PRO DÁRCE

Vážíme si každého příspěvku, který na svou činnost obdržíme. Jsou to právě naši dárci, kteří naplňují podstatu poslání Nadace pomoci druhým – bez jejich štědrých darů by se Nadace KB Jistota neobešla.

Jak můžete přispět Nadaci Jistota?

Finanční dar vám pomůže snížit daně

Potvrzení o daru slouží ke snížení základu daně a pro jeho získání je nutno vyplnit jednoduchý formulář. Potvrzení rozesíláme našim dárcům na přelomu ledna a února pro dary zaplacené v předchozím kalendářním roce.

OTEVŘÍT FORMULÁŘ >>>

Kontaktujte nás na e-mailu lucie.arazimova@kb.cz pokud:​

  • chcete zaslat potvrzení dříve
  • máte zájem o vystavení darovací smlouvy
  • neobdrželi jste potvrzení o daru, ačkoli jste formulář vyplnili

Kdo má nárok na odečtení daru z daňového základu?

  • Fyzická osoba si může v úhrnu odečíst bezúplatná plnění, pokud přesáhnou 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč, nejvýše však 15 % základu daně.
  • Pokud hodnota bezúplatného plnění poskytnutá právnickou osobou činí alespoň 2 000 Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Provozní podmínky

Více informací o vztahu mezi dárcem a obdarovaným při poskytování daru na projekty Nadace Komerční banky a.s. se dočtete v těchto provozních podmínkách. (DOCX, 67 kB)