Přehled udržitelných fondů

Fond zohledňující kritéria udržitelnosti ESG

Fond zohledňující kritéria udržitelnosti ESG

Amundi Multi-Asset Sustainable Future (LU2176991698)
Výběr investic ve fondu je postavený nejen na silných finančních ukazatelích, ale i kritériích ESG.
ESG označuje nefinanční kritéria, která měří dopad na životní prostředí (E), respekt k sociálním hodnotám (S) a aspekty prospěšného řízení společností (G). Více o cílovém trhu
Investice do jídla a výživy populace

Investice do jídla a výživy populace

CPR Food For Generations (LU2013746263)
Tematický fond investující do akcií společností, které jsou součástí udržitelného potravinářského ekosystému (zemědělci, farmáři, restaurace…) a které se zabývají otázkou, jak dlouhodobě uživit světovou populaci. Více o cílovém trhu
Investice do vodních zdrojů

Investice do vodních zdrojů

KBI Water Fund (IE00BZ2YQN98)
Investice do akcií firem s udržitelným přístupem v sektoru vodního hospodářství – infrastruktury, služeb a technologií. Očekává se, že do roku 2030 dosáhnou výdaje na řešení těchto problémů až 7,5 bilionu dolarů, což představuje zajímavou investiční příležitost. Více o cílovém trhu
Investice do vodíku

Investice do vodíku

CPR Hydrogen (LU2450391664)
Investování do vodíku je investicí budoucnosti díky jeho potenciálu stát se zdrojem energie v průmyslu, obchodu, institucích, soukromých společnostech i domácnostech.
Obzvlášť užitečná může být schopnost vodíku ukládat energii a vyrobit teplo. Vodíkové palivové články najdou uplatnění v dopravě jako ekologický pohon aut, autobusů, vlaků a motocyklů. Více o cílovém trhu
Investice do ochrany klimatu

Investice do ochrany klimatu

CPR Invest – Climate Action (LU2360924026)
Investice do společností, které přispívají k ochraně klimatu a snižování uhlíkové stopy. Ve fondu jsou zahrnuté firmy, které se veřejně zavázaly aktivně snižovat uhlíkové emise. Více o cílovém trhu
Investice do strategické infrastruktury

Investice do strategické infrastruktury

KBI Global Sustainable Infrastructure Fund (IE0000XRFNC2)
Investice do společností, které působí v důležitých odvětvích základní infrastruktury, jako jsou dodávky vody, recyklace, produkce potravin, čistá energie, doprava nebo zemědělská půda. Více o cílovém trhu
Investice do starší generace

Investice do starší generace

CPR Global Silver Age (LU1425272355 / LU1291158233)
Tematický fond zaměřený na investice do firem, které se orientují na tzv. stříbrnou ekonomiku. Fond investuje do společností poskytující například pečovatelské služby a výrobky pro post-produktivní generaci v důchodovém věku. Vzhledem ke stárnutí populace je stříbrná ekonomika zajímavou investiční příležitostí. Do fondu můžete investovat v českých korunách nebo eurech. Více o cílovém trhu
Investice do vzácných zdrojů

Investice do vzácných zdrojů

CPR Global Resources (LU1989768814)

Investice do oblastí a surovin, které jsou vzácné a potřebné zároveň, například energetika, zlato a jiné vzácné kovy. Jedná se o strategické oblasti celosvětové ekonomiky, které jsou přetvářeny trendy, jako je rostoucí populace, zrychlující se urbanizace apod. 

Poptávka po energiích pravděpodobně ještě vzroste, odhady hovoří o 30 % do roku 2040. Poroste i těžba kovů.  
Investice do megatrendů

Investice do megatrendů

KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická (CZ0008473162)

Tzv. megatrendy využívají oblastí tematických investic, jako jsou robotika, technologie, voda, materiály, klimatické změny apod. v kombinaci s českými státními dluhopisy.

Tento typ investice využívá principu 2 pilířů –⁠ první je složka akciová, zaměřená právě na nové trendy a tvořící majoritní podíl investice. Druhým pilířem je dluhopisová složka, zaměřená na české státní dluhopisy. 

Investice do zdravotnických technologií

Investice do zdravotnických technologií

CPR MedTech (LU2183822316)

Zdraví a technologie jsou skvělou příležitostí investovat do společností, které vyvíjí inovativní technologie pro zdravotnictví. Délka života se prodlužuje a s tím je spojen rozvoj farmacie a medicíny. Oblast MedTech protkává zdravotní péči od prevence přes diagnostické metody, robotické operace atd.
Investice do ekonomiky životního stylu

Investice do ekonomiky životního stylu

CPR Global Lifestyles (LU1989767170)

Výdaje spotřebitelů se zvyšují, lidé investují do svého volného času, užívají si, realizují se a rozvíjí se. Proto i tržby firem v sektorech turismu, volného času, digitálních technologií, ale i luxusního zboří a služeb rostou a jsou zajímavou investiční příležitostí. Přístup fondu je multisektorový a zahrnuje digitální technologie, automobily, správu majetku, turismus, wellness, luxusní zboží, sport a oblečení. Fond investuje např. do firem Apple, Visa, Hermes Int. apod.

Investujte do fondů

Jak investovat do fondů

Pravidelné investování

Pravidelné investování

Investujte do fondů už 500 kč
měsíčně a zhodnocujte své úspory
Jednorázové investování

Jednorázové investování

Investujte a zhodnoťte své volné
prostředky už od pár tisíc

Cílové trhy fondů

Amundi Multi-Asset Sustainable Future (LU2176991698)
Stupeň rizika4 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice4+ roky
Typ klientaNeprofesionální
Znalosti a zkušenostiKlient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů
Finanční cíle a potřebyRůst hodnoty investice
Schopnost nést ztrátyKlient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

CPR Food For Generations (LU2013746263)

Stupeň rizika6 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice5+ let
Typ klientaNeprofesionální
Znalosti a zkušenostiKlient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů
Finanční cíle a potřebyRůst hodnoty investice
Schopnost nést ztrátyKlient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

CPR Hydrogen (LU2450391664)

Stupeň rizika6 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice5+ let
Typ klientaNeprofesionální
Znalosti a zkušenostiKlient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů
Finanční cíle a potřebyRůst hodnoty investice
Schopnost nést ztrátyKlient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

KBI Water Fund (IE00BZ2YQN98)

Stupeň rizika6 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice5+ let
Typ klientaNeprofesionální
Znalosti a zkušenostiKlient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů
Finanční cíle a potřebyRůst hodnoty investice
Schopnost nést ztrátyKlient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

CPR Invest – Climate Action (LU2360924026)

Stupeň rizika6 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice6+ let
Typ klientaNeprofesionální
Znalosti a zkušenostiKlient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů
Finanční cíle a potřebyRůst hodnoty investice
Schopnost nést ztrátyKlient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

KBI Global Sustainable Infrastructure Fund (IE0000XRFNC2)

Stupeň rizika6 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice5+ let
Typ klientaNeprofesionální
Znalosti a zkušenostiKlient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů
Finanční cíle a potřebyRůst hodnoty investice
Schopnost nést ztrátyKlient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

CPR Global Silver Age (LU1425272355 / LU1291158233)

Stupeň rizika6 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice5+ let
Typ klientaNeprofesionální
Znalosti a zkušenostiKlient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů
Finanční cíle a potřebyRůst hodnoty investice
Schopnost nést ztrátyKlient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

CPR Global Disruptive Opportunities (LU1734694620)

Stupeň rizika6 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice5+ let
Typ klientaNeprofesionální
Znalosti a zkušenostiKlient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů
Finanční cíle a potřebyRůst hodnoty investice
Schopnost nést ztrátyKlient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

CPR Global Resources (LU1989768814)

Stupeň rizika5 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice5+ let
Typ klientaNeprofesionální
Znalosti a zkušenostiKlient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů
Finanční cíle a potřebyRůst hodnoty investice
Schopnost nést ztrátyKlient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická (CZ0008473162)

Stupeň rizika3 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice5+ let
Typ klientaNeprofesionální
Znalosti a zkušenostiKlient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů
Finanční cíle a potřebyRůst hodnoty investice
Schopnost nést ztrátyKlient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

CPR MedTech (LU2183822316)

Stupeň rizika4 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice5+ let
Typ klientaNeprofesionální
Znalosti a zkušenostiKlient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů
Finanční cíle a potřebyRůst hodnoty investice
Schopnost nést ztrátyKlient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

CPR Global Lifestyles (LU1989767170)

Stupeň rizika6 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice5+ let
Typ klientaNeprofesionální
Znalosti a zkušenostiKlient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů
Finanční cíle a potřebyRůst hodnoty investice
Schopnost nést ztrátyKlient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

Upozornění na rizika

„Toto sdělení má pouze informativní a nezávazný charakter a nejedná se o nabídku ani výzvu k podávání nabídek. Není-li uvedeno jinak, obsah tohoto sdělení nelze vykládat jako poskytnutí investičního doporučení či poradenství nebo jiné investiční služby.

V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů; obecné informace jsou dostupné zde: https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/regulace-investicniho-bankovnictvi/informace-k-mifid-ii, nebo vám je sdělí na vyžádání poradce.

Toto sdělení v žádném případě nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID); banka vás tímto vyzývá, abyste se s nimi podrobně seznámil/a než učiníte investiční rozhodnutí, zejména abyste pochopil/a potencionální rizika spojená s takovým rozhodnutím. S těmito produkty jsou spojena různá rizika (zejména tržní riziko) a není zaručena návratnost původně investované částky. Jakékoliv informace o výkonnosti v minulosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Je-li Vaše domácí měna jiné než je měna předmětného nástroje, jeho výnosnost může v důsledku kolísání měnových pohybů stoupat nebo klesat. Bližší informace vám sdělíme před obchodem nebo na vyžádání.

Toto sdělení může obsahovat informace tykající se investičních produktů nebo emitentů, u kterých má banka nebo jiný subjekt ze skupiny, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními produkty tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. obecné informace jsou dostupné zde: https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/regulace-investicniho-bankovnictvi/informace-k-mifid-ii, nebo vám je sdělí na vyžádání poradce nebo Vám je sdělí na vyžádání poradce.

Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054, zapsaná u Městského soudu v Praze, B 1360, je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů a podléhá dohledu České národní banky.

Veškeré doplňující informace vám rád zpřístupní a na otázky zodpoví bankovní poradce, případně jsou obsaženy v příslušných dokumentech, které od nás obdržíte nebo jste obdržel.

Tyto internetové stránky nejsou určeny státním příslušníkům či obyvatelům USA, resp. „americkým osobám“ (tzv. U.S. Person), jak jsou definovány v „nařízení S“ (Regulation S) Komise pro cenné papíry a burzy podle amerického zákona o cenných papírech (Securities Act) z roku 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.“