PRO DÁRCE

Vážíme si každého příspěvku, který na svou činnost obdržíme. Jsou to právě naši dárci, kteří naplňují podstatu poslání Nadace pomoci druhým – bez jejich štědrých darů by se Nadace KB Jistota neobešla.

Jak můžete přispět Nadaci Jistota?

Finanční dar vám pomůže snížit daně

Potvrzení o daru slouží ke snížení základu daně a pro jeho získání je nutno vyplnit jednoduchý formulář. Potvrzení rozesíláme našim dárcům na přelomu ledna a února pro dary zaplacené v předchozím kalendářním roce.

OTEVŘÍT FORMULÁŘ >>>

Kontaktujte nás na e-mailu lucie.arazimova@kb.cz pokud:​

  • chcete zaslat potvrzení dříve
  • máte zájem o vystavení darovací smlouvy
  • neobdrželi jste potvrzení o daru, ačkoli jste formulář vyplnili

Kdo má nárok na odečtení daru z daňového základu?

  • Podle zákona o daních z příjmu mají nárok na odečtení daru ze základu daně všechny fyzické osoby„pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč
  • V případě právnických osob lze hodnotu daru odečíst od základu daně pouze v případě, kdy celková hodnota darů za celý rok činí alespoň 2000 Kč. Podle zákona o daních z příjmu „tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.“
  • Novela zákona z počátku roku 2021 umožnila na dva roky fyzickým i právnickým osobám snížit základ daně až o 30%. V předchozích letech, byl max. 15 % pro fyzické a 10 % pro právnické osoby.