Přehled fondů zohledňujících udržitelnost

InformaceUpozornění na rizika:  Některé fondy se mohou nacházet mimo cílový trh daného investora, s každým investováním je rovněž spojeno riziko ztráty investice.
Více informací o cílových trzích a rizicích>>

Investice do převratných inovací

Investice do převratných inovací

CPR Global Disruptive Opportunities (LU1734694620)

Investice do akcií společností, které díky převratným inovacím mění pravidla hry a vytváří světové megatrendy. Tyto inovační fenomény nejsou závislé na ekonomických podmínkách nebo tržních změnách. Více o cílovém trhu
Investice do starší generace

Investice do starší generace

CPR Global Silver Age (LU1425272355 / LU1291158233)
Tematický fond zaměřený na investice do firem, které se orientují na tzv. stříbrnou ekonomiku. Fond investuje do společností poskytující například pečovatelské služby a výrobky pro post-produktivní generaci v důchodovém věku. Vzhledem ke stárnutí populace je stříbrná ekonomika zajímavou investiční příležitostí. Do fondu můžete investovat v českých korunách nebo eurech. Více o cílovém trhu
Investice do vodních zdrojů

Investice do vodních zdrojů

KBI Water Fund (IE00BZ2YQN98)
Investice do akcií firem s udržitelným přístupem v sektoru vodního hospodářství – infrastruktury, služeb a technologií. Očekává se, že do roku 2030 dosáhnou výdaje na řešení těchto problémů až 7,5 bilionu dolarů, což představuje zajímavou investiční příležitost. Více o cílovém trhu
Fond zohledňující faktory udržitelnosti ESG

Fond zohledňující faktory udržitelnosti ESG

Amundi Multi-Asset Sustainable Future (LU2176991698)
Výběr investic ve fondu je postavený nejen na silných finančních ukazatelích, ale i kritériích ESG.
ESG označuje nefinanční kritéria, která měří dopad na životní prostředí (E), respekt k sociálním hodnotám (S) a aspekty prospěšného řízení společností (G). Více o cílovém trhu
Investice do jídla a výživy populace

Investice do jídla a výživy populace

CPR Food For Generations (LU2013746263)
Tematický fond investující do akcií společností,  které jsou součástí potravinářského ekosystému směřujícího k udržitelnosti (zemědělci, farmáři, restaurace…) a které se zabývají otázkou, jak dlouhodobě uživit světovou populaci. Více o cílovém trhu
Investice do vodíku

Investice do vodíku

CPR Hydrogen (LU2450391664)
Investování do vodíku je investicí budoucnosti díky jeho potenciálu stát se zdrojem energie v průmyslu, obchodu, institucích, soukromých společnostech i domácnostech.
Obzvlášť užitečná může být schopnost vodíku ukládat energii a vyrobit teplo. Vodíkové palivové články najdou uplatnění v dopravě jako ekologický pohon aut, autobusů, vlaků a motocyklů. Více o cílovém trhu
Investice do ochrany klimatu

Investice do ochrany klimatu

CPR Invest – Climate Action (LU2360924026)
Investice do společností, které přispívají k ochraně klimatu a snižování uhlíkové stopy. Ve fondu jsou zahrnuté firmy, které se veřejně zavázaly aktivně snižovat uhlíkové emise. Více o cílovém trhu
Investice do strategické infrastruktury

Investice do strategické infrastruktury

KBI Global Sustainable Infrastructure Fund (IE0000XRFNC2)
Investice do společností, které působí v důležitých odvětvích základní infrastruktury, jako jsou dodávky vody, recyklace, produkce potravin, čistá energie, doprava nebo zemědělská půda. Více o cílovém trhu
Investice do vzácných zdrojů

Investice do vzácných zdrojů

CPR Global Resources (LU1989768814)

Investice do oblastí a surovin, které jsou vzácné a potřebné zároveň, například energetika, zlato a jiné vzácné kovy. Jedná se o strategické oblasti celosvětové ekonomiky, které jsou přetvářeny trendy, jako je rostoucí populace, zrychlující se urbanizace apod. 

Poptávka po energiích pravděpodobně ještě vzroste, odhady hovoří o 30 % do roku 2040. Poroste i těžba kovů. Více o cílovém trhu
Investice do megatrendů

Investice do megatrendů

KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická (CZ0008473162)

Tzv. megatrendy využívají oblastí tematických investic, jako jsou robotika, technologie, voda, materiály, klimatické změny apod. v kombinaci s českými státními dluhopisy.

Tento typ investice využívá principu 2 pilířů –⁠ první je složka akciová, zaměřená právě na nové trendy a tvořící majoritní podíl investice. Druhým pilířem je dluhopisová složka, zaměřená na české státní dluhopisy. Více o cílovém trhu

Investice do zdravotnických technologií

Investice do zdravotnických technologií

CPR MedTech (LU2183822316)

Zdraví a technologie jsou skvělou příležitostí investovat do společností, které vyvíjí inovativní technologie pro zdravotnictví. Délka života se prodlužuje a s tím je spojen rozvoj farmacie a medicíny. Oblast MedTech protkává zdravotní péči od prevence přes diagnostické metody, robotické operace atd. Více o cílovém trhu
Investice do ekonomiky životního stylu

Investice do ekonomiky životního stylu

CPR Global Lifestyles (LU1989767170)

Výdaje spotřebitelů se zvyšují, lidé investují do svého volného času, užívají si, realizují se a rozvíjí se. Proto i tržby firem v sektorech turismu, volného času, digitálních technologií, ale i luxusního zboří a služeb rostou a jsou zajímavou investiční příležitostí. Přístup fondu je multisektorový a zahrnuje digitální technologie, automobily, správu majetku, turismus, wellness, luxusní zboží, sport a oblečení. Fond investuje např. do firem Apple, Visa, Hermes Int. apod. Více o cílovém trhu

Investujte do fondů

Jak investovat do fondů

Pravidelné investování

Pravidelné investování

Investujte do fondů už 500 kč
měsíčně a zhodnocujte své úspory
Jednorázové investování

Jednorázové investování

Investujte a zhodnoťte své volné
prostředky už od pár tisíc

Cílové trhy fondů

Fondy se můžou nacházet mimo cílový trh daného investora, s každým investováním je rovněž spojeno riziko ztráty investice.

Amundi Multi-Asset Sustainable Future (LU2176991698)
Stupeň rizika4 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice4+ roky
Typ klientaNeprofesionální
Znalosti a zkušenostiKlient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů
Finanční cíle a potřebyRůst hodnoty investice
Schopnost nést ztrátyKlient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

CPR Food For Generations (LU2013746263)

Stupeň rizika6 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice5+ let
Typ klientaNeprofesionální
Znalosti a zkušenostiKlient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů
Finanční cíle a potřebyRůst hodnoty investice
Schopnost nést ztrátyKlient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

CPR Hydrogen (LU2450391664)

Stupeň rizika6 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice5+ let
Typ klientaNeprofesionální
Znalosti a zkušenostiKlient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů
Finanční cíle a potřebyRůst hodnoty investice
Schopnost nést ztrátyKlient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

KBI Water Fund (IE00BZ2YQN98)

Stupeň rizika6 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice5+ let
Typ klientaNeprofesionální
Znalosti a zkušenostiKlient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů
Finanční cíle a potřebyRůst hodnoty investice
Schopnost nést ztrátyKlient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

CPR Invest – Climate Action (LU2360924026)

Stupeň rizika6 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice6+ let
Typ klientaNeprofesionální
Znalosti a zkušenostiKlient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů
Finanční cíle a potřebyRůst hodnoty investice
Schopnost nést ztrátyKlient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

KBI Global Sustainable Infrastructure Fund (IE0000XRFNC2)

Stupeň rizika6 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice5+ let
Typ klientaNeprofesionální
Znalosti a zkušenostiKlient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů
Finanční cíle a potřebyRůst hodnoty investice
Schopnost nést ztrátyKlient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

CPR Global Silver Age (LU1425272355 / LU1291158233)

Stupeň rizika6 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice5+ let
Typ klientaNeprofesionální
Znalosti a zkušenostiKlient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů
Finanční cíle a potřebyRůst hodnoty investice
Schopnost nést ztrátyKlient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

CPR Global Disruptive Opportunities (LU1734694620)

Stupeň rizika6 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice5+ let
Typ klientaNeprofesionální
Znalosti a zkušenostiKlient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů
Finanční cíle a potřebyRůst hodnoty investice
Schopnost nést ztrátyKlient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

CPR Global Resources (LU1989768814)

Stupeň rizika5 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice5+ let
Typ klientaNeprofesionální
Znalosti a zkušenostiKlient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů
Finanční cíle a potřebyRůst hodnoty investice
Schopnost nést ztrátyKlient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická (CZ0008473162)

Stupeň rizika3 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice5+ let
Typ klientaNeprofesionální
Znalosti a zkušenostiKlient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů
Finanční cíle a potřebyRůst hodnoty investice
Schopnost nést ztrátyKlient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

CPR MedTech (LU2183822316)

Stupeň rizika4 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice5+ let
Typ klientaNeprofesionální
Znalosti a zkušenostiKlient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů
Finanční cíle a potřebyRůst hodnoty investice
Schopnost nést ztrátyKlient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

CPR Global Lifestyles (LU1989767170)

Stupeň rizika6 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice5+ let
Typ klientaNeprofesionální
Znalosti a zkušenostiKlient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů
Finanční cíle a potřebyRůst hodnoty investice
Schopnost nést ztrátyKlient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

Upozornění na rizika

„Toto sdělení má pouze informativní a nezávazný charakter a nejedná se o nabídku ani výzvu k podávání nabídek. Není-li uvedeno jinak, obsah tohoto sdělení nelze vykládat jako poskytnutí investičního doporučení či poradenství nebo jiné investiční služby.

V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů; obecné informace jsou dostupné zde: https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/regulace-investicniho-bankovnictvi/informace-k-mifid-ii, nebo vám je sdělí na vyžádání poradce.

Toto sdělení v žádném případě nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID); banka vás tímto vyzývá, abyste se s nimi podrobně seznámil/a než učiníte investiční rozhodnutí, zejména abyste pochopil/a potencionální rizika spojená s takovým rozhodnutím. S těmito produkty jsou spojena různá rizika (zejména tržní riziko) a není zaručena návratnost původně investované částky. Jakékoliv informace o výkonnosti v minulosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Je-li Vaše domácí měna jiné než je měna předmětného nástroje, jeho výnosnost může v důsledku kolísání měnových pohybů stoupat nebo klesat. Bližší informace vám sdělíme před obchodem nebo na vyžádání.

Toto sdělení může obsahovat informace tykající se investičních produktů nebo emitentů, u kterých má banka nebo jiný subjekt ze skupiny, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními produkty tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. obecné informace jsou dostupné zde: https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/regulace-investicniho-bankovnictvi/informace-k-mifid-ii, nebo vám je sdělí na vyžádání poradce nebo Vám je sdělí na vyžádání poradce.

Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054, zapsaná u Městského soudu v Praze, B 1360, je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů a podléhá dohledu České národní banky.

Veškeré doplňující informace vám rád zpřístupní a na otázky zodpoví bankovní poradce, případně jsou obsaženy v příslušných dokumentech, které od nás obdržíte nebo jste obdržel.

Tyto internetové stránky nejsou určeny státním příslušníkům či obyvatelům USA, resp. „americkým osobám“ (tzv. U.S. Person), jak jsou definovány v „nařízení S“ (Regulation S) Komise pro cenné papíry a burzy podle amerického zákona o cenných papírech (Securities Act) z roku 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.“