• Pro žadatele

Pro žadatele

Nadace Komerční banky pomáhá a podporuje aktivity v oblastech rozvoje občanské společnosti, zdravotně sociálního charakteru, vzdělávání a začleňování jedinců do společnosti. Podílí se na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a společnost. Detail podporovaných projektů v jednotlivých oblastech najdete v části oblasti podpory.

Jak žádat?
Žádat o příspěvek lze podat zejména prostřednictvím aktuálně vypsaných grantů. O jejich výsledku rozhoduje správní rada. Aktuální grantové výzvy naleznete v části Aktuality

Kdo může žádat?
Žadatelem o nadační příspěvek mohou být výhradně neziskové organizace (spolek, ústav, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb, nadace a nadační fondy). Příspěvky samoživitelům poskytujeme také pouze prostřednictvím neziskových organizací, které požádají o podporu dané rodiny v rámci grantové výzvy.

Jednotlivcům poskytujeme příspěvky pouze pokud jsou zaměstnancem Komerční banky.

Žádost o příspěvek

Pokud byste nám přesto rádi představili vaši činnost a požádali o nadační příspěvek prosíme o vyplnění dotazníku. Vaši žádost posoudíme a budeme vás kontaktovat. O udělení nadačního příspěvku vždy rozhoduje správní rada v rámci svých zasedání, prosíme proto o strpení s odpovědí na vaši žádost.


Žádost o příspěvek