Investujte a zmírněte dopady inflace

Už od 500 Kč měsíčně

Investice do firem, které tvoří udržitelnou budoucnost

Investovat jde pravidelnějednorázově

Možná ochrana úspor před inflací

Udržitelné fondy

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Na pobočce

Domluvte si schůzku v den i čas, který vám vyhovuje.

Jste naším
klientem?

Službu si můžete sjednat přímo v aplikaci MojeBanka.

Sjednat
Načítám

Hodí se vědět

 • Investicí do investičních fondů se podílíte na výnosech finančních trhů
 • Investujete do cenných papírů formou jednorázového vkladu od 5 000 Kč nebo pravidelně od 500 Kč měsíčně
 • K investovaným penězům máte přístup do jednoho týdne
 • Máte možnost dosáhnout zajímavých výnosů díky vývoji tržní situace a zvolené investiční strategii

 • Sami si určíte investiční strategii od konzervativní po dynamickou, a tím i míru rizika a potenciální výnos

 • Příjem z prodeje cenných papírů je osvobozen od daně z příjmu, pokud nepřesáhne 100 000 Kč za zdaňovací období nebo investice trvá déle než 3 roky

 • Nabízíme fondy s různou mírou rizika i potenciální výší výnosů

Kategorie fondu Očekávaný výnos* Investiční horizont v letech Kolísání trhu
Krátkodobé investice Nižší, alternativa ke vkladovým účtům 1 – 2 roky

Nižší

Dluhopisové fondy Střední Více než 2 roky Střední (dle strategie fondu)
Smíšené fondy Dle strategie fondu Dle strategie fondu Dle strategie fondu
Akciové fondy

Vyšší

5 a více let

Vyšší

* Závazné termíny pro vypořádání pokynů jsou uvedeny v dokumentu Harmonogram zpracování pokynů na www.amundi-cr.cz.

Amundi Multi-Asset Sustainable Future (LU2176991698)

Stupeň rizika 4 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice 4+ roky
Typ klienta Neprofesionální
Znalosti a zkušenosti

Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů

Finanční cíle a potřeby Růst hodnoty investice
Schopnost nést ztráty Klient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

 

CPR Food For Generations (LU2013746263)

Stupeň rizika 6 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice 5+ let
Typ klienta Neprofesionální
Znalosti a zkušenosti

Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů

Finanční cíle a potřeby Růst hodnoty investice
Schopnost nést ztráty Klient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředkůCPR Hydrogen (LU2450391664)

Stupeň rizika 6 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice 5+ let
Typ klienta Neprofesionální
Znalosti a zkušenosti

Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů

Finanční cíle a potřeby Růst hodnoty investice
Schopnost nést ztráty Klient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

 

KBI Water Fund (IE00BZ2YQN98)

Stupeň rizika 6 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice 5+ let
Typ klienta Neprofesionální
Znalosti a zkušenosti

Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů

Finanční cíle a potřeby Růst hodnoty investice
Schopnost nést ztráty Klient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

 

CPR Invest – Climate Action (LU2360924026)

Stupeň rizika 6 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice 6+ let
Typ klienta Neprofesionální
Znalosti a zkušenosti

Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů

Finanční cíle a potřeby Růst hodnoty investice
Schopnost nést ztráty Klient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

 

KBI Global Sustainable Infrastructure Fund (IE0000XRFNC2)

Stupeň rizika 6 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice 5+ let
Typ klienta Neprofesionální
Znalosti a zkušenosti

Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů

Finanční cíle a potřeby Růst hodnoty investice
Schopnost nést ztráty Klient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

 

CPR Global Silver Age (LU1425272355 / LU1291158233)

Stupeň rizika 6 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice 5+ let
Typ klienta Neprofesionální
Znalosti a zkušenosti

Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů

Finanční cíle a potřeby Růst hodnoty investice
Schopnost nést ztráty Klient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

 

„Toto sdělení má pouze informativní a nezávazný charakter a nejedná se o nabídku ani výzvu k podávání nabídek. Není-li uvedeno jinak, obsah tohoto sdělení nelze vykládat jako poskytnutí investičního doporučení či poradenství nebo jiné investiční služby.

V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů; obecné informace jsou dostupné zde: https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/regulace-investicniho-bankovnictvi/informace-k-mifid-ii, nebo vám je sdělí na vyžádání poradce.

Toto sdělení v žádném případě nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID); banka vás tímto vyzývá, abyste se s nimi podrobně seznámil/a než učiníte investiční rozhodnutí, zejména abyste pochopil/a potencionální rizika spojená s takovým rozhodnutím. S těmito produkty jsou spojena různá rizika (zejména tržní riziko) a není zaručena návratnost původně investované částky. Jakékoliv informace o výkonnosti v minulosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Je-li Vaše domácí měna jiné než je měna předmětného nástroje, jeho výnosnost může v důsledku kolísání měnových pohybů stoupat nebo klesat. Bližší informace vám sdělíme před obchodem nebo na vyžádání.

Toto sdělení může obsahovat informace tykající se investičních produktů nebo emitentů, u kterých má banka nebo jiný subjekt ze skupiny, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními produkty tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. obecné informace jsou dostupné zde: https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/regulace-investicniho-bankovnictvi/informace-k-mifid-ii, nebo vám je sdělí na vyžádání poradce nebo Vám je sdělí na vyžádání poradce.

Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054, zapsaná u Městského soudu v Praze, B 1360, je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů a podléhá dohledu České národní banky.

Veškeré doplňující informace vám rád zpřístupní a na otázky zodpoví bankovní poradce, případně jsou obsaženy v příslušných dokumentech, které od nás obdržíte nebo jste obdržel.

Tyto internetové stránky nejsou určeny státním příslušníkům či obyvatelům USA, resp. „americkým osobám“ (tzv. U.S. Person), jak jsou definovány v „nařízení S“ (Regulation S) Komise pro cenné papíry a burzy podle amerického zákona o cenných papírech (Securities Act) z roku 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.“

Jak investovat do fondů

Pravidelné investování
Dlouhodobé a efektivní zhodnocování peněz
 • Už od 500 Kč měsíčně
 • Pravidelně investujete nastavením trvalého příkazu
 • Vyberete si fondy, do kterých chcete investovat 
Jednorázové investování
Efektivní zhodnocení vašich úspor
 • Investice už od pár tisíc
 • Snadno investujete v internetovém bankovnictví
 • Vyberete si fondy, do kterých chcete investovat

Investiční manažer
Nechte starost o své investice na odbornících
 • Nemusíte aktivně sledovat dění na trzích
 • Vaše portfolio spravuje tým expertů ze skupiny Amundi
 • Investice od 250 000 Kč