímco kritérium způsobů řízení hodnotí například vedení společnosti, audity, kontroly a práva akcionářů.

Proč jsou odpovědné investice potřeba

Udržitelné investice ze své podstaty směřují zejména do tzv. zelených projektů, které podporují udržitelný rozvoj a přechod na klimaticky neutrální hospodářství. Zároveň pomáhají plnit cíle Zelené dohody EU, která si klade za cíl snížit počet emisí do roku 2030 o 55 % v porovnání s rokem 1990. K dosáhnutí tohoto cíle plánuje Evropská unie mezi lety 2021 až 2030 investovat přibližně 350 miliard eur ročně. I když se evropské fondy snaží o podporu klimatické neutrality, nejsou schopné zajistit veškeré finanční prostředky k naplnění cílů. Odpovědné investování zde proto hraje klíčovou roli.

Jak začít odpovědně investovat

Jak začít odpovědně investovat

Jako jednotlivci nedokážeme čelit všem výzvám spojeným s klimatickými změnami. Společně to ale zvládnout můžeme – odpovědně investovat a podpořit tak společnosti, které tvoří lepší svět. Jednou z možností, jak začít, jsou podílové fondy ESG. Prostředky z těchto fondů jsou použity na financování projektů, které podporují udržitelný růst. V Komerční bance nabízíme pod hlavičkou Amundi např. fond CPR Food For Generations, KBI Water Fund, CPR Ivest – Climate Action či KBI Global Sustainable Infrastructure Fund.

Tento článek vznikl ve spolupráci s CIRA Advisory.