KB API

Bankovnictví bez hranic. Získejte aktuální data a informace
a ovládejte účty ve vaší aplikaci díky KB API

Partner Service

OVĚŘOVÁNÍ IDENTITY 
KLIENTŮ KB (PILOTNÍ PROVOZ)
LIVE

Služba umožňuje prostřednictvím API rozhraní ověřit identitu klientů KB. Pokud máte v portfoliu klienty s účtem v KB a potřebujete vzdáleně ověřit jejich identitu, můžete využít našich služeb KB API.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ

Několik základních možností, co je možné s daty dělat.

Využívání partnerských služeb vyžaduje podepsání smlouvy s Komerční bankou

Třetí strana si musí pro správné používání služby zřídit certifikát

Každé ověření identity proběhne se souhlasem klienta KB

Použití api krok za krokem

SEZNAMTE SE S API SLUŽBAMI

Seznamte se s API službami, které banka nabízí a vyberte si, které budete používat

OTESTUJTE SVÉ ŘEŠENÍ

Využijte KB API Sandbox pro otestování vašich služeb a spojení s bankou


OTESTUJTE SVÉ ŘEŠENÍ

PŘEJDĚTE DO PRODUKCE

Pokud vše funguje správně, můžete přejít na produkční API


JDEME DO PRODUKCE

DOSTUPNÁ DATA

Aktuální detailní přehled funkčních API rozhraní naleznete v přehledu služeb KB API.

DETAIL KLIENTA

Jméno a příjmení, pohlaví, rodné číslo a místo narození klienta

ADRESA KLIENTA

Adresa trvalého pobytu a státní občanství klienta

PRŮKAZ TOTOŽNOSTI

Typ, číslo a dobu platnosti primárního průkazu totožnosti, stát, který průkaz totožnosti vydal, příznak politicky exponované osoby

Bude pro vás toto API užitečné?

36 lidí 
hlasovalo